Suédois | Phrases - Affaires | Lettre

Lettre - Adresse

Mr. J- Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs, CA 92926
Format adresse postale aux États-Unis :
nom du destinataire
numéro de la rue + nom de la rue
nom de la ville + abréviation de l'État + code postal.
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Format adresse postale en Grande-Bretagne :
nom du destinataire
nom de la société
numéro + nom de la rue
nom de la ville
nom de la région
code postal
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Format adresse postale au Canada :
Nom du destinataire
nom de la société
numéro de rue + nom de rue
nom de la ville + nom de la province + code postal.
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Format adresse postale en Belgique :
Nom du destinataire
nom de la société
nom de rue + numéro de rue
code postale + nom de la ville.
Miss. L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss. L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Format adresse postale en Suisse :
Nom du destinataire
nom de la société
numéro de rue + nom de rue
code postale + nom de la ville.
Matti Meikäläinen
Myynti Oy
Puistokatu 17 A
01234 Helsinki
Finland
Per Larsson
Scania AB
Hagagatan 10
114 29 Stockholm
SVERIGE
Format adresse postale en France :
Nom du destinataire
nom de la société
numéro de rue + nom de rue
code postale + nom de la ville.

Lettre - Ouverture

Arvoisa Herra Presidentti,
Bäste herr ordförande,/Bästa fru ordförande,
Très formel, le destinataire a un titre particulier qui doit être utilisé à la place de son nom
Hyvä Herra,
Bäste herrn,
Formel, destinataire masculin, nom inconnu
Hyvä Rouva,
Bästa fru,
Formel, destinataire féminin, nom inconnu
Hyvä vastaanottaja,
Bästa herr eller fru,
Formel, nom et sexe du destinataire inconnus
Hyvät vastaanottajat,
Bästa herrar,
Formel, s'adressant à plusieurs personnes inconnues ou à un département complet
Hyvät vastaanottajat,
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Formel, nom et sexe du ou des destinataires inconnus
Hyvä herra Smith,
Bäste herr Smith,
Formel, destinataire de sexe masculin, nom connu
Hyvä rouva Smith,
Bästa fru Smith,
Formel, destinataire de sexe féminin, nom connu
Hyvä neiti Smith,
Bästa fröken Smith,
Formel, destinataire de sexe féminin, célibataire, nom connu
Hyvä neiti / rouva Smith,
Bästa fru Smith,
Formel, destinataire de sexe féminin, statut marital inconnu, nom connu
Hyvä John Smith,
Bäste John Smith,
Moins formel, le destinateur et le destinataire ont déjà fait des affaires ensemble
Hyvä John,
Bäste John,
Informel, le destinateur et le destinataire sont amis
Kirjoitamme teille koskien...
Vi skriver till er angående ...
Formel, pour ouvrir au nom de toute la société
Kirjoitamme teille liittyen...
Vi skriver i samband med ...
Formel, pour ouvrir au nom de toute la société
Koskien...
Vidare till ...
Formel, pour ouvrir concernant quelque chose que vous avez vu de la part de la société que vous contactez
Viitaten...
Med hänvisning till ...
Formel, pour ouvrir concernant quelque chose que vous avez vu de la part de la société que vous contactez
Kirjoitan tiedustellakseni...
Jag skriver för att fråga om ...
Moins formel, pour ouvrir en votre nom de la part de votre société
Kirjoitan henkilön ... puolesta...
Jag skriver till dig på uppdrag av ...
Formel, écrivant à la place de quelqu'un
... suositteli yritystänne lämpimästi...
Jag blev rekommenderad om ditt företag av ...
Formel, ouverture poli

Lettre - Corps de texte

Olisikohan mahdollista...
Vi skulle vara tacksamma om/ifall ni ...
Requête formelle, hésitante
Olisitteko ystävällisiä ja...
Skulle du kunna vara så vänlig och ...
Requête formelle, hésitante
Olisin erittäin kiitollinen, jos...
Jag skulle vara mycket tacksam om/ifall ...
Requête formelle, hésitante
Arvostaisimme kovasti, jos voisitte lähettää meille lisätietoja koskien...
Vi skulle uppskatta om/ifall ni kunde skicka oss mer detaljerad information om/gällande ...
Demande formelle, très polie
Olisin suuresti kiitollinen, jos voisitte...
Jag skulle vara tacksam om/ifall ni kunde ...
Demande formelle, très polie
Voisitteko ystävällisesti lähettää minulle...
Kunde ni vänligen skicka mig ...
Demande formelle, polie
Olemme kiinnostuneita vastaanottamaan...
Vi är intresserade av att få/ta emot ...
Demande formelle, polie
Haluan kysyä voisiko...
Jag måste fråga er om/angående ...
Demande formelle, polie
Voisitteko suositella...
Skulle ni kunna rekommendera ...
Demande formelle, directe
Voisitteko ystävällisesti lähettää minulle...
Skulle ni kunna skicka mig ...
Demande formelle, directe
Pyydämme teitä välittömästi...
Vi ber er omgående att ...
Demande formelle, très directe
Olisimme kiitollisia jos...
Vi skulle uppskatta det om/ifall ...
Demande formelle, polie, de la part de la société
Mikä on tämänhetkinen listahintanne...
Vad är ert nuvarande listpris för ...
Requête spécifique formelle, directe
Olemme kiinnostuneita ... ja haluaisimme tietää...
Vi är intresserade av ... och vi skulle vilja veta ...
Demande de renseignements formelle, directe
Ymmärsimme mainoksestanne, että tarjoatte...
Vi förstår utgående från er annons att ni producerar ...
Demande de renseignements formelle, directe
Tavoitteemme on...
Vi har för avsikt att ...
Déclaration d'intention formelle, directe
Harkitsimme ehdotustanne tarkkaan ja...
Vi har noggrant övervägt ditt förslag och ...
Formel, conduisant vers une décision d'affaires
Valitettavasti joudumme ilmoittamaan, että...
Vi beklagar att behöva meddela att ...
Formel, refus de faire affaire ou manque d'intérêt envers une offre

Lettre - Fermeture

Jos tarvitsette lisätietoja, ottakaa yhteyttä minuun.
Om ni ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
Formel, très poli
Ottakaa ystävällisesti yhteyttä jos voimme olla vielä avuksi.
Vänligen meddela oss om vi ​​kan vara till ytterligare hjälp.
Formel, très poli
Kiittäen jo etukäteen...
Tack på förhand...
Formel, très poli
Olen käytettävissänne jos tarvitsette lisätietoja asiasta.
Om ni behöver ytterligare information, vänligen tveka inte med att kontakta mig.
Formel, très poli
Olisin äärimmäisen kiitollinen jos voisitte ottaa asiasta selvää niin nopeasti kuin mahdollista.
Jag vore mycket tacksam om/ifall ni kunde undersöka denna fråga så snart som möjligt.
Formel, très poli
Pyydämme teitä vastaamaan viipymättä, sillä...
Svara vänligen så fort som möjligt eftersom ...
Formel, poli
Jos tarvitsette lisätietoja, ottakaa mieluusti yhteyttä minuun.
Ta gärna kontakt mig om du behöver ytterligare information.
Formel, poli
Odotan innolla mahdollisuutta työskennellä kanssanne.
Jag ser fram emot möjligheten att arbeta tillsammans med er.
Formel, poli
Kiitos avustanne tässä asiassa.
Tack för hjälpen med detta ärende.
Formel, poli
Odotan innolla pääseväni keskustelemaan aiheesta kanssanne.
Jag ser fram emot att diskutera detta med dig.
Formel, direct
Jos tarvitsette lisätietoja...
Om ni behöver mer information ...
Formel, direct
Arvostamme asiakkuuttanne.
Vi uppskattar att göra affärer med er.
Formel, direct
Ottakaa minuun yhteyttä puhelinnumerossa...
Kontakta gärna mig - mitt telefonnummer är ...
Formel, très direct
Odotan innolla pikaista yhteydenottoanne.
Jag ser fram emot att höra från er snart.
Moins formel, poli
Ystävällisin terveisin,
Med vänlig hälsning,
Formel, destinataire inconnu
Ystävällisin terveisin,
Med vänliga hälsningar,
Formel, très utilisé, destinataire connu
Kunnioittavasti,
Med vänlig hälsning,
Formel, moins utilisé, nom du destinataire connu
Parhain terveisin,
Vänliga hälsningar,
Informel, entre des partenaires d'affaires qui s'appellent par leurs prénoms.
Terveisin,
Hälsningar,
Informel, entre des partenaires d'affaires qui travaillent régulièrement ensemble