Tchèque | Phrases - Affaires | Lettre

Lettre - Adresse

Mr. J- Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Format adresse postale aux États-Unis :
nom du destinataire
numéro de la rue + nom de la rue
nom de la ville + abréviation de l'État + code postal.
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Format adresse postale en Grande-Bretagne :
nom du destinataire
nom de la société
numéro + nom de la rue
nom de la ville
nom de la région
code postal
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director/Výkonný ředitel
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Format adresse postale au Canada :
Nom du destinataire
nom de la société
numéro de rue + nom de rue
nom de la ville + nom de la province + code postal.
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Format adresse postale en Belgique :
Nom du destinataire
nom de la société
nom de rue + numéro de rue
code postale + nom de la ville.
Miss. L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Format adresse postale en Suisse :
Nom du destinataire
nom de la société
numéro de rue + nom de rue
code postale + nom de la ville.
Matti Meikäläinen
Myynti Oy
Puistokatu 17 A
01234 Helsinki
Finland
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Format adresse postale en France :
Nom du destinataire
nom de la société
numéro de rue + nom de rue
code postale + nom de la ville.

Lettre - Ouverture

Arvoisa Herra Presidentti,
Vážený pane prezidente,
Très formel, le destinataire a un titre particulier qui doit être utilisé à la place de son nom
Hyvä Herra,
Vážený pane,
Formel, destinataire masculin, nom inconnu
Hyvä Rouva,
Vážená paní,
Formel, destinataire féminin, nom inconnu
Hyvä vastaanottaja,
Vážený pane/Vážená paní,
Formel, nom et sexe du destinataire inconnus
Hyvät vastaanottajat,
Dobrý den,
Formel, s'adressant à plusieurs personnes inconnues ou à un département complet
Hyvät vastaanottajat,
Všem zainteresovaným stranám,
Formel, nom et sexe du ou des destinataires inconnus
Hyvä herra Smith,
Vážený pane Smith,
Formel, destinataire de sexe masculin, nom connu
Hyvä rouva Smith,
Vážená paní Smithová,
Formel, destinataire de sexe féminin, nom connu
Hyvä neiti Smith,
Vážená slečno Smithová,
Formel, destinataire de sexe féminin, célibataire, nom connu
Hyvä neiti / rouva Smith,
Vážená paní Smithová,
Formel, destinataire de sexe féminin, statut marital inconnu, nom connu
Hyvä John Smith,
Milý Johne Smith,
Moins formel, le destinateur et le destinataire ont déjà fait des affaires ensemble
Hyvä John,
Milý Johne,
Informel, le destinateur et le destinataire sont amis
Kirjoitamme teille koskien...
Obracíme se na vás ohledně...
Formel, pour ouvrir au nom de toute la société
Kirjoitamme teille liittyen...
Píšeme vám ve spojitosti s...
Formel, pour ouvrir au nom de toute la société
Koskien...
V návaznosti na...
Formel, pour ouvrir concernant quelque chose que vous avez vu de la part de la société que vous contactez
Viitaten...
V návaznosti na...
Formel, pour ouvrir concernant quelque chose que vous avez vu de la part de la société que vous contactez
Kirjoitan tiedustellakseni...
Píši vám, abych vás informoval o...
Moins formel, pour ouvrir en votre nom de la part de votre société
Kirjoitan henkilön ... puolesta...
Píši Vám jménem...
Formel, écrivant à la place de quelqu'un
... suositteli yritystänne lämpimästi...
Vaše společnost mi byla doporučena...
Formel, ouverture poli

Lettre - Corps de texte

Olisikohan mahdollista...
Vadilo by Vám, kdyby...
Requête formelle, hésitante
Olisitteko ystävällisiä ja...
Byl(a) byste tak laskav(á) a...
Requête formelle, hésitante
Olisin erittäin kiitollinen, jos...
Byli bychom Vám velmi zavázáni, kdyby...
Requête formelle, hésitante
Arvostaisimme kovasti, jos voisitte lähettää meille lisätietoja koskien...
Byli bychom vděční, kdybyste nám mohl poslat podrobnější informace o...
Demande formelle, très polie
Olisin suuresti kiitollinen, jos voisitte...
Byl(a) bych Vám vděčný(á), kdybyste mohl(a)...
Demande formelle, très polie
Voisitteko ystävällisesti lähettää minulle...
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Demande formelle, polie
Olemme kiinnostuneita vastaanottamaan...
Máme zájem o získání/obdržení...
Demande formelle, polie
Haluan kysyä voisiko...
Musím vás požádat, zda...
Demande formelle, polie
Voisitteko suositella...
Mohl(a) byste doporučit...
Demande formelle, directe
Voisitteko ystävällisesti lähettää minulle...
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Demande formelle, directe
Pyydämme teitä välittömästi...
Naléhavě Vás žádáme, abyste...
Demande formelle, très directe
Olisimme kiitollisia jos...
Byli bychom vděční, kdyby...
Demande formelle, polie, de la part de la société
Mikä on tämänhetkinen listahintanne...
Jaký je váš aktuální ceník pro...
Requête spécifique formelle, directe
Olemme kiinnostuneita ... ja haluaisimme tietää...
Máme zájem o... a chtěli bychom vědět...
Demande de renseignements formelle, directe
Ymmärsimme mainoksestanne, että tarjoatte...
Pochopili jsme z inzerátu, že váš produkt je...
Demande de renseignements formelle, directe
Tavoitteemme on...
Naším záměrem je, aby...
Déclaration d'intention formelle, directe
Harkitsimme ehdotustanne tarkkaan ja...
Pečlivě jsme zvážili váš návrh a...
Formel, conduisant vers une décision d'affaires
Valitettavasti joudumme ilmoittamaan, että...
Je nám líto vás informovat, že...
Formel, refus de faire affaire ou manque d'intérêt envers une offre

Lettre - Fermeture

Jos tarvitsette lisätietoja, ottakaa yhteyttä minuun.
Pokud budete potřebovat další pomoc, neváhejte se na mě obrátit.
Formel, très poli
Ottakaa ystävällisesti yhteyttä jos voimme olla vielä avuksi.
Jestliže můžeme být jakkoliv nápomocní, dejte nám prosím vědět.
Formel, très poli
Kiittäen jo etukäteen...
Děkuji Vám předem...
Formel, très poli
Olen käytettävissänne jos tarvitsette lisätietoja asiasta.
Pokud budete potřebovat jakékoliv další informace, neváhejte mě kontaktovat.
Formel, très poli
Olisin äärimmäisen kiitollinen jos voisitte ottaa asiasta selvää niin nopeasti kuin mahdollista.
Byl(a) bych velmi vděčný(á), pokud byste se podíval(a) na tuto záležitost co nejdříve.
Formel, très poli
Pyydämme teitä vastaamaan viipymättä, sillä...
Odpovězte prosím co nejdříve, protože...
Formel, poli
Jos tarvitsette lisätietoja, ottakaa mieluusti yhteyttä minuun.
Pokud máte zájem o další informace, neváhejte mě kontaktovat.
Formel, poli
Odotan innolla mahdollisuutta työskennellä kanssanne.
Těším se na možnou spolupráci.
Formel, poli
Kiitos avustanne tässä asiassa.
Děkuji Vám za Vaši pomoc v této záležitosti.
Formel, poli
Odotan innolla pääseväni keskustelemaan aiheesta kanssanne.
Těším se na schůzku, kde to budeme moci probrat.
Formel, direct
Jos tarvitsette lisätietoja...
Pokud budete potřebovat více informací...
Formel, direct
Arvostamme asiakkuuttanne.
Vážíme si vaší práce.
Formel, direct
Ottakaa minuun yhteyttä puhelinnumerossa...
Prosím, kontaktujte mě - můj telefon s přímou volbou číslo je...
Formel, très direct
Odotan innolla pikaista yhteydenottoanne.
Těším se na Vaší odpověď.
Moins formel, poli
Ystävällisin terveisin,
S pozdravem,
Formel, destinataire inconnu
Ystävällisin terveisin,
Se srdečným pozdravem,
Formel, très utilisé, destinataire connu
Kunnioittavasti,
S úctou,
Formel, moins utilisé, nom du destinataire connu
Parhain terveisin,
Se srdečným pozdravem,
Informel, entre des partenaires d'affaires qui s'appellent par leurs prénoms.
Terveisin,
S pozdravem, / Zdravím,
Informel, entre des partenaires d'affaires qui travaillent régulièrement ensemble