Vietnamien | Phrases - Affaires | Lettre

Lettre - Adresse

Mr. J- Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Format adresse postale aux États-Unis :
nom du destinataire
numéro de la rue + nom de la rue
nom de la ville + abréviation de l'État + code postal.
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Format adresse postale en Grande-Bretagne :
nom du destinataire
nom de la société
numéro + nom de la rue
nom de la ville
nom de la région
code postal
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Format adresse postale au Canada :
Nom du destinataire
nom de la société
numéro de rue + nom de rue
nom de la ville + nom de la province + code postal.
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Format adresse postale en Belgique :
Nom du destinataire
nom de la société
nom de rue + numéro de rue
code postale + nom de la ville.
Miss. L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Format adresse postale en Suisse :
Nom du destinataire
nom de la société
numéro de rue + nom de rue
code postale + nom de la ville.
Matti Meikäläinen
Myynti Oy
Puistokatu 17 A
01234 Helsinki
Finland
Ông Nguyễn Văn A.
Công ty TNHH Sao Đỏ
Số 219 Đội Cấn
Hà Nội
Format adresse postale en France :
Nom du destinataire
nom de la société
numéro de rue + nom de rue
code postale + nom de la ville.

Lettre - Ouverture

Arvoisa Herra Presidentti,
Kính gửi ngài Chủ tịch,
Très formel, le destinataire a un titre particulier qui doit être utilisé à la place de son nom
Hyvä Herra,
Thưa ông,
Formel, destinataire masculin, nom inconnu
Hyvä Rouva,
Thưa bà,
Formel, destinataire féminin, nom inconnu
Hyvä vastaanottaja,
Thưa ông/bà,
Formel, nom et sexe du destinataire inconnus
Hyvät vastaanottajat,
Thưa các ông bà,
Formel, s'adressant à plusieurs personnes inconnues ou à un département complet
Hyvät vastaanottajat,
Thưa ông/bà,
Formel, nom et sexe du ou des destinataires inconnus
Hyvä herra Smith,
Kính gửi ông Nguyễn Văn A,
Formel, destinataire de sexe masculin, nom connu
Hyvä rouva Smith,
Kính gửi bà Trần Thị B,
Formel, destinataire de sexe féminin, nom connu
Hyvä neiti Smith,
Kính gửi bà Trần Thị B,
Formel, destinataire de sexe féminin, célibataire, nom connu
Hyvä neiti / rouva Smith,
Kính gửi bà Trần Thị B,
Formel, destinataire de sexe féminin, statut marital inconnu, nom connu
Hyvä John Smith,
Gửi ông (Nguyễn Văn) A,
Moins formel, le destinateur et le destinataire ont déjà fait des affaires ensemble
Hyvä John,
Gửi ông A,
Informel, le destinateur et le destinataire sont amis
Kirjoitamme teille koskien...
Chúng tôi xin viết thư liên hệ về...
Formel, pour ouvrir au nom de toute la société
Kirjoitamme teille liittyen...
Chúng tôi viết thư này để liên hệ với ông/bà về...
Formel, pour ouvrir au nom de toute la société
Koskien...
Liên quan tới việc/vấn đề...
Formel, pour ouvrir concernant quelque chose que vous avez vu de la part de la société que vous contactez
Viitaten...
Về việc/vấn đề...
Formel, pour ouvrir concernant quelque chose que vous avez vu de la part de la société que vous contactez
Kirjoitan tiedustellakseni...
Tôi viết thư này để nói về...
Moins formel, pour ouvrir en votre nom de la part de votre société
Kirjoitan henkilön ... puolesta...
Tôi xin thay mặt... viết thư này
Formel, écrivant à la place de quelqu'un
... suositteli yritystänne lämpimästi...
Qua lời giới thiệu của..., chúng tôi biết đến Quý công ty
Formel, ouverture poli

Lettre - Corps de texte

Olisikohan mahdollista...
Liệu ông/bà có phiền...
Requête formelle, hésitante
Olisitteko ystävällisiä ja...
Không biết ông/bà có vui lòng...
Requête formelle, hésitante
Olisin erittäin kiitollinen, jos...
Nếu ông/bà..., tôi xin vô cùng cảm ơn
Requête formelle, hésitante
Arvostaisimme kovasti, jos voisitte lähettää meille lisätietoja koskien...
Chúng tôi vô cùng biết ơn nếu ông/bà không phiền cung cấp thêm thông tin về...
Demande formelle, très polie
Olisin suuresti kiitollinen, jos voisitte...
Nếu ông/bà có thể..., tôi xin chân thành cảm ơn.
Demande formelle, très polie
Voisitteko ystävällisesti lähettää minulle...
Ông/bà có thể vui lòng gửi...
Demande formelle, polie
Olemme kiinnostuneita vastaanottamaan...
Chúng tôi rất quan tâm tới...
Demande formelle, polie
Haluan kysyä voisiko...
Tôi xin phép hỏi liệu ông/bà...
Demande formelle, polie
Voisitteko suositella...
Ông/bà có thể giới thiệu... được không?
Demande formelle, directe
Voisitteko ystävällisesti lähettää minulle...
Ông/bà vui lòng gửi...
Demande formelle, directe
Pyydämme teitä välittömästi...
Chúng tôi mong ông bà nhanh chóng...
Demande formelle, très directe
Olisimme kiitollisia jos...
Chúng tôi sẽ vô cùng biết ơn nếu...
Demande formelle, polie, de la part de la société
Mikä on tämänhetkinen listahintanne...
Xin hỏi bảng giá hiện tại cho... của ông/bà là như thế nào?
Requête spécifique formelle, directe
Olemme kiinnostuneita ... ja haluaisimme tietää...
Chúng tôi rất quan tâm tới... và muốn biết...
Demande de renseignements formelle, directe
Ymmärsimme mainoksestanne, että tarjoatte...
Theo như chúng tôi được biết qua quảng cáo, ông/bà có sản xuất...
Demande de renseignements formelle, directe
Tavoitteemme on...
Chúng tôi dự định...
Déclaration d'intention formelle, directe
Harkitsimme ehdotustanne tarkkaan ja...
Chúng tôi đã cân nhắc kĩ lưỡng đề xuất từ phía ông/bà và...
Formel, conduisant vers une décision d'affaires
Valitettavasti joudumme ilmoittamaan, että...
Chúng tôi rất tiếc phải nói rằng...
Formel, refus de faire affaire ou manque d'intérêt envers une offre

Lettre - Fermeture

Jos tarvitsette lisätietoja, ottakaa yhteyttä minuun.
Nếu ông/bà có thắc mắc gì, xin vui lòng liên hệ với tôi.
Formel, très poli
Ottakaa ystävällisesti yhteyttä jos voimme olla vielä avuksi.
Nếu chúng tôi có thể hỗ trợ được gì cho ông/bà, xin hãy cho chúng tôi biết.
Formel, très poli
Kiittäen jo etukäteen...
Xin chân thành cảm ơn...
Formel, très poli
Olen käytettävissänne jos tarvitsette lisätietoja asiasta.
Nếu ông bà cần thêm thông tin gì, xin đừng ngần ngại liên lạc với tôi.
Formel, très poli
Olisin äärimmäisen kiitollinen jos voisitte ottaa asiasta selvää niin nopeasti kuin mahdollista.
Tôi rất cảm ơn nếu ông/bà có thể xem xét vấn đề này kịp thời.
Formel, très poli
Pyydämme teitä vastaamaan viipymättä, sillä...
Tôi rất mong sớm nhận được hồi đáp của ông/bà vì...
Formel, poli
Jos tarvitsette lisätietoja, ottakaa mieluusti yhteyttä minuun.
Nếu ông/bà cần thêm thông tin gì, xin vui lòng liên hệ với tôi.
Formel, poli
Odotan innolla mahdollisuutta työskennellä kanssanne.
Tôi rất mong chúng ta sẽ có cơ hội hợp tác với nhau.
Formel, poli
Kiitos avustanne tässä asiassa.
Cảm ơn sự giúp đỡ của ông/bà.
Formel, poli
Odotan innolla pääseväni keskustelemaan aiheesta kanssanne.
Tôi rất mong có cơ hội được thảo luận thêm về vấn đề này với ông/bà.
Formel, direct
Jos tarvitsette lisätietoja...
Nếu ông/bà cần thêm thông tin gì...
Formel, direct
Arvostamme asiakkuuttanne.
Chúng tôi rất vui được phục vụ ông/bà.
Formel, direct
Ottakaa minuun yhteyttä puhelinnumerossa...
Xin hãy liên hệ trực tiếp với tôi qua số điện thoại...
Formel, très direct
Odotan innolla pikaista yhteydenottoanne.
Tôi rất mong sớm nhận được hồi âm của ông/bà.
Moins formel, poli
Ystävällisin terveisin,
Kính thư,
Formel, destinataire inconnu
Ystävällisin terveisin,
Kính thư,
Formel, très utilisé, destinataire connu
Kunnioittavasti,
Trân trọng,
Formel, moins utilisé, nom du destinataire connu
Parhain terveisin,
Thân ái,
Informel, entre des partenaires d'affaires qui s'appellent par leurs prénoms.
Terveisin,
Thân ái,
Informel, entre des partenaires d'affaires qui travaillent régulièrement ensemble