Suédois | Phrases - Affaires | Lettre

Lettre - Adresse

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs, CA 92926
Format adresse postale aux États-Unis :
nom du destinataire
numéro de la rue + nom de la rue
nom de la ville + abréviation de l'État + code postal.
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Format adresse postale en Grande-Bretagne :
nom du destinataire
nom de la société
numéro + nom de la rue
nom de la ville
nom de la région
code postal
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Format adresse postale au Canada :
Nom du destinataire
nom de la société
numéro de rue + nom de rue
nom de la ville + nom de la province + code postal.
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Format adresse postale en Belgique :
Nom du destinataire
nom de la société
nom de rue + numéro de rue
code postale + nom de la ville.
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss. L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Format adresse postale en Suisse :
Nom du destinataire
nom de la société
numéro de rue + nom de rue
code postale + nom de la ville.
Müller & Sohn GmbH
Herrn Peter Müller
Falkenstraße 28
20140 Hamburg
Deutschland
Per Larsson
Scania AB
Hagagatan 10
114 29 Stockholm
SVERIGE
Format adresse postale en France :
Nom du destinataire
nom de la société
numéro de rue + nom de rue
code postale + nom de la ville.

Lettre - Ouverture

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,
Bäste herr ordförande,/Bästa fru ordförande,
Très formel, le destinataire a un titre particulier qui doit être utilisé à la place de son nom
Αγαπητέ κύριε,
Bäste herrn,
Formel, destinataire masculin, nom inconnu
Αγαπητή κυρία,
Bästa fru,
Formel, destinataire féminin, nom inconnu
Αγαπητέ κύριε/κύρια,
Bästa herr eller fru,
Formel, nom et sexe du destinataire inconnus
Αγαπητοί κύριοι και κυρίες,
Bästa herrar,
Formel, s'adressant à plusieurs personnes inconnues ou à un département complet
Προς κάθε/όποιον ενδιαφερόμενο,
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Formel, nom et sexe du ou des destinataires inconnus
Αξιότιμε κύριε Ιωάννου,
Bäste herr Smith,
Formel, destinataire de sexe masculin, nom connu
Αξιότιμη κυρία Ιωάννου,
Bästa fru Smith,
Formel, destinataire de sexe féminin, nom connu
Αξιότιμη δεσποινίδα Ιωάννου,
Bästa fröken Smith,
Formel, destinataire de sexe féminin, célibataire, nom connu
Αξιότιμη κυρία Ιωάννου,
Bästa fru Smith,
Formel, destinataire de sexe féminin, statut marital inconnu, nom connu
Αγαπητέ κύριε Ιωάννου,
Bäste John Smith,
Moins formel, le destinateur et le destinataire ont déjà fait des affaires ensemble
Αγαπητέ Ιωάννη,
Bäste John,
Informel, le destinateur et le destinataire sont amis
Σας γράφουμε σχετικά με...
Vi skriver till er angående ...
Formel, pour ouvrir au nom de toute la société
Σας γράφουμε αναφορικά με...
Vi skriver i samband med ...
Formel, pour ouvrir au nom de toute la société
Σχετικά με...
Vidare till ...
Formel, pour ouvrir concernant quelque chose que vous avez vu de la part de la société que vous contactez
Αναφορικά με...
Med hänvisning till ...
Formel, pour ouvrir concernant quelque chose que vous avez vu de la part de la société que vous contactez
Σας γράφω για να ζητήσω πληροφορίες σχετικά με...
Jag skriver för att fråga om ...
Moins formel, pour ouvrir en votre nom de la part de votre société
Σας γράφω για λογαριασμό του/της...
Jag skriver till dig på uppdrag av ...
Formel, écrivant à la place de quelqu'un
Η εταιρεία σας μας συνεστήθει ιδιαιτέρως από...
Jag blev rekommenderad om ditt företag av ...
Formel, ouverture poli

Lettre - Corps de texte

Θα ήταν δυνατόν...
Vi skulle vara tacksamma om/ifall ni ...
Requête formelle, hésitante
Θα είχατε την καλοσύνη να...
Skulle du kunna vara så vänlig och ...
Requête formelle, hésitante
Θα το εκτιμούσα πάρα πολύ αν...
Jag skulle vara mycket tacksam om/ifall ...
Requête formelle, hésitante
Θα το εκτιμούσαμε αν θα μπορούσατε να μας στείλετε πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με...
Vi skulle uppskatta om/ifall ni kunde skicka oss mer detaljerad information om/gällande ...
Demande formelle, très polie
Θα σας ήμουν ευγνώμων αν θα μπορούσατε...
Jag skulle vara tacksam om/ifall ni kunde ...
Demande formelle, très polie
Θα μπορούσατε να μου στείλετε...
Kunde ni vänligen skicka mig ...
Demande formelle, polie
Μας ενδιαφέρει να αποκτήσουμε...
Vi är intresserade av att få/ta emot ...
Demande formelle, polie
Θα ήθελα να σας ρωτήσω αν...
Jag måste fråga er om/angående ...
Demande formelle, polie
Μπορείτε να μου προτείνετε...
Skulle ni kunna rekommendera ...
Demande formelle, directe
Θα είχατε την καλοσύνη να μου στείλετε...
Skulle ni kunna skicka mig ...
Demande formelle, directe
Σας ζητείται επειγόντως να...
Vi ber er omgående att ...
Demande formelle, très directe
Θα ήμασταν ευγνώμονες αν...
Vi skulle uppskatta det om/ifall ...
Demande formelle, polie, de la part de la société
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή καταλόγου σας για...
Vad är ert nuvarande listpris för ...
Requête spécifique formelle, directe
Μας ενδιαφέρει... και θα θέλαμε να μάθουμε...
Vi är intresserade av ... och vi skulle vilja veta ...
Demande de renseignements formelle, directe
Καταλαβαίνουμε από τη διαφήμιση σας ότι παράγετε...
Vi förstår utgående från er annons att ni producerar ...
Demande de renseignements formelle, directe
Η πρόθεσή μας είναι να...
Vi har för avsikt att ...
Déclaration d'intention formelle, directe
Έχουμε εξετάσει προσεκτικά την πρόταση σας και...
Vi har noggrant övervägt ditt förslag och ...
Formel, conduisant vers une décision d'affaires
Με λύπη μας, σας πληροφορούμε ότι,...
Vi beklagar att behöva meddela att ...
Formel, refus de faire affaire ou manque d'intérêt envers une offre

Lettre - Fermeture

Για περισσότερες πληροφορίες, είμαστε στη διάθεσή σας.
Om ni ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
Formel, très poli
Παρακαλώ ενημερώστε μας αν μπορούμε να προσφέρουμε περαιτέρω βοήθεια.
Vänligen meddela oss om vi ​​kan vara till ytterligare hjälp.
Formel, très poli
Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων...
Tack på förhand...
Formel, très poli
Σε περίπτωση που χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μου.
Om ni behöver ytterligare information, vänligen tveka inte med att kontakta mig.
Formel, très poli
Θα ήμουν ευγνώμων αν θα μπορούσατε να εξετάσετε αυτό το θέμα το συντομότερο δυνατό.
Jag vore mycket tacksam om/ifall ni kunde undersöka denna fråga så snart som möjligt.
Formel, très poli
Παρακαλώ απαντήστε το συντομότερο δυνατόν, διότι...
Svara vänligen så fort som möjligt eftersom ...
Formel, poli
Αν επιθυμείτε περαιτέρω πληροφορίες, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μου.
Ta gärna kontakt mig om du behöver ytterligare information.
Formel, poli
Ανυπομονώ να συνεργαστώ μαζί σας.
Jag ser fram emot möjligheten att arbeta tillsammans med er.
Formel, poli
Ευχαριστώ για τη βοήθεια σας σε αυτό το θέμα.
Tack för hjälpen med detta ärende.
Formel, poli
Προσβλέπω στη συζήτηση αυτού του θέματος μαζί σας.
Jag ser fram emot att diskutera detta med dig.
Formel, direct
Εάν χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες...
Om ni behöver mer information ...
Formel, direct
Σας εκτιμούμε ως πελάτη.
Vi uppskattar att göra affärer med er.
Formel, direct
Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου. Ο αριθμός τηλεφώνου μου είναι...
Kontakta gärna mig - mitt telefonnummer är ...
Formel, très direct
Ελπίζω να ακούσω από σας σύντομα.
Jag ser fram emot att höra från er snart.
Moins formel, poli
Με φιλικούς χαιρετισμούς,
Med vänlig hälsning,
Formel, destinataire inconnu
Μετά τιμής,
Med vänliga hälsningar,
Formel, très utilisé, destinataire connu
Με εκτίμηση,
Med vänlig hälsning,
Formel, moins utilisé, nom du destinataire connu
θερμοί χαιρετισμοί,
Vänliga hälsningar,
Informel, entre des partenaires d'affaires qui s'appellent par leurs prénoms.
Χαιρετισμοί,
Hälsningar,
Informel, entre des partenaires d'affaires qui travaillent régulièrement ensemble