Espéranto | Phrases - Affaires | Lettre

Lettre - Adresse

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Format adresse postale aux États-Unis :
nom du destinataire
numéro de la rue + nom de la rue
nom de la ville + abréviation de l'État + code postal.
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Format adresse postale en Grande-Bretagne :
nom du destinataire
nom de la société
numéro + nom de la rue
nom de la ville
nom de la région
code postal
Ügyvezető igazgató
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
La Direktoro
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Format adresse postale au Canada :
Nom du destinataire
nom de la société
numéro de rue + nom de rue
nom de la ville + nom de la province + code postal.
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Format adresse postale en Belgique :
Nom du destinataire
nom de la société
nom de rue + numéro de rue
code postale + nom de la ville.
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Format adresse postale en Suisse :
Nom du destinataire
nom de la société
numéro de rue + nom de rue
code postale + nom de la ville.
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Format adresse postale en France :
Nom du destinataire
nom de la société
numéro de rue + nom de rue
code postale + nom de la ville.

Lettre - Ouverture

Tisztelt Elnök Úr!
Kara Sinjoro Prezidanto,
Très formel, le destinataire a un titre particulier qui doit être utilisé à la place de son nom
Tisztelt Uram!
Estimata sinjoro,
Formel, destinataire masculin, nom inconnu
Tisztelt Hölgyem!
Estimata sinjorino,
Formel, destinataire féminin, nom inconnu
Tisztelt Hölgyem/Uram!
Estimata sinjoro/sinjorino,
Formel, nom et sexe du destinataire inconnus
Tisztelt Uraim!
Estimataj sinjoroj,
Formel, s'adressant à plusieurs personnes inconnues ou à un département complet
Tisztelt Hölgyem/Uram!
Al kiu ĝi povas koncerni,
Formel, nom et sexe du ou des destinataires inconnus
Tisztelt Smith Úr!
Estimata sinjoro Smith,
Formel, destinataire de sexe masculin, nom connu
Tisztelt Smith Asszony!
Estimata sinjorino Smith,
Formel, destinataire de sexe féminin, nom connu
Tisztelt Smith Asszony!
Estimata sinjorino Smith,
Formel, destinataire de sexe féminin, célibataire, nom connu
Tisztelt Smith Asszony!
Estimata sinjorino Smith,
Formel, destinataire de sexe féminin, statut marital inconnu, nom connu
Kedves Smith John!
Estimata John Smith,
Moins formel, le destinateur et le destinataire ont déjà fait des affaires ensemble
Kedves John!
Estimata John,
Informel, le destinateur et le destinataire sont amis
Azzal kapcsolatban írunk, hogy...
Ni skribas al vi pri...
Formel, pour ouvrir au nom de toute la société
Azzal kapcsolatban írunk, hogy...
Ni skribas en rilato kun...
Formel, pour ouvrir au nom de toute la société
Továbbá...
Plu al...
Formel, pour ouvrir concernant quelque chose que vous avez vu de la part de la société que vous contactez
A ....ajánlásával ....
Kun referenco al...
Formel, pour ouvrir concernant quelque chose que vous avez vu de la part de la société que vous contactez
Érdeklődnék, hogy ...
Mi skribas por demandi pri...
Moins formel, pour ouvrir en votre nom de la part de votre société
X nevében írok Önnek ...
Mi skribas al vi nome de...
Formel, écrivant à la place de quelqu'un
Az Önök vállalatát erősen ajánlották ....
Via firmo estis altagrade rekomendita de...
Formel, ouverture poli

Lettre - Corps de texte

Nem bánná, ha ...
Ĉu vi kontraŭus, se...
Requête formelle, hésitante
Lenne olyan szíves, hogy ...
Ĉu vi estus tiel afabla, ...
Requête formelle, hésitante
Le lennék kötelezve, ha ...
Mi estus plej dankema, se...
Requête formelle, hésitante
Nagyon értékelnénk, ha tudna részletesebb információt küldeni a ... kapcsolatban.
Ni aprezus, se vi povus sendi al ni pli detalajn informojn pri...
Demande formelle, très polie
Nagyon hálás lennék, ha ...
Mi estus dankema, se vi povus...
Demande formelle, très polie
Lenne olyan szíves, hogy elküldi a ....
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Demande formelle, polie
Érdeklődnénk a .... megszerzése/fogadása felől.
Ni estas interesitaj en akiri/ricevi...
Demande formelle, polie
Meg kell kérdeznem, hogy ...
Mi devas peti vin, ĉu...
Demande formelle, polie
Tudna ajánlani ...
Ĉu vi povas rekomendi...
Demande formelle, directe
El tudná nekem küldeni a ...
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Demande formelle, directe
Kérem, hogy sürgősen ...
Vi estas urĝe petita al...
Demande formelle, très directe
Hálásak lennék, ha ...
Ni estus dankemaj, se...
Demande formelle, polie, de la part de la société
Mi a jelenlegi ára a ....?
Kio estas via nuna listoprezo por...
Requête spécifique formelle, directe
Érdeklődnénk, hogy .... és tudni szeretnénk, hogy ...
Ni interesiĝas... kaj ni ŝatus scii...
Demande de renseignements formelle, directe
Ha jól értjük a hirdetésük alapján, Önök gyártanak...
Ni komprenas de via reklamo, ke vi produktas...
Demande de renseignements formelle, directe
Az a szándékunk, hogy ...
Ĝi estas nia intenco...
Déclaration d'intention formelle, directe
Alaposan átgondoltunk az ajánlatát és ...
Ni atente konsideris vian proponon kaj...
Formel, conduisant vers une décision d'affaires
Sajnálattal értesítjük, hogy...
Ni bedaŭras informi vin, ke...
Formel, refus de faire affaire ou manque d'intérêt envers une offre

Lettre - Fermeture

Amennyiben további segítségre lenne szüksége, nyugodtan keressen meg.
Se vi bezonas plian helpon, bonvolu kontakti min.
Formel, très poli
Amennyiben bármi másban a későbbiekben segítségére lehetünk, csak értesítsen minket.
Se ni povos helpi pli, bonvolu informi nin.
Formel, très poli
Előre is megköszönve segítségét...
Antaŭdankon…
Formel, très poli
Amennyiben bármi további információra van szüksége, ne habozzon a megkeresésemmel.
Se vi bezonus pliajn informojn, bonvolu ne heziti kontakti min.
Formel, très poli
Nagyon hálás lennék, ha minél hamarabb bele tudna nézni ebbe az ügybe.
Mi estus plej dankema, se vi povus rigardi en tiun aferon, kiel eble plej baldaŭ.
Formel, très poli
Kérem válaszoljon minél hamarabb, mivel ...
Bonvolu respondi kiel eble plej baldaŭ ĉar...
Formel, poli
Ha bármi további információra van szüksége, nyugodtan keressen.
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu kontakti min.
Formel, poli
Előre örülök a lehetőségnek, hogy együtt dolgozzunk
Mi atendas senpacience la eblon de labori kune.
Formel, poli
Köszönöm a segítségét ebben az ügyben
Dankon pro via helpo en tiu afero.
Formel, poli
Várom, hogy megbeszéljük
Mi atendas senpacience al diskuti tion kun vi.
Formel, direct
Ha több információra van szüksége
Se vi bezonas pli informon...
Formel, direct
Értékeljük az Önök üzletét
Ni dankas vian negocon.
Formel, direct
Kérem keressen meg- a közvetlen mobiltelefonszámom ...
Bonvolu kontakti min - mia rekta telefonnombro estas...
Formel, très direct
Várom a mihamarabbi válaszát
Mi atendas senpacience al aŭdi de vi baldaŭ.
Moins formel, poli
Tisztelettel,
Altestime,
Formel, destinataire inconnu
Tisztelettel,
Altestime,
Formel, très utilisé, destinataire connu
Tisztelettel,
Altestime,
Formel, moins utilisé, nom du destinataire connu
Üdvözlettel,
Ĉion bonan,
Informel, entre des partenaires d'affaires qui s'appellent par leurs prénoms.
Üdvözlettel,
Ĉion bonan,
Informel, entre des partenaires d'affaires qui travaillent régulièrement ensemble