Coréen | Phrases - Affaires | Lettre

Lettre - Adresse

Mr. J. Rhodes, Rhodes & Rhodes Corp., 212 Silverback Drive, California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Format adresse postale aux États-Unis :
nom du destinataire
numéro de la rue + nom de la rue
nom de la ville + abréviation de l'État + code postal.
Mr. Adam Smith, Smith's Plastics, 8 Crossfield Road, Selly Oak, Birmingham, West Midlands, B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Format adresse postale en Grande-Bretagne :
nom du destinataire
nom de la société
numéro + nom de la rue
nom de la ville
nom de la région
code postal
The Managing Director, Fightstar Corporation, 155 Mountain Rise, Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Format adresse postale au Canada :
Nom du destinataire
nom de la société
numéro de rue + nom de rue
nom de la ville + nom de la province + code postal.
Ms. Celia Jones, TZ Motors, 47 Herbert Street, Floreat, Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Format adresse postale en Belgique :
Nom du destinataire
nom de la société
nom de rue + numéro de rue
code postale + nom de la ville.
Miss. L. Marshall, Aquatechnics Ltd., 745 King Street, West End, Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Format adresse postale en Suisse :
Nom du destinataire
nom de la société
numéro de rue + nom de rue
code postale + nom de la ville.
Van der Meer & Zonen, Hans van der Meer, Stationslaan 87, 1011 Amsterdam
심수정
충청북도 청주시 상당구 율량동
현대 2차 아파트 13동 201호
137-070
Format adresse postale en France :
Nom du destinataire
nom de la société
numéro de rue + nom de rue
code postale + nom de la ville.

Lettre - Ouverture

Geachte heer President
친애하는 사장님께,
Très formel, le destinataire a un titre particulier qui doit être utilisé à la place de son nom
Geachte heer
관계자님께 드립니다.
Formel, destinataire masculin, nom inconnu
Geachte mevrouw
사모님께 드립니다.
Formel, destinataire féminin, nom inconnu
Geachte heer, mevrouw
관계자님께 드립니다.
Formel, nom et sexe du destinataire inconnus
Geachte dames en heren
관계자분들께 드립니다.
Formel, s'adressant à plusieurs personnes inconnues ou à un département complet
Geachte dames en heren
관계자분께 드립니다.
Formel, nom et sexe du ou des destinataires inconnus
Geachte heer Jansen
친애하는 김철수님,
Formel, destinataire de sexe masculin, nom connu
Geachte mevrouw Jansen
친애하는 최수정님,
Formel, destinataire de sexe féminin, nom connu
Geachte mevrouw Jansen
친애하는 김미나님,
Formel, destinataire de sexe féminin, célibataire, nom connu
Geachte mevrouw Jansen
친애하는 신수경님,
Formel, destinataire de sexe féminin, statut marital inconnu, nom connu
Beste meneer Jansen
반가운 김미경님,
Moins formel, le destinateur et le destinataire ont déjà fait des affaires ensemble
Beste Jan
반가운 철호씨,
Informel, le destinateur et le destinataire sont amis
Wij schrijven u naar aanleiding van ...
안녕하세요. ....에 대하여 편지를 드립니다.
Formel, pour ouvrir au nom de toute la société
Wij schrijven u in verband met ...
안녕하세요. ....와 관련하여 편지를 드립니다.
Formel, pour ouvrir au nom de toute la société
Met betrekking tot ...
....에 관하여 말씀드리자면,
Formel, pour ouvrir concernant quelque chose que vous avez vu de la part de la société que vous contactez
Ten aanzien van ...
....에 대해 말씀드리자면,
Formel, pour ouvrir concernant quelque chose que vous avez vu de la part de la société que vous contactez
Ik schrijf u om na te vragen over ...
...에 관해 문의하려 편지를 드립니다.
Moins formel, pour ouvrir en votre nom de la part de votre société
Ik schrijf u uit naam van ...
.....를 대신하여 이 글을 드립니다.
Formel, écrivant à la place de quelqu'un
Uw bedrijf werd mij door ... zeer aanbevolen ...
.....께서 귀사를 크게 추천하였습니다.
Formel, ouverture poli

Lettre - Corps de texte

Zou u het erg vinden om ...
혹시 폐가 되지 않는다면 ......
Requête formelle, hésitante
Zou u zo vriendelijk willen zijn om ...
혹시 ...... 해주실 수 있나요
Requête formelle, hésitante
Ik zou het zeer op prijs stellen als ...
...을 해주신다면 감사하여 몸둘바를 모르겠습니다.
Requête formelle, hésitante
Wij zouden het zeer op prijs stellen als u ons meer gedetailleerde informatie zou kunnen sturen over ...
....에 대하여 좀 더 자세한 정보를 보내주신다면 매우 감사하겠습니다.
Demande formelle, très polie
Ik zou u zeer dankbaar zijn als u ...
...을 해주신다면 매우 감사히 생각하겠습니다.
Demande formelle, très polie
Zou u mij alstublieft ... kunnen sturen ...
....을 보내주시겠습니까?
Demande formelle, polie
Wij zijn geïnteresseerd in het verwerven/ontvangen van ...
....을 받아보고 싶습니다.
Demande formelle, polie
Ik zou u willen vragen, of ...
......이 가능한지 여쭈어 보고 싶습니다.
Demande formelle, polie
Kunt u ... aanbevelen ...
...을 추천해주시겠습니까?
Demande formelle, directe
Zou u mij alstublieft ... kunnen toesturen ...
...을 보내주시겠습니까?
Demande formelle, directe
U wordt dringend verzocht ...
신속히 ...을 하십시오.
Demande formelle, très directe
Wij zouden u zeer dankbaar zijn, als ...
....를 해주신다면 저희는 참 고맙겠습니다.
Demande formelle, polie, de la part de la société
Wat is uw huidige catalogusprijs voor ...
....의 현재 정가가 얼마입니까?
Requête spécifique formelle, directe
Wij zijn geïnteresseerd in ... en wij zouden graag willen weten ...
저희는 ....에 관심이 있으며, ....에 대해 더 알고 싶습니다.
Demande de renseignements formelle, directe
Wij hebben uit uw advertentie vernomen, dat u ... produceert ...
광고를 통해 ....을 생산하신다는 것을 알게 되었습니다.
Demande de renseignements formelle, directe
Het is ons oogmerk om ...
저희는 .....을 하고 싶습니다.
Déclaration d'intention formelle, directe
Wij hebben uw voorstel zorgvuldig overwogen en ...
저희는 주의깊게 귀하의 제안을 살펴보았으며 ...
Formel, conduisant vers une décision d'affaires
Wij moeten u helaas meedelen dat ...
..... 를 알려드리게 되어 유감을 표합니다.
Formel, refus de faire affaire ou manque d'intérêt envers une offre

Lettre - Fermeture

Mocht u verdere informatie willen, kunt u mij altijd bereiken.
혹시 다른 부가적인 도움이 필요하시면, 언제든지 연락하여 주십시오.
Formel, très poli
Laat ons alstublieft weten, wanneer wij u verder van dienst kunnen zijn.
저희의 다른 도움이 필요하시다면, 언제든지 알려주십시오.
Formel, très poli
Bij voorbaat dank.
... 에 관해 미리 감사드립니다.
Formel, très poli
Mocht u meer informatie willen ontvangen, aarzel niet om contact met mij op te nemen.
더 많은 정보가 필요하시다면, 주저하지 마시고 연락주시기 바랍니다.
Formel, très poli
Ik zou u zeer erkentelijk zijn, als u deze zaak zo snel mogelijk zou kunnen bekijken.
이 일에 관해 최대한 빨리 토의해 주시고 연락주시면 감사하겠습니다.
Formel, très poli
Antwoordt u ons alstublieft zo snel mogelijk, omdat ...
최대한 빨리 답장 주시기 바랍니다. 왜냐햐면 ....
Formel, poli
Mocht u meer informatie willen, kunt u altijd contact met mij opnemen.
더 많은 정보가 필요하시면, 저에게 연락하여 주세요.
Formel, poli
Ik verheug mij op de samenwerking.
혹시 같이 일하게 될 날을 기대하고 있겠습니다.
Formel, poli
Hartelijk dank voor uw hulp bij deze zaak.
이 일을 도와주셔서 감사합니다.
Formel, poli
Ik verheug mij erop de stand van zaken met u te bespreken.
이 일에 관해 다인과 함꼐 논의 하길 기대합니다.
Formel, direct
Mocht u meer informatie nodig hebben ...
더 많은 정보를 원하시면...
Formel, direct
Wij waarderen u als klant.
당신의 노고에 감사드립니다.
Formel, direct
Neemt u alstublieft contact met mij op. Mijn telefoonnummer is ...
저에게 연락하십시오 - 제 전화번호는 ...
Formel, très direct
Ik hoor graag van u.
곧 답장을 받고 싶습니다.
Moins formel, poli
Met vriendelijke groet,
... 드림,
Formel, destinataire inconnu
Met vriendelijke groet,
... 드림,
Formel, très utilisé, destinataire connu
Hoogachtend,
... 올림,
Formel, moins utilisé, nom du destinataire connu
Met de beste groeten,
... 보냄,
Informel, entre des partenaires d'affaires qui s'appellent par leurs prénoms.
Groeten,
... 가,
Informel, entre des partenaires d'affaires qui travaillent régulièrement ensemble