Japonais | Phrases - Affaires | Lettre

Lettre - Adresse

Mr. J. Rhodes, Rhodes & Rhodes Corp., 212 Silverback Drive, California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes, Rhodes & Rhodes Corp., 212 Silverback Drive, California Springs CA 92926
Format adresse postale aux États-Unis :
nom du destinataire
numéro de la rue + nom de la rue
nom de la ville + abréviation de l'État + code postal.
Mr. Adam Smith, Smith's Plastics, 8 Crossfield Road, Selly Oak, Birmingham, West Midlands, B29 1WQ
Mr. Adam Smith, Smith's Plastics, 8 Crossfield Road, Selly Oak, Birmingham, West Midlands, B29 1WQ
Format adresse postale en Grande-Bretagne :
nom du destinataire
nom de la société
numéro + nom de la rue
nom de la ville
nom de la région
code postal
The Managing Director, Fightstar Corporation, 155 Mountain Rise, Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director, Fightstar Corporation, 155 Mountain Rise, Antogonish NS B2G 5T8
Format adresse postale au Canada :
Nom du destinataire
nom de la société
numéro de rue + nom de rue
nom de la ville + nom de la province + code postal.
Ms. Celia Jones, TZ Motors, 47 Herbert Street, Floreat, Perth WA 6018
Ms. Celia Jones, TZ Motors, 47 Herbert Street, Floreat, Perth WA 6018
Format adresse postale en Belgique :
Nom du destinataire
nom de la société
nom de rue + numéro de rue
code postale + nom de la ville.
Miss. L. Marshall, Aquatechnics Ltd., 745 King Street, West End, Wellington 0680
Miss L. Marshall, Aquatechnics Ltd., 745 King Street, West End, Wellington 0680
Format adresse postale en Suisse :
Nom du destinataire
nom de la société
numéro de rue + nom de rue
code postale + nom de la ville.
Van der Meer & Zonen, Hans van der Meer, Stationslaan 87, 1011 Amsterdam
123-1234
愛知県 名古屋市 中川区12345-6 
株式会社日本 代表取締役社長
佐藤太郎様
Format adresse postale en France :
Nom du destinataire
nom de la société
numéro de rue + nom de rue
code postale + nom de la ville.

Lettre - Ouverture

Geachte heer President
代表取締役社長 ・・・・様
Très formel, le destinataire a un titre particulier qui doit être utilisé à la place de son nom
Geachte heer
拝啓
Formel, destinataire masculin, nom inconnu
Geachte mevrouw
拝啓
Formel, destinataire féminin, nom inconnu
Geachte heer, mevrouw
拝啓
Formel, nom et sexe du destinataire inconnus
Geachte dames en heren
株式会社・・・ ・・・・ 御中 
Formel, s'adressant à plusieurs personnes inconnues ou à un département complet
Geachte dames en heren
関係者各位
Formel, nom et sexe du ou des destinataires inconnus
Geachte heer Jansen
拝啓
・・・・様
Formel, destinataire de sexe masculin, nom connu
Geachte mevrouw Jansen
拝啓
・・・・様
Formel, destinataire de sexe féminin, nom connu
Geachte mevrouw Jansen
佐藤愛子様
Formel, destinataire de sexe féminin, célibataire, nom connu
Geachte mevrouw Jansen
佐藤愛子様
Formel, destinataire de sexe féminin, statut marital inconnu, nom connu
Beste meneer Jansen
佐藤太郎様
Moins formel, le destinateur et le destinataire ont déjà fait des affaires ensemble
Beste Jan
佐藤太郎様
Informel, le destinateur et le destinataire sont amis
Wij schrijven u naar aanleiding van ...
会社を代表してごあいさつ申し上げます。
Formel, pour ouvrir au nom de toute la société
Wij schrijven u in verband met ...
一同に変わって・・・
Formel, pour ouvrir au nom de toute la société
Met betrekking tot ...
先日の・・・の件ですが、
Formel, pour ouvrir concernant quelque chose que vous avez vu de la part de la société que vous contactez
Ten aanzien van ...
・・・にさらに付け加えますと、
Formel, pour ouvrir concernant quelque chose que vous avez vu de la part de la société que vous contactez
Ik schrijf u om na te vragen over ...
・・・についてお伺いします。
Moins formel, pour ouvrir en votre nom de la part de votre société
Ik schrijf u uit naam van ...
・・・に代わって連絡しております。
Formel, écrivant à la place de quelqu'un
Uw bedrijf werd mij door ... zeer aanbevolen ...
あなたの会社は・・・に高く評価されています。
Formel, ouverture poli

Lettre - Corps de texte

Zou u het erg vinden om ...
・・・・していただけないでしょうか。
Requête formelle, hésitante
Zou u zo vriendelijk willen zijn om ...
申し訳ありませんが・・・・してくださいませんか?
Requête formelle, hésitante
Ik zou het zeer op prijs stellen als ...
・・・・していただけると大変ありがたいです。
Requête formelle, hésitante
Wij zouden het zeer op prijs stellen als u ons meer gedetailleerde informatie zou kunnen sturen over ...
・・・・についての情報をお送りいただけると大変ありがたく思います。
Demande formelle, très polie
Ik zou u zeer dankbaar zijn als u ...
・・・・していただければ幸いです。
Demande formelle, très polie
Zou u mij alstublieft ... kunnen sturen ...
・・・・していただけますか?
Demande formelle, polie
Wij zijn geïnteresseerd in het verwerven/ontvangen van ...
是非・・・・を購入したいと思います。
Demande formelle, polie
Ik zou u willen vragen, of ...
・・・・は可能でしょうか。
Demande formelle, polie
Kunt u ... aanbevelen ...
・・・・を紹介していただけますか。
Demande formelle, directe
Zou u mij alstublieft ... kunnen toesturen ...
・・・・をお送りください。
Demande formelle, directe
U wordt dringend verzocht ...
至急・・・・してください。
Demande formelle, très directe
Wij zouden u zeer dankbaar zijn, als ...
・・・・していただけませんでしょうか。
Demande formelle, polie, de la part de la société
Wat is uw huidige catalogusprijs voor ...
現在の・・・・のカタログ記載価格はいくらでしょうか?
Requête spécifique formelle, directe
Wij zijn geïnteresseerd in ... en wij zouden graag willen weten ...
私どもは・・・・に興味があるので詳細をお知らせいただけるとありがたいです。
Demande de renseignements formelle, directe
Wij hebben uit uw advertentie vernomen, dat u ... produceert ...
貴社の広告で拝見した、・・・・についての件ですが、
Demande de renseignements formelle, directe
Het is ons oogmerk om ...
・・・・することを目的としております。
Déclaration d'intention formelle, directe
Wij hebben uw voorstel zorgvuldig overwogen en ...
私どもは貴社のご提案を考慮し、・・・・
Formel, conduisant vers une décision d'affaires
Wij moeten u helaas meedelen dat ...
大変申し訳ございませんが・・・・
Formel, refus de faire affaire ou manque d'intérêt envers une offre

Lettre - Fermeture

Mocht u verdere informatie willen, kunt u mij altijd bereiken.
ご不明な点がございましたらどうぞお気軽にご連絡ください。
Formel, très poli
Laat ons alstublieft weten, wanneer wij u verder van dienst kunnen zijn.
何かお役に立てることがございましたらご連絡ください。
Formel, très poli
Bij voorbaat dank.
・・・・してくださいますようお願いいたします。
Formel, très poli
Mocht u meer informatie willen ontvangen, aarzel niet om contact met mij op te nemen.
詳細に関してはどうぞお気軽にご連絡ください。
Formel, très poli
Ik zou u zeer erkentelijk zijn, als u deze zaak zo snel mogelijk zou kunnen bekijken.
この件につきましでできるだけ早くお調べいただけると大変ありがたく思います。
Formel, très poli
Antwoordt u ons alstublieft zo snel mogelijk, omdat ...
・・・・のため、できるだけ早いお返事をお待ちしております。
Formel, poli
Mocht u meer informatie willen, kunt u altijd contact met mij opnemen.
詳細に関してはどうぞお気軽にご連絡ください。
Formel, poli
Ik verheug mij op de samenwerking.
お取り引きを開始させていただきたく思います。
Formel, poli
Hartelijk dank voor uw hulp bij deze zaak.
お力添えいただきありがとうございます。
Formel, poli
Ik verheug mij erop de stand van zaken met u te bespreken.
取り引きを開始できる日を心待ちにしています。
Formel, direct
Mocht u meer informatie nodig hebben ...
さらに情報が必要な場合は・・・・
Formel, direct
Wij waarderen u als klant.
ありがとうございました。
Formel, direct
Neemt u alstublieft contact met mij op. Mijn telefoonnummer is ...
どうぞお問い合わせください。電話番号は・・・・です。
Formel, très direct
Ik hoor graag van u.
お返事を楽しみにしています。
Moins formel, poli
Met vriendelijke groet,
敬具
Formel, destinataire inconnu
Met vriendelijke groet,
敬具
Formel, très utilisé, destinataire connu
Hoogachtend,
敬白
Formel, moins utilisé, nom du destinataire connu
Met de beste groeten,
どうぞよろしくお願いします。
Informel, entre des partenaires d'affaires qui s'appellent par leurs prénoms.
Groeten,
どうぞよろしくお願いします。
Informel, entre des partenaires d'affaires qui travaillent régulièrement ensemble