Suédois | Phrases - Affaires | Lettre

Lettre - Adresse

Mr. J. Rhodes, Rhodes & Rhodes Corp., 212 Silverback Drive, California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs, CA 92926
Format adresse postale aux États-Unis :
nom du destinataire
numéro de la rue + nom de la rue
nom de la ville + abréviation de l'État + code postal.
Mr. Adam Smith, Smith's Plastics, 8 Crossfield Road, Selly Oak, Birmingham, West Midlands, B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Format adresse postale en Grande-Bretagne :
nom du destinataire
nom de la société
numéro + nom de la rue
nom de la ville
nom de la région
code postal
The Managing Director, Fightstar Corporation, 155 Mountain Rise, Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Format adresse postale au Canada :
Nom du destinataire
nom de la société
numéro de rue + nom de rue
nom de la ville + nom de la province + code postal.
Ms. Celia Jones, TZ Motors, 47 Herbert Street, Floreat, Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Format adresse postale en Belgique :
Nom du destinataire
nom de la société
nom de rue + numéro de rue
code postale + nom de la ville.
Miss. L. Marshall, Aquatechnics Ltd., 745 King Street, West End, Wellington 0680
Miss. L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Format adresse postale en Suisse :
Nom du destinataire
nom de la société
numéro de rue + nom de rue
code postale + nom de la ville.
Van der Meer & Zonen, Hans van der Meer, Stationslaan 87, 1011 Amsterdam
Per Larsson
Scania AB
Hagagatan 10
114 29 Stockholm
SVERIGE
Format adresse postale en France :
Nom du destinataire
nom de la société
numéro de rue + nom de rue
code postale + nom de la ville.

Lettre - Ouverture

Geachte heer President
Bäste herr ordförande,/Bästa fru ordförande,
Très formel, le destinataire a un titre particulier qui doit être utilisé à la place de son nom
Geachte heer
Bäste herrn,
Formel, destinataire masculin, nom inconnu
Geachte mevrouw
Bästa fru,
Formel, destinataire féminin, nom inconnu
Geachte heer, mevrouw
Bästa herr eller fru,
Formel, nom et sexe du destinataire inconnus
Geachte dames en heren
Bästa herrar,
Formel, s'adressant à plusieurs personnes inconnues ou à un département complet
Geachte dames en heren
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Formel, nom et sexe du ou des destinataires inconnus
Geachte heer Jansen
Bäste herr Smith,
Formel, destinataire de sexe masculin, nom connu
Geachte mevrouw Jansen
Bästa fru Smith,
Formel, destinataire de sexe féminin, nom connu
Geachte mevrouw Jansen
Bästa fröken Smith,
Formel, destinataire de sexe féminin, célibataire, nom connu
Geachte mevrouw Jansen
Bästa fru Smith,
Formel, destinataire de sexe féminin, statut marital inconnu, nom connu
Beste meneer Jansen
Bäste John Smith,
Moins formel, le destinateur et le destinataire ont déjà fait des affaires ensemble
Beste Jan
Bäste John,
Informel, le destinateur et le destinataire sont amis
Wij schrijven u naar aanleiding van ...
Vi skriver till er angående ...
Formel, pour ouvrir au nom de toute la société
Wij schrijven u in verband met ...
Vi skriver i samband med ...
Formel, pour ouvrir au nom de toute la société
Met betrekking tot ...
Vidare till ...
Formel, pour ouvrir concernant quelque chose que vous avez vu de la part de la société que vous contactez
Ten aanzien van ...
Med hänvisning till ...
Formel, pour ouvrir concernant quelque chose que vous avez vu de la part de la société que vous contactez
Ik schrijf u om na te vragen over ...
Jag skriver för att fråga om ...
Moins formel, pour ouvrir en votre nom de la part de votre société
Ik schrijf u uit naam van ...
Jag skriver till dig på uppdrag av ...
Formel, écrivant à la place de quelqu'un
Uw bedrijf werd mij door ... zeer aanbevolen ...
Jag blev rekommenderad om ditt företag av ...
Formel, ouverture poli

Lettre - Corps de texte

Zou u het erg vinden om ...
Vi skulle vara tacksamma om/ifall ni ...
Requête formelle, hésitante
Zou u zo vriendelijk willen zijn om ...
Skulle du kunna vara så vänlig och ...
Requête formelle, hésitante
Ik zou het zeer op prijs stellen als ...
Jag skulle vara mycket tacksam om/ifall ...
Requête formelle, hésitante
Wij zouden het zeer op prijs stellen als u ons meer gedetailleerde informatie zou kunnen sturen over ...
Vi skulle uppskatta om/ifall ni kunde skicka oss mer detaljerad information om/gällande ...
Demande formelle, très polie
Ik zou u zeer dankbaar zijn als u ...
Jag skulle vara tacksam om/ifall ni kunde ...
Demande formelle, très polie
Zou u mij alstublieft ... kunnen sturen ...
Kunde ni vänligen skicka mig ...
Demande formelle, polie
Wij zijn geïnteresseerd in het verwerven/ontvangen van ...
Vi är intresserade av att få/ta emot ...
Demande formelle, polie
Ik zou u willen vragen, of ...
Jag måste fråga er om/angående ...
Demande formelle, polie
Kunt u ... aanbevelen ...
Skulle ni kunna rekommendera ...
Demande formelle, directe
Zou u mij alstublieft ... kunnen toesturen ...
Skulle ni kunna skicka mig ...
Demande formelle, directe
U wordt dringend verzocht ...
Vi ber er omgående att ...
Demande formelle, très directe
Wij zouden u zeer dankbaar zijn, als ...
Vi skulle uppskatta det om/ifall ...
Demande formelle, polie, de la part de la société
Wat is uw huidige catalogusprijs voor ...
Vad är ert nuvarande listpris för ...
Requête spécifique formelle, directe
Wij zijn geïnteresseerd in ... en wij zouden graag willen weten ...
Vi är intresserade av ... och vi skulle vilja veta ...
Demande de renseignements formelle, directe
Wij hebben uit uw advertentie vernomen, dat u ... produceert ...
Vi förstår utgående från er annons att ni producerar ...
Demande de renseignements formelle, directe
Het is ons oogmerk om ...
Vi har för avsikt att ...
Déclaration d'intention formelle, directe
Wij hebben uw voorstel zorgvuldig overwogen en ...
Vi har noggrant övervägt ditt förslag och ...
Formel, conduisant vers une décision d'affaires
Wij moeten u helaas meedelen dat ...
Vi beklagar att behöva meddela att ...
Formel, refus de faire affaire ou manque d'intérêt envers une offre

Lettre - Fermeture

Mocht u verdere informatie willen, kunt u mij altijd bereiken.
Om ni ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
Formel, très poli
Laat ons alstublieft weten, wanneer wij u verder van dienst kunnen zijn.
Vänligen meddela oss om vi ​​kan vara till ytterligare hjälp.
Formel, très poli
Bij voorbaat dank.
Tack på förhand...
Formel, très poli
Mocht u meer informatie willen ontvangen, aarzel niet om contact met mij op te nemen.
Om ni behöver ytterligare information, vänligen tveka inte med att kontakta mig.
Formel, très poli
Ik zou u zeer erkentelijk zijn, als u deze zaak zo snel mogelijk zou kunnen bekijken.
Jag vore mycket tacksam om/ifall ni kunde undersöka denna fråga så snart som möjligt.
Formel, très poli
Antwoordt u ons alstublieft zo snel mogelijk, omdat ...
Svara vänligen så fort som möjligt eftersom ...
Formel, poli
Mocht u meer informatie willen, kunt u altijd contact met mij opnemen.
Ta gärna kontakt mig om du behöver ytterligare information.
Formel, poli
Ik verheug mij op de samenwerking.
Jag ser fram emot möjligheten att arbeta tillsammans med er.
Formel, poli
Hartelijk dank voor uw hulp bij deze zaak.
Tack för hjälpen med detta ärende.
Formel, poli
Ik verheug mij erop de stand van zaken met u te bespreken.
Jag ser fram emot att diskutera detta med dig.
Formel, direct
Mocht u meer informatie nodig hebben ...
Om ni behöver mer information ...
Formel, direct
Wij waarderen u als klant.
Vi uppskattar att göra affärer med er.
Formel, direct
Neemt u alstublieft contact met mij op. Mijn telefoonnummer is ...
Kontakta gärna mig - mitt telefonnummer är ...
Formel, très direct
Ik hoor graag van u.
Jag ser fram emot att höra från er snart.
Moins formel, poli
Met vriendelijke groet,
Med vänlig hälsning,
Formel, destinataire inconnu
Met vriendelijke groet,
Med vänliga hälsningar,
Formel, très utilisé, destinataire connu
Hoogachtend,
Med vänlig hälsning,
Formel, moins utilisé, nom du destinataire connu
Met de beste groeten,
Vänliga hälsningar,
Informel, entre des partenaires d'affaires qui s'appellent par leurs prénoms.
Groeten,
Hälsningar,
Informel, entre des partenaires d'affaires qui travaillent régulièrement ensemble