Espéranto | Phrases - Affaires | Lettre

Lettre - Adresse

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Format adresse postale aux États-Unis :
nom du destinataire
numéro de la rue + nom de la rue
nom de la ville + abréviation de l'État + code postal.
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Format adresse postale en Grande-Bretagne :
nom du destinataire
nom de la société
numéro + nom de la rue
nom de la ville
nom de la région
code postal
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
La Direktoro
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Format adresse postale au Canada :
Nom du destinataire
nom de la société
numéro de rue + nom de rue
nom de la ville + nom de la province + code postal.
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Format adresse postale en Belgique :
Nom du destinataire
nom de la société
nom de rue + numéro de rue
code postale + nom de la ville.
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Format adresse postale en Suisse :
Nom du destinataire
nom de la société
numéro de rue + nom de rue
code postale + nom de la ville.
Mirosław Zdaniuk
Okonel Sp. z.o.o.
ul. Złota 3
00-115 Warszawa
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Format adresse postale en France :
Nom du destinataire
nom de la société
numéro de rue + nom de rue
code postale + nom de la ville.

Lettre - Ouverture

Szanowny Panie Prezydencie,
Kara Sinjoro Prezidanto,
Très formel, le destinataire a un titre particulier qui doit être utilisé à la place de son nom
Szanowny Panie,
Estimata sinjoro,
Formel, destinataire masculin, nom inconnu
Szanowna Pani,
Estimata sinjorino,
Formel, destinataire féminin, nom inconnu
Szanowni Państwo,
Estimata sinjoro/sinjorino,
Formel, nom et sexe du destinataire inconnus
Szanowni Państwo,
Estimataj sinjoroj,
Formel, s'adressant à plusieurs personnes inconnues ou à un département complet
Szanowni Państwo,
Al kiu ĝi povas koncerni,
Formel, nom et sexe du ou des destinataires inconnus
Szanowny Panie,
Estimata sinjoro Smith,
Formel, destinataire de sexe masculin, nom connu
Szanowna Pani,
Estimata sinjorino Smith,
Formel, destinataire de sexe féminin, nom connu
Szanowna Pani,
Estimata sinjorino Smith,
Formel, destinataire de sexe féminin, célibataire, nom connu
Szanowna Pani,
Estimata sinjorino Smith,
Formel, destinataire de sexe féminin, statut marital inconnu, nom connu
Szanowny Panie,
Estimata John Smith,
Moins formel, le destinateur et le destinataire ont déjà fait des affaires ensemble
Drogi Tomaszu,
Estimata John,
Informel, le destinateur et le destinataire sont amis
Piszemy do Państwa w sprawie...
Ni skribas al vi pri...
Formel, pour ouvrir au nom de toute la société
Piszemy do Państwa w związku z...
Ni skribas en rilato kun...
Formel, pour ouvrir au nom de toute la société
W nawiązaniu do...
Plu al...
Formel, pour ouvrir concernant quelque chose que vous avez vu de la part de la société que vous contactez
Nawiązując do...
Kun referenco al...
Formel, pour ouvrir concernant quelque chose que vous avez vu de la part de la société que vous contactez
Piszę do Państwa z zapytaniem o...
Mi skribas por demandi pri...
Moins formel, pour ouvrir en votre nom de la part de votre société
W imieniu Pana Michalaka, piszę do Państwa...
Mi skribas al vi nome de...
Formel, écrivant à la place de quelqu'un
Pańska firma została nam wysoce polecona/rekomendowana przez...
Via firmo estis altagrade rekomendita de...
Formel, ouverture poli

Lettre - Corps de texte

Czy miałby Pan coś przeciwko...
Ĉu vi kontraŭus, se...
Requête formelle, hésitante
Czy byłby Pan tak uprzejmy...
Ĉu vi estus tiel afabla, ...
Requête formelle, hésitante
Byłbym zobowiązany, gdyby...
Mi estus plej dankema, se...
Requête formelle, hésitante
Bylibyśmy wdzięczni, gdyby mógł Pan przesłać nam więcej informacji na temat...
Ni aprezus, se vi povus sendi al ni pli detalajn informojn pri...
Demande formelle, très polie
Byłbym wdzięczny, gdyby Pan zechciał...
Mi estus dankema, se vi povus...
Demande formelle, très polie
Czy mógłby mi Pan przesłać...
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Demande formelle, polie
Jesteśmy zainteresowani nabyciem/otrzymaniem...
Ni estas interesitaj en akiri/ricevi...
Demande formelle, polie
Chciałbym zapytać, czy...
Mi devas peti vin, ĉu...
Demande formelle, polie
Czy mógłby mi Pan polecić...
Ĉu vi povas rekomendi...
Demande formelle, directe
Prosiłbym o przesłanie mi...
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Demande formelle, directe
Proszę o pilne...
Vi estas urĝe petita al...
Demande formelle, très directe
Będziemy wdzięczni, jeśli...
Ni estus dankemaj, se...
Demande formelle, polie, de la part de la société
Jaka jest Pańska obecna cena za...
Kio estas via nuna listoprezo por...
Requête spécifique formelle, directe
Jesteśmy zainteresowani...i chcielibyśmy się dowiedzieć...
Ni interesiĝas... kaj ni ŝatus scii...
Demande de renseignements formelle, directe
Z reklamy wnioskujemy, że produkują Państwo...
Ni komprenas de via reklamo, ke vi produktas...
Demande de renseignements formelle, directe
Mamy zamiar/Nosimy się z zamiarem...
Ĝi estas nia intenco...
Déclaration d'intention formelle, directe
Dokładnie przeanalizowaliśmy Państwa propozycję i...
Ni atente konsideris vian proponon kaj...
Formel, conduisant vers une décision d'affaires
Z przykrością informujemy, że...
Ni bedaŭras informi vin, ke...
Formel, refus de faire affaire ou manque d'intérêt envers une offre

Lettre - Fermeture

Jeżeli potrzebuje Pan dodatkowej pomocy, proszę się ze mną kontaktować.
Se vi bezonas plian helpon, bonvolu kontakti min.
Formel, très poli
W razie jakiejkolwiek potrzeby, proszę się ze mną kontaktować.
Se ni povos helpi pli, bonvolu informi nin.
Formel, très poli
Z góry dziękuję...
Antaŭdankon…
Formel, très poli
Jeżeli potrzebuje Pan jakichkolwiek dodatkowych informacji, proszę się ze mną kontaktować.
Se vi bezonus pliajn informojn, bonvolu ne heziti kontakti min.
Formel, très poli
Będę bardzo wdzięczny za zapoznanie się ze sprawą tak szybko, jak to możliwe.
Mi estus plej dankema, se vi povus rigardi en tiun aferon, kiel eble plej baldaŭ.
Formel, très poli
Będę wdzięczny za szybką odpowiedź, ponieważ...
Bonvolu respondi kiel eble plej baldaŭ ĉar...
Formel, poli
Jeżeli potrzebuje Pan jakichkolwiek dodatkowych informacji, proszę o kontakt.
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu kontakti min.
Formel, poli
Liczę na możliwość rozpoczęcia współpracy.
Mi atendas senpacience la eblon de labori kune.
Formel, poli
Dziękuję za Pańską pomoc w tej sprawie.
Dankon pro via helpo en tiu afero.
Formel, poli
Liczę na możliwość omówienia sprawy podczas spotkania.
Mi atendas senpacience al diskuti tion kun vi.
Formel, direct
Jeżeli potrzebuje Pan dodatkowych informacji...
Se vi bezonas pli informon...
Formel, direct
Doceniamy Państwa pracę.
Ni dankas vian negocon.
Formel, direct
Proszę o kontakt - mój numer telefonu to...
Bonvolu kontakti min - mia rekta telefonnombro estas...
Formel, très direct
Czekam na Pana odpowiedź.
Mi atendas senpacience al aŭdi de vi baldaŭ.
Moins formel, poli
Z wyrazami szacunku,
Altestime,
Formel, destinataire inconnu
Z wyrazami szacunku/Z pozdrowieniami,
Altestime,
Formel, très utilisé, destinataire connu
Z poważaniem,
Altestime,
Formel, moins utilisé, nom du destinataire connu
Pozdrawiam serdecznie,
Ĉion bonan,
Informel, entre des partenaires d'affaires qui s'appellent par leurs prénoms.
Pozdrawiam,
Ĉion bonan,
Informel, entre des partenaires d'affaires qui travaillent régulièrement ensemble