Vietnamien | Phrases - Affaires | Lettre

Lettre - Adresse

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Format adresse postale aux États-Unis :
nom du destinataire
numéro de la rue + nom de la rue
nom de la ville + abréviation de l'État + code postal.
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Format adresse postale en Grande-Bretagne :
nom du destinataire
nom de la société
numéro + nom de la rue
nom de la ville
nom de la région
code postal
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Format adresse postale au Canada :
Nom du destinataire
nom de la société
numéro de rue + nom de rue
nom de la ville + nom de la province + code postal.
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Format adresse postale en Belgique :
Nom du destinataire
nom de la société
nom de rue + numéro de rue
code postale + nom de la ville.
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Format adresse postale en Suisse :
Nom du destinataire
nom de la société
numéro de rue + nom de rue
code postale + nom de la ville.
Mirosław Zdaniuk
Okonel Sp. z.o.o.
ul. Złota 3
00-115 Warszawa
Ông Nguyễn Văn A.
Công ty TNHH Sao Đỏ
Số 219 Đội Cấn
Hà Nội
Format adresse postale en France :
Nom du destinataire
nom de la société
numéro de rue + nom de rue
code postale + nom de la ville.

Lettre - Ouverture

Szanowny Panie Prezydencie,
Kính gửi ngài Chủ tịch,
Très formel, le destinataire a un titre particulier qui doit être utilisé à la place de son nom
Szanowny Panie,
Thưa ông,
Formel, destinataire masculin, nom inconnu
Szanowna Pani,
Thưa bà,
Formel, destinataire féminin, nom inconnu
Szanowni Państwo,
Thưa ông/bà,
Formel, nom et sexe du destinataire inconnus
Szanowni Państwo,
Thưa các ông bà,
Formel, s'adressant à plusieurs personnes inconnues ou à un département complet
Szanowni Państwo,
Thưa ông/bà,
Formel, nom et sexe du ou des destinataires inconnus
Szanowny Panie,
Kính gửi ông Nguyễn Văn A,
Formel, destinataire de sexe masculin, nom connu
Szanowna Pani,
Kính gửi bà Trần Thị B,
Formel, destinataire de sexe féminin, nom connu
Szanowna Pani,
Kính gửi bà Trần Thị B,
Formel, destinataire de sexe féminin, célibataire, nom connu
Szanowna Pani,
Kính gửi bà Trần Thị B,
Formel, destinataire de sexe féminin, statut marital inconnu, nom connu
Szanowny Panie,
Gửi ông (Nguyễn Văn) A,
Moins formel, le destinateur et le destinataire ont déjà fait des affaires ensemble
Drogi Tomaszu,
Gửi ông A,
Informel, le destinateur et le destinataire sont amis
Piszemy do Państwa w sprawie...
Chúng tôi xin viết thư liên hệ về...
Formel, pour ouvrir au nom de toute la société
Piszemy do Państwa w związku z...
Chúng tôi viết thư này để liên hệ với ông/bà về...
Formel, pour ouvrir au nom de toute la société
W nawiązaniu do...
Liên quan tới việc/vấn đề...
Formel, pour ouvrir concernant quelque chose que vous avez vu de la part de la société que vous contactez
Nawiązując do...
Về việc/vấn đề...
Formel, pour ouvrir concernant quelque chose que vous avez vu de la part de la société que vous contactez
Piszę do Państwa z zapytaniem o...
Tôi viết thư này để nói về...
Moins formel, pour ouvrir en votre nom de la part de votre société
W imieniu Pana Michalaka, piszę do Państwa...
Tôi xin thay mặt... viết thư này
Formel, écrivant à la place de quelqu'un
Pańska firma została nam wysoce polecona/rekomendowana przez...
Qua lời giới thiệu của..., chúng tôi biết đến Quý công ty
Formel, ouverture poli

Lettre - Corps de texte

Czy miałby Pan coś przeciwko...
Liệu ông/bà có phiền...
Requête formelle, hésitante
Czy byłby Pan tak uprzejmy...
Không biết ông/bà có vui lòng...
Requête formelle, hésitante
Byłbym zobowiązany, gdyby...
Nếu ông/bà..., tôi xin vô cùng cảm ơn
Requête formelle, hésitante
Bylibyśmy wdzięczni, gdyby mógł Pan przesłać nam więcej informacji na temat...
Chúng tôi vô cùng biết ơn nếu ông/bà không phiền cung cấp thêm thông tin về...
Demande formelle, très polie
Byłbym wdzięczny, gdyby Pan zechciał...
Nếu ông/bà có thể..., tôi xin chân thành cảm ơn.
Demande formelle, très polie
Czy mógłby mi Pan przesłać...
Ông/bà có thể vui lòng gửi...
Demande formelle, polie
Jesteśmy zainteresowani nabyciem/otrzymaniem...
Chúng tôi rất quan tâm tới...
Demande formelle, polie
Chciałbym zapytać, czy...
Tôi xin phép hỏi liệu ông/bà...
Demande formelle, polie
Czy mógłby mi Pan polecić...
Ông/bà có thể giới thiệu... được không?
Demande formelle, directe
Prosiłbym o przesłanie mi...
Ông/bà vui lòng gửi...
Demande formelle, directe
Proszę o pilne...
Chúng tôi mong ông bà nhanh chóng...
Demande formelle, très directe
Będziemy wdzięczni, jeśli...
Chúng tôi sẽ vô cùng biết ơn nếu...
Demande formelle, polie, de la part de la société
Jaka jest Pańska obecna cena za...
Xin hỏi bảng giá hiện tại cho... của ông/bà là như thế nào?
Requête spécifique formelle, directe
Jesteśmy zainteresowani...i chcielibyśmy się dowiedzieć...
Chúng tôi rất quan tâm tới... và muốn biết...
Demande de renseignements formelle, directe
Z reklamy wnioskujemy, że produkują Państwo...
Theo như chúng tôi được biết qua quảng cáo, ông/bà có sản xuất...
Demande de renseignements formelle, directe
Mamy zamiar/Nosimy się z zamiarem...
Chúng tôi dự định...
Déclaration d'intention formelle, directe
Dokładnie przeanalizowaliśmy Państwa propozycję i...
Chúng tôi đã cân nhắc kĩ lưỡng đề xuất từ phía ông/bà và...
Formel, conduisant vers une décision d'affaires
Z przykrością informujemy, że...
Chúng tôi rất tiếc phải nói rằng...
Formel, refus de faire affaire ou manque d'intérêt envers une offre

Lettre - Fermeture

Jeżeli potrzebuje Pan dodatkowej pomocy, proszę się ze mną kontaktować.
Nếu ông/bà có thắc mắc gì, xin vui lòng liên hệ với tôi.
Formel, très poli
W razie jakiejkolwiek potrzeby, proszę się ze mną kontaktować.
Nếu chúng tôi có thể hỗ trợ được gì cho ông/bà, xin hãy cho chúng tôi biết.
Formel, très poli
Z góry dziękuję...
Xin chân thành cảm ơn...
Formel, très poli
Jeżeli potrzebuje Pan jakichkolwiek dodatkowych informacji, proszę się ze mną kontaktować.
Nếu ông bà cần thêm thông tin gì, xin đừng ngần ngại liên lạc với tôi.
Formel, très poli
Będę bardzo wdzięczny za zapoznanie się ze sprawą tak szybko, jak to możliwe.
Tôi rất cảm ơn nếu ông/bà có thể xem xét vấn đề này kịp thời.
Formel, très poli
Będę wdzięczny za szybką odpowiedź, ponieważ...
Tôi rất mong sớm nhận được hồi đáp của ông/bà vì...
Formel, poli
Jeżeli potrzebuje Pan jakichkolwiek dodatkowych informacji, proszę o kontakt.
Nếu ông/bà cần thêm thông tin gì, xin vui lòng liên hệ với tôi.
Formel, poli
Liczę na możliwość rozpoczęcia współpracy.
Tôi rất mong chúng ta sẽ có cơ hội hợp tác với nhau.
Formel, poli
Dziękuję za Pańską pomoc w tej sprawie.
Cảm ơn sự giúp đỡ của ông/bà.
Formel, poli
Liczę na możliwość omówienia sprawy podczas spotkania.
Tôi rất mong có cơ hội được thảo luận thêm về vấn đề này với ông/bà.
Formel, direct
Jeżeli potrzebuje Pan dodatkowych informacji...
Nếu ông/bà cần thêm thông tin gì...
Formel, direct
Doceniamy Państwa pracę.
Chúng tôi rất vui được phục vụ ông/bà.
Formel, direct
Proszę o kontakt - mój numer telefonu to...
Xin hãy liên hệ trực tiếp với tôi qua số điện thoại...
Formel, très direct
Czekam na Pana odpowiedź.
Tôi rất mong sớm nhận được hồi âm của ông/bà.
Moins formel, poli
Z wyrazami szacunku,
Kính thư,
Formel, destinataire inconnu
Z wyrazami szacunku/Z pozdrowieniami,
Kính thư,
Formel, très utilisé, destinataire connu
Z poważaniem,
Trân trọng,
Formel, moins utilisé, nom du destinataire connu
Pozdrawiam serdecznie,
Thân ái,
Informel, entre des partenaires d'affaires qui s'appellent par leurs prénoms.
Pozdrawiam,
Thân ái,
Informel, entre des partenaires d'affaires qui travaillent régulièrement ensemble