Anglais | Phrases - Affaires | Lettre

Lettre - Adresse

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926.
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Format adresse postale aux États-Unis :
nom du destinataire
numéro de la rue + nom de la rue
nom de la ville + abréviation de l'État + code postal.
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Format adresse postale en Grande-Bretagne :
nom du destinataire
nom de la société
numéro + nom de la rue
nom de la ville
nom de la région
code postal
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Format adresse postale au Canada :
Nom du destinataire
nom de la société
numéro de rue + nom de rue
nom de la ville + nom de la province + code postal.
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Format adresse postale en Belgique :
Nom du destinataire
nom de la société
nom de rue + numéro de rue
code postale + nom de la ville.
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Format adresse postale en Suisse :
Nom du destinataire
nom de la société
numéro de rue + nom de rue
code postale + nom de la ville.
S.C. Orice S.A.
(În atenţia doamnei) Andreea Popescu
Str. Reşiţa, nr. 4, bloc M6, sc. A, ap. 12.
Turnu Măgurele
Jud. Teleorman
România
06102.
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Format adresse postale en France :
Nom du destinataire
nom de la société
numéro de rue + nom de rue
code postale + nom de la ville.

Lettre - Ouverture

Stimate Domnule Preşedinte,
Dear Mr. President,
Très formel, le destinataire a un titre particulier qui doit être utilisé à la place de son nom
Stimate Domnule,
Dear Sir,
Formel, destinataire masculin, nom inconnu
Stimată Doamnă,
Dear Madam,
Formel, destinataire féminin, nom inconnu
Stimate Domnule/Doamnă,
Dear Sir / Madam,
Formel, nom et sexe du destinataire inconnus
Stimaţi Domni,
Dear Sirs,
Formel, s'adressant à plusieurs personnes inconnues ou à un département complet
În atenţia celor interesaţi,
To whom it may concern,
Formel, nom et sexe du ou des destinataires inconnus
Stimate Domnule Ionescu,
Dear Mr. Smith,
Formel, destinataire de sexe masculin, nom connu
Stimată Doamnă Popescu,
Dear Mrs. Smith,
Formel, destinataire de sexe féminin, nom connu
Stimată Domnişoară Dumitrescu,
Dear Miss Smith,
Formel, destinataire de sexe féminin, célibataire, nom connu
Stimată Doamnă Ştefănescu,
Dear Ms. Smith,
Formel, destinataire de sexe féminin, statut marital inconnu, nom connu
Dragă Mihai Popescu,
Dear John Smith,
Moins formel, le destinateur et le destinataire ont déjà fait des affaires ensemble
Dragă Mihai,
Dear John,
Informel, le destinateur et le destinataire sont amis
Vă adresăm această scrisoare în legătură cu...
We are writing to you regarding…
Formel, pour ouvrir au nom de toute la société
Vă scriem în legătură cu...
We are writing in connection with...
Formel, pour ouvrir au nom de toute la société
În legătură cu...
Further to…
Formel, pour ouvrir concernant quelque chose que vous avez vu de la part de la société que vous contactez
Referitor la...
With reference to…
Formel, pour ouvrir concernant quelque chose que vous avez vu de la part de la société que vous contactez
Vă scriu pentru a vă cere informaţii în legătură cu...
I am writing to enquire about…
Moins formel, pour ouvrir en votre nom de la part de votre société
Vă adresez această scrisoare în numele...
I am writing to you on behalf of...
Formel, écrivant à la place de quelqu'un
Compania dvs. a fost recomandată cu căldură de...
Your company was highly recommended by…
Formel, ouverture poli

Lettre - Corps de texte

V-ar deranja dacă....
Would you mind if…
Requête formelle, hésitante
Sunteţi amabil să...
Would you be so kind as to…
Requête formelle, hésitante
V-aş rămâne profund îndatorat dacă...
I would be most obliged if…
Requête formelle, hésitante
Am fi profund recunoscători dacă aţi putea să ne trimiteţi mai multe informaţii despre...
We would appreciate it if you could send us more detailed information about…
Demande formelle, très polie
Aş fi profund recunoscător dacă...
I would be grateful if you could...
Demande formelle, très polie
Aţi putea, vă rog, să îmi trimiteţi....
Would you please send me…
Demande formelle, polie
Ne interesează să obţinem/primim...
We are interested in obtaining/receiving…
Demande formelle, polie
Mă văd nevoit să vă intreb dacă cumva...
I must ask you whether...
Demande formelle, polie
Îmi puteţi recomanda...
Could you recommend…
Demande formelle, directe
Trimiteţi-mi, vă rog...
Would you please send me…
Demande formelle, directe
Sunteţi solicitat de urgenţă să...
You are urgently requested to…
Demande formelle, très directe
V-am fi recunoscători dacă...
We would be grateful if…
Demande formelle, polie, de la part de la société
Care este lista dvs. actuală de preţuri pentru...
What is your current list price for…
Requête spécifique formelle, directe
Ne interesează...şi am vrea să aflăm...
We are interested in ... and we would like to know ...
Demande de renseignements formelle, directe
Am înţeles din reclama dvs. că produceţi...
We understand from your advertisment that you produce…
Demande de renseignements formelle, directe
Intenţia noastră este să...
It is our intention to…
Déclaration d'intention formelle, directe
Am analizat amănunţit propunerea dvs. şi...
We carefully considered your proposal and…
Formel, conduisant vers une décision d'affaires
Vă anunţăm cu regret faptul că...
We are sorry to inform you that…
Formel, refus de faire affaire ou manque d'intérêt envers une offre

Lettre - Fermeture

În cazul în care mai aveţi nevoie de informaţii suplimentare vă rog să mă contactaţi.
If you need any additional assistance, please contact me.
Formel, très poli
În cazul în care mai aveţi nevoie de informaţii suplimentare vă rugăm să ne contactaţi.
If we can be of any further assistance, please let us know.
Formel, très poli
Vă mulţumesc anticipat...
Thanking you in advance…
Formel, très poli
În cazul în care doriţi informaţii suplimentare vă rog să nu ezitaţi să mă contactaţi.
Should you need any further information, please do not hesitate to contact me.
Formel, très poli
V-aş rămâne profund îndatorat în cazul în care aţi analiza problema cât mai curând.
I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
Formel, très poli
Vă rog să îmi răspundeţi cât mai curând deoarece...
Please reply as soon as possible because…
Formel, poli
În cazul în care aveţi nevoie de informaţii suplimentare mă puteţi contacta.
If you require any further information, feel free to contact me.
Formel, poli
Anticipez cu încredere posibilitatea de a lucra împreună.
I look forward to the possibility of working together.
Formel, poli
Mulţumesc pentru ajutorul oferit.
Thank you for your help in this matter.
Formel, poli
Anticipez cu nerăbdare o discuţie pe această temă.
I look forward to discussing this with you.
Formel, direct
Dacă aveţi nevoie de informaţii suplimentare...
If you require more information ...
Formel, direct
Apreciem modul dumneavoastră de a face afaceri.
We appreciate your business.
Formel, direct
Vă rog să mă contactaţi - numărul meu direct de telefon este...
Please contact me - my direct telephone number is…
Formel, très direct
Anticipez cu plăcere un răspuns.
I look forward to hearing from you soon.
Moins formel, poli
Cu stimă,
Yours faithfully,
Formel, destinataire inconnu
Cu sinceritate,
Yours sincerely,
Formel, très utilisé, destinataire connu
Cu respect,
Respectfully yours,
Formel, moins utilisé, nom du destinataire connu
Toate cele bune,
Kind/Best regards,
Informel, entre des partenaires d'affaires qui s'appellent par leurs prénoms.
Cu bine,
Regards,
Informel, entre des partenaires d'affaires qui travaillent régulièrement ensemble