Chinois | Phrases - Affaires | Lettre

Lettre - Adresse

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926.
J.Rhodes先生
Rhodes & Rhodes公司
Silverback街212号
斯普林斯,加利福尼亚,92926
Format adresse postale aux États-Unis :
nom du destinataire
numéro de la rue + nom de la rue
nom de la ville + abréviation de l'État + code postal.
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith先生
Smith's塑料公司
Crossfield街8号
伯明翰
西米德兰兹郡
B29 1WQ
Format adresse postale en Grande-Bretagne :
nom du destinataire
nom de la société
numéro + nom de la rue
nom de la ville
nom de la région
code postal
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
执行董事
Fightstar公司
Mountain Rise路155号
安蒂戈尼什
新斯科舍省
B2G 5T8
Format adresse postale au Canada :
Nom du destinataire
nom de la société
numéro de rue + nom de rue
nom de la ville + nom de la province + code postal.
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones女士
TZ电器公司
Herbert街47号
Floreat省
珀斯市 WA 6018
Format adresse postale en Belgique :
Nom du destinataire
nom de la société
nom de rue + numéro de rue
code postale + nom de la ville.
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
L.Marshall小姐
Aquatechnics有限公司
国王大街745号
西区
惠灵顿 0680
Format adresse postale en Suisse :
Nom du destinataire
nom de la société
numéro de rue + nom de rue
code postale + nom de la ville.
S.C. Orice S.A.
(În atenţia doamnei) Andreea Popescu
Str. Reşiţa, nr. 4, bloc M6, sc. A, ap. 12.
Turnu Măgurele
Jud. Teleorman
România
06102.
N. Summerbee先生
曼哈顿轮胎公司
Main大街335号
纽约 92926
Format adresse postale en France :
Nom du destinataire
nom de la société
numéro de rue + nom de rue
code postale + nom de la ville.

Lettre - Ouverture

Stimate Domnule Preşedinte,
尊敬的主席先生,
Très formel, le destinataire a un titre particulier qui doit être utilisé à la place de son nom
Stimate Domnule,
尊敬的先生,
Formel, destinataire masculin, nom inconnu
Stimată Doamnă,
尊敬的女士,
Formel, destinataire féminin, nom inconnu
Stimate Domnule/Doamnă,
尊敬的先生/女士,
Formel, nom et sexe du destinataire inconnus
Stimaţi Domni,
尊敬的先生们,
Formel, s'adressant à plusieurs personnes inconnues ou à un département complet
În atenţia celor interesaţi,
尊敬的收信人,
Formel, nom et sexe du ou des destinataires inconnus
Stimate Domnule Ionescu,
尊敬的史密斯先生,
Formel, destinataire de sexe masculin, nom connu
Stimată Doamnă Popescu,
尊敬的史密斯女士,
Formel, destinataire de sexe féminin, nom connu
Stimată Domnişoară Dumitrescu,
尊敬的史密斯小姐,
Formel, destinataire de sexe féminin, célibataire, nom connu
Stimată Doamnă Ştefănescu,
尊敬的史密斯小姐/女士,
Formel, destinataire de sexe féminin, statut marital inconnu, nom connu
Dragă Mihai Popescu,
亲爱的约翰 史密斯,
Moins formel, le destinateur et le destinataire ont déjà fait des affaires ensemble
Dragă Mihai,
亲爱的约翰,
Informel, le destinateur et le destinataire sont amis
Vă adresăm această scrisoare în legătură cu...
我们因为...给您写信
Formel, pour ouvrir au nom de toute la société
Vă scriem în legătură cu...
我们写这封信是因为...
Formel, pour ouvrir au nom de toute la société
În legătură cu...
因贵公司...
Formel, pour ouvrir concernant quelque chose que vous avez vu de la part de la société que vous contactez
Referitor la...
鉴于贵公司...
Formel, pour ouvrir concernant quelque chose que vous avez vu de la part de la société que vous contactez
Vă scriu pentru a vă cere informaţii în legătură cu...
我写这封信,想询问关于...的信息
Moins formel, pour ouvrir en votre nom de la part de votre société
Vă adresez această scrisoare în numele...
我代表...给您写信
Formel, écrivant à la place de quelqu'un
Compania dvs. a fost recomandată cu căldură de...
...诚挚推荐贵公司
Formel, ouverture poli

Lettre - Corps de texte

V-ar deranja dacă....
请问您是否介意...
Requête formelle, hésitante
Sunteţi amabil să...
您是否能够...
Requête formelle, hésitante
V-aş rămâne profund îndatorat dacă...
如果您能...,我将不胜感激
Requête formelle, hésitante
Am fi profund recunoscători dacă aţi putea să ne trimiteţi mai multe informaţii despre...
如果您能给我们发送更多有关于...详细信息,我们将不胜感激
Demande formelle, très polie
Aş fi profund recunoscător dacă...
如果您能… ,我将非常感激
Demande formelle, très polie
Aţi putea, vă rog, să îmi trimiteţi....
您能将…发送给我吗
Demande formelle, polie
Ne interesează să obţinem/primim...
我们对接受/获得...很有兴趣
Demande formelle, polie
Mă văd nevoit să vă intreb dacă cumva...
我必须问您是否...
Demande formelle, polie
Îmi puteţi recomanda...
您能推荐...吗?
Demande formelle, directe
Trimiteţi-mi, vă rog...
您能将...发送给我吗?
Demande formelle, directe
Sunteţi solicitat de urgenţă să...
请您尽快按要求将...
Demande formelle, très directe
V-am fi recunoscători dacă...
如果您能...,我们将不胜感激
Demande formelle, polie, de la part de la société
Care este lista dvs. actuală de preţuri pentru...
您目前针对...的价格清单是什么样的?
Requête spécifique formelle, directe
Ne interesează...şi am vrea să aflăm...
我们对...感兴趣,我们想进一步知道关于...的信息
Demande de renseignements formelle, directe
Am înţeles din reclama dvs. că produceţi...
从您的广告宣传中我们知道,您生产...
Demande de renseignements formelle, directe
Intenţia noastră este să...
我们的意向是...
Déclaration d'intention formelle, directe
Am analizat amănunţit propunerea dvs. şi...
我们仔细考虑了您的建议和...
Formel, conduisant vers une décision d'affaires
Vă anunţăm cu regret faptul că...
很抱歉地通知您...
Formel, refus de faire affaire ou manque d'intérêt envers une offre

Lettre - Fermeture

În cazul în care mai aveţi nevoie de informaţii suplimentare vă rog să mă contactaţi.
如果您需要任何其他帮助,请联系我。
Formel, très poli
În cazul în care mai aveţi nevoie de informaţii suplimentare vă rugăm să ne contactaţi.
如果我们能提供任何进一步的帮助,请告诉我们。
Formel, très poli
Vă mulţumesc anticipat...
提前谢谢您…
Formel, très poli
În cazul în care doriţi informaţii suplimentare vă rog să nu ezitaţi să mă contactaţi.
如果您需要任何进一步的信息,请及时联系我。
Formel, très poli
V-aş rămâne profund îndatorat în cazul în care aţi analiza problema cât mai curând.
如果您能尽快查看相关问题,我将不胜感激。
Formel, très poli
Vă rog să îmi răspundeţi cât mai curând deoarece...
麻烦您请尽快回复,因为...
Formel, poli
În cazul în care aveţi nevoie de informaţii suplimentare mă puteţi contacta.
如果您需要任何进一步的信息,请直接联系我。
Formel, poli
Anticipez cu încredere posibilitatea de a lucra împreună.
我很期待将来有合作的可能性。
Formel, poli
Mulţumesc pentru ajutorul oferit.
谢谢您在这件事上的帮忙。
Formel, poli
Anticipez cu nerăbdare o discuţie pe această temă.
我期待着就此事和您进行进一步的商讨。
Formel, direct
Dacă aveţi nevoie de informaţii suplimentare...
如果您需要更多信息...
Formel, direct
Apreciem modul dumneavoastră de a face afaceri.
和您做生意,我们觉得很愉快。
Formel, direct
Vă rog să mă contactaţi - numărul meu direct de telefon este...
请联系我,我的电话号码是...
Formel, très direct
Anticipez cu plăcere un răspuns.
期待着尽快得到您的回复。
Moins formel, poli
Cu stimă,
此致
Formel, destinataire inconnu
Cu sinceritate,
此致
敬礼
Formel, très utilisé, destinataire connu
Cu respect,
肃然至上
Formel, moins utilisé, nom du destinataire connu
Toate cele bune,
祝好
Informel, entre des partenaires d'affaires qui s'appellent par leurs prénoms.
Cu bine,
祝好
Informel, entre des partenaires d'affaires qui travaillent régulièrement ensemble