Néerlandais | Phrases - Affaires | Lettre

Lettre - Adresse

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes, Rhodes & Rhodes Corp., 212 Silverback Drive, California Springs CA 92926
Format adresse postale aux États-Unis :
nom du destinataire
numéro de la rue + nom de la rue
nom de la ville + abréviation de l'État + code postal.
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith, Smith's Plastics, 8 Crossfield Road, Selly Oak, Birmingham, West Midlands, B29 1WQ
Format adresse postale en Grande-Bretagne :
nom du destinataire
nom de la société
numéro + nom de la rue
nom de la ville
nom de la région
code postal
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director, Fightstar Corporation, 155 Mountain Rise, Antogonish NS B2G 5T8
Format adresse postale au Canada :
Nom du destinataire
nom de la société
numéro de rue + nom de rue
nom de la ville + nom de la province + code postal.
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones, TZ Motors, 47 Herbert Street, Floreat, Perth WA 6018
Format adresse postale en Belgique :
Nom du destinataire
nom de la société
nom de rue + numéro de rue
code postale + nom de la ville.
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss. L. Marshall, Aquatechnics Ltd., 745 King Street, West End, Wellington 0680
Format adresse postale en Suisse :
Nom du destinataire
nom de la société
numéro de rue + nom de rue
code postale + nom de la ville.
Комарова Н.
Новосибирск
ул. Советская, 56 - 123
530000
Van der Meer & Zonen, Hans van der Meer, Stationslaan 87, 1011 Amsterdam
Format adresse postale en France :
Nom du destinataire
nom de la société
numéro de rue + nom de rue
code postale + nom de la ville.

Lettre - Ouverture

Уважаемый г-н президент
Geachte heer President
Très formel, le destinataire a un titre particulier qui doit être utilisé à la place de son nom
Уважаемый г-н ...
Geachte heer
Formel, destinataire masculin, nom inconnu
Уважаемая госпожа
Geachte mevrouw
Formel, destinataire féminin, nom inconnu
Уважаемые...
Geachte heer, mevrouw
Formel, nom et sexe du destinataire inconnus
Уважаемые...
Geachte dames en heren
Formel, s'adressant à plusieurs personnes inconnues ou à un département complet
Уважаемые...
Geachte dames en heren
Formel, nom et sexe du ou des destinataires inconnus
Уважаемый г-н Смидт
Geachte heer Jansen
Formel, destinataire de sexe masculin, nom connu
Уважаемая г-жа Смидт
Geachte mevrouw Jansen
Formel, destinataire de sexe féminin, nom connu
Уважаемая г-жа Смидт
Geachte mevrouw Jansen
Formel, destinataire de sexe féminin, célibataire, nom connu
Уважаемая г-жа Смидт
Geachte mevrouw Jansen
Formel, destinataire de sexe féminin, statut marital inconnu, nom connu
Уважаемый...
Beste meneer Jansen
Moins formel, le destinateur et le destinataire ont déjà fait des affaires ensemble
Привет, Иван!
Beste Jan
Informel, le destinateur et le destinataire sont amis
Пишем вам по поводу...
Wij schrijven u naar aanleiding van ...
Formel, pour ouvrir au nom de toute la société
Мы пишем в связи с ...
Wij schrijven u in verband met ...
Formel, pour ouvrir au nom de toute la société
Ввиду...
Met betrekking tot ...
Formel, pour ouvrir concernant quelque chose que vous avez vu de la part de la société que vous contactez
В отношении...
Ten aanzien van ...
Formel, pour ouvrir concernant quelque chose que vous avez vu de la part de la société que vous contactez
Не могли бы вы предоставить информацию о...
Ik schrijf u om na te vragen over ...
Moins formel, pour ouvrir en votre nom de la part de votre société
Я пишу от лица..., чтобы...
Ik schrijf u uit naam van ...
Formel, écrivant à la place de quelqu'un
Ваша компания была рекомендована...
Uw bedrijf werd mij door ... zeer aanbevolen ...
Formel, ouverture poli

Lettre - Corps de texte

Вы не против, если...
Zou u het erg vinden om ...
Requête formelle, hésitante
Будьте любезны...
Zou u zo vriendelijk willen zijn om ...
Requête formelle, hésitante
Буду очень благодарен, если...
Ik zou het zeer op prijs stellen als ...
Requête formelle, hésitante
Для нас было бы очень ценно, если вы смогли бы прислать более детальную информацию о...
Wij zouden het zeer op prijs stellen als u ons meer gedetailleerde informatie zou kunnen sturen over ...
Demande formelle, très polie
Буду очень признателен, если бы вы смогли...
Ik zou u zeer dankbaar zijn als u ...
Demande formelle, très polie
Не могли бы вы прислать мне...
Zou u mij alstublieft ... kunnen sturen ...
Demande formelle, polie
Мы заинтересованы в получении...
Wij zijn geïnteresseerd in het verwerven/ontvangen van ...
Demande formelle, polie
Вынужден (с)просить вас...
Ik zou u willen vragen, of ...
Demande formelle, polie
Не могли бы вы посоветовать...
Kunt u ... aanbevelen ...
Demande formelle, directe
Пришлите пожалуйста...
Zou u mij alstublieft ... kunnen toesturen ...
Demande formelle, directe
Вам необходимо срочно...
U wordt dringend verzocht ...
Demande formelle, très directe
Мы были бы признательны, если..
Wij zouden u zeer dankbaar zijn, als ...
Demande formelle, polie, de la part de la société
Каков ваш актуальный прейскурант на...
Wat is uw huidige catalogusprijs voor ...
Requête spécifique formelle, directe
Мы заинтересованы в... и хотели бы узнать...
Wij zijn geïnteresseerd in ... en wij zouden graag willen weten ...
Demande de renseignements formelle, directe
Как мы поняли из вашей рекламы, вы производите...
Wij hebben uit uw advertentie vernomen, dat u ... produceert ...
Demande de renseignements formelle, directe
Мы намерены...
Het is ons oogmerk om ...
Déclaration d'intention formelle, directe
Мы тщательно рассмотрели ваше предложение и...
Wij hebben uw voorstel zorgvuldig overwogen en ...
Formel, conduisant vers une décision d'affaires
Мы с сожалением сообщаем вам, что...
Wij moeten u helaas meedelen dat ...
Formel, refus de faire affaire ou manque d'intérêt envers une offre

Lettre - Fermeture

Если у вас возникнут дальнейшие вопросы, вы можете обратиться ко мне за информацией.
Mocht u verdere informatie willen, kunt u mij altijd bereiken.
Formel, très poli
Если в дальнейшем мы чем-либо еще сможем быть вас полезны, пожалуйста дайте нам знать.
Laat ons alstublieft weten, wanneer wij u verder van dienst kunnen zijn.
Formel, très poli
Заранее спасибо...
Bij voorbaat dank.
Formel, très poli
Если у вас возникнут дальнейшие вопросы, пожалуйста свяжитесь со мной.
Mocht u meer informatie willen ontvangen, aarzel niet om contact met mij op te nemen.
Formel, très poli
Был бы очень признателен, если вы сможете заняться этим вопросом как можно скорее
Ik zou u zeer erkentelijk zijn, als u deze zaak zo snel mogelijk zou kunnen bekijken.
Formel, très poli
Прошу ответить как можно скорее, поскольку..
Antwoordt u ons alstublieft zo snel mogelijk, omdat ...
Formel, poli
При возникновении дальнейших вопросов, пожалуйста свяжитесь со мной.
Mocht u meer informatie willen, kunt u altijd contact met mij opnemen.
Formel, poli
Я заинтересован в дальнейшем сотрудничестве.
Ik verheug mij op de samenwerking.
Formel, poli
Спасибо за помощь в этом деле.
Hartelijk dank voor uw hulp bij deze zaak.
Formel, poli
Я хотел бы обсудить это с вами
Ik verheug mij erop de stand van zaken met u te bespreken.
Formel, direct
Если вам необходимо больше информации...
Mocht u meer informatie nodig hebben ...
Formel, direct
Мы ценим ваш вклад
Wij waarderen u als klant.
Formel, direct
Пожалуйста свяжитесь со мной по номеру...
Neemt u alstublieft contact met mij op. Mijn telefoonnummer is ...
Formel, très direct
Надеюсь на скорый ответ
Ik hoor graag van u.
Moins formel, poli
С уважением...
Met vriendelijke groet,
Formel, destinataire inconnu
С уважением...
Met vriendelijke groet,
Formel, très utilisé, destinataire connu
С уважением ваш...
Hoogachtend,
Formel, moins utilisé, nom du destinataire connu
С уважением...
Met de beste groeten,
Informel, entre des partenaires d'affaires qui s'appellent par leurs prénoms.
С уважением...
Groeten,
Informel, entre des partenaires d'affaires qui travaillent régulièrement ensemble