Coréen | Phrases - Affaires | Lettre

Lettre - Adresse

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs, CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Format adresse postale aux États-Unis :
nom du destinataire
numéro de la rue + nom de la rue
nom de la ville + abréviation de l'État + code postal.
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Format adresse postale en Grande-Bretagne :
nom du destinataire
nom de la société
numéro + nom de la rue
nom de la ville
nom de la région
code postal
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Format adresse postale au Canada :
Nom du destinataire
nom de la société
numéro de rue + nom de rue
nom de la ville + nom de la province + code postal.
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Format adresse postale en Belgique :
Nom du destinataire
nom de la société
nom de rue + numéro de rue
code postale + nom de la ville.
Miss. L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Format adresse postale en Suisse :
Nom du destinataire
nom de la société
numéro de rue + nom de rue
code postale + nom de la ville.
Per Larsson
Scania AB
Hagagatan 10
114 29 Stockholm
SVERIGE
심수정
충청북도 청주시 상당구 율량동
현대 2차 아파트 13동 201호
137-070
Format adresse postale en France :
Nom du destinataire
nom de la société
numéro de rue + nom de rue
code postale + nom de la ville.

Lettre - Ouverture

Bäste herr ordförande,/Bästa fru ordförande,
친애하는 사장님께,
Très formel, le destinataire a un titre particulier qui doit être utilisé à la place de son nom
Bäste herrn,
관계자님께 드립니다.
Formel, destinataire masculin, nom inconnu
Bästa fru,
사모님께 드립니다.
Formel, destinataire féminin, nom inconnu
Bästa herr eller fru,
관계자님께 드립니다.
Formel, nom et sexe du destinataire inconnus
Bästa herrar,
관계자분들께 드립니다.
Formel, s'adressant à plusieurs personnes inconnues ou à un département complet
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
관계자분께 드립니다.
Formel, nom et sexe du ou des destinataires inconnus
Bäste herr Smith,
친애하는 김철수님,
Formel, destinataire de sexe masculin, nom connu
Bästa fru Smith,
친애하는 최수정님,
Formel, destinataire de sexe féminin, nom connu
Bästa fröken Smith,
친애하는 김미나님,
Formel, destinataire de sexe féminin, célibataire, nom connu
Bästa fru Smith,
친애하는 신수경님,
Formel, destinataire de sexe féminin, statut marital inconnu, nom connu
Bäste John Smith,
반가운 김미경님,
Moins formel, le destinateur et le destinataire ont déjà fait des affaires ensemble
Bäste John,
반가운 철호씨,
Informel, le destinateur et le destinataire sont amis
Vi skriver till er angående ...
안녕하세요. ....에 대하여 편지를 드립니다.
Formel, pour ouvrir au nom de toute la société
Vi skriver i samband med ...
안녕하세요. ....와 관련하여 편지를 드립니다.
Formel, pour ouvrir au nom de toute la société
Vidare till ...
....에 관하여 말씀드리자면,
Formel, pour ouvrir concernant quelque chose que vous avez vu de la part de la société que vous contactez
Med hänvisning till ...
....에 대해 말씀드리자면,
Formel, pour ouvrir concernant quelque chose que vous avez vu de la part de la société que vous contactez
Jag skriver för att fråga om ...
...에 관해 문의하려 편지를 드립니다.
Moins formel, pour ouvrir en votre nom de la part de votre société
Jag skriver till dig på uppdrag av ...
.....를 대신하여 이 글을 드립니다.
Formel, écrivant à la place de quelqu'un
Jag blev rekommenderad om ditt företag av ...
.....께서 귀사를 크게 추천하였습니다.
Formel, ouverture poli

Lettre - Corps de texte

Vi skulle vara tacksamma om/ifall ni ...
혹시 폐가 되지 않는다면 ......
Requête formelle, hésitante
Skulle du kunna vara så vänlig och ...
혹시 ...... 해주실 수 있나요
Requête formelle, hésitante
Jag skulle vara mycket tacksam om/ifall ...
...을 해주신다면 감사하여 몸둘바를 모르겠습니다.
Requête formelle, hésitante
Vi skulle uppskatta om/ifall ni kunde skicka oss mer detaljerad information om/gällande ...
....에 대하여 좀 더 자세한 정보를 보내주신다면 매우 감사하겠습니다.
Demande formelle, très polie
Jag skulle vara tacksam om/ifall ni kunde ...
...을 해주신다면 매우 감사히 생각하겠습니다.
Demande formelle, très polie
Kunde ni vänligen skicka mig ...
....을 보내주시겠습니까?
Demande formelle, polie
Vi är intresserade av att få/ta emot ...
....을 받아보고 싶습니다.
Demande formelle, polie
Jag måste fråga er om/angående ...
......이 가능한지 여쭈어 보고 싶습니다.
Demande formelle, polie
Skulle ni kunna rekommendera ...
...을 추천해주시겠습니까?
Demande formelle, directe
Skulle ni kunna skicka mig ...
...을 보내주시겠습니까?
Demande formelle, directe
Vi ber er omgående att ...
신속히 ...을 하십시오.
Demande formelle, très directe
Vi skulle uppskatta det om/ifall ...
....를 해주신다면 저희는 참 고맙겠습니다.
Demande formelle, polie, de la part de la société
Vad är ert nuvarande listpris för ...
....의 현재 정가가 얼마입니까?
Requête spécifique formelle, directe
Vi är intresserade av ... och vi skulle vilja veta ...
저희는 ....에 관심이 있으며, ....에 대해 더 알고 싶습니다.
Demande de renseignements formelle, directe
Vi förstår utgående från er annons att ni producerar ...
광고를 통해 ....을 생산하신다는 것을 알게 되었습니다.
Demande de renseignements formelle, directe
Vi har för avsikt att ...
저희는 .....을 하고 싶습니다.
Déclaration d'intention formelle, directe
Vi har noggrant övervägt ditt förslag och ...
저희는 주의깊게 귀하의 제안을 살펴보았으며 ...
Formel, conduisant vers une décision d'affaires
Vi beklagar att behöva meddela att ...
..... 를 알려드리게 되어 유감을 표합니다.
Formel, refus de faire affaire ou manque d'intérêt envers une offre

Lettre - Fermeture

Om ni ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
혹시 다른 부가적인 도움이 필요하시면, 언제든지 연락하여 주십시오.
Formel, très poli
Vänligen meddela oss om vi ​​kan vara till ytterligare hjälp.
저희의 다른 도움이 필요하시다면, 언제든지 알려주십시오.
Formel, très poli
Tack på förhand...
... 에 관해 미리 감사드립니다.
Formel, très poli
Om ni behöver ytterligare information, vänligen tveka inte med att kontakta mig.
더 많은 정보가 필요하시다면, 주저하지 마시고 연락주시기 바랍니다.
Formel, très poli
Jag vore mycket tacksam om/ifall ni kunde undersöka denna fråga så snart som möjligt.
이 일에 관해 최대한 빨리 토의해 주시고 연락주시면 감사하겠습니다.
Formel, très poli
Svara vänligen så fort som möjligt eftersom ...
최대한 빨리 답장 주시기 바랍니다. 왜냐햐면 ....
Formel, poli
Ta gärna kontakt mig om du behöver ytterligare information.
더 많은 정보가 필요하시면, 저에게 연락하여 주세요.
Formel, poli
Jag ser fram emot möjligheten att arbeta tillsammans med er.
혹시 같이 일하게 될 날을 기대하고 있겠습니다.
Formel, poli
Tack för hjälpen med detta ärende.
이 일을 도와주셔서 감사합니다.
Formel, poli
Jag ser fram emot att diskutera detta med dig.
이 일에 관해 다인과 함꼐 논의 하길 기대합니다.
Formel, direct
Om ni behöver mer information ...
더 많은 정보를 원하시면...
Formel, direct
Vi uppskattar att göra affärer med er.
당신의 노고에 감사드립니다.
Formel, direct
Kontakta gärna mig - mitt telefonnummer är ...
저에게 연락하십시오 - 제 전화번호는 ...
Formel, très direct
Jag ser fram emot att höra från er snart.
곧 답장을 받고 싶습니다.
Moins formel, poli
Med vänlig hälsning,
... 드림,
Formel, destinataire inconnu
Med vänliga hälsningar,
... 드림,
Formel, très utilisé, destinataire connu
Med vänlig hälsning,
... 올림,
Formel, moins utilisé, nom du destinataire connu
Vänliga hälsningar,
... 보냄,
Informel, entre des partenaires d'affaires qui s'appellent par leurs prénoms.
Hälsningar,
... 가,
Informel, entre des partenaires d'affaires qui travaillent régulièrement ensemble