Espéranto | Phrases - Affaires | Lettre

Lettre - Adresse

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs, CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Format adresse postale aux États-Unis :
nom du destinataire
numéro de la rue + nom de la rue
nom de la ville + abréviation de l'État + code postal.
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Format adresse postale en Grande-Bretagne :
nom du destinataire
nom de la société
numéro + nom de la rue
nom de la ville
nom de la région
code postal
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
La Direktoro
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Format adresse postale au Canada :
Nom du destinataire
nom de la société
numéro de rue + nom de rue
nom de la ville + nom de la province + code postal.
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Format adresse postale en Belgique :
Nom du destinataire
nom de la société
nom de rue + numéro de rue
code postale + nom de la ville.
Miss. L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Format adresse postale en Suisse :
Nom du destinataire
nom de la société
numéro de rue + nom de rue
code postale + nom de la ville.
Per Larsson
Scania AB
Hagagatan 10
114 29 Stockholm
SVERIGE
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Format adresse postale en France :
Nom du destinataire
nom de la société
numéro de rue + nom de rue
code postale + nom de la ville.

Lettre - Ouverture

Bäste herr ordförande,/Bästa fru ordförande,
Kara Sinjoro Prezidanto,
Très formel, le destinataire a un titre particulier qui doit être utilisé à la place de son nom
Bäste herrn,
Estimata sinjoro,
Formel, destinataire masculin, nom inconnu
Bästa fru,
Estimata sinjorino,
Formel, destinataire féminin, nom inconnu
Bästa herr eller fru,
Estimata sinjoro/sinjorino,
Formel, nom et sexe du destinataire inconnus
Bästa herrar,
Estimataj sinjoroj,
Formel, s'adressant à plusieurs personnes inconnues ou à un département complet
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Al kiu ĝi povas koncerni,
Formel, nom et sexe du ou des destinataires inconnus
Bäste herr Smith,
Estimata sinjoro Smith,
Formel, destinataire de sexe masculin, nom connu
Bästa fru Smith,
Estimata sinjorino Smith,
Formel, destinataire de sexe féminin, nom connu
Bästa fröken Smith,
Estimata sinjorino Smith,
Formel, destinataire de sexe féminin, célibataire, nom connu
Bästa fru Smith,
Estimata sinjorino Smith,
Formel, destinataire de sexe féminin, statut marital inconnu, nom connu
Bäste John Smith,
Estimata John Smith,
Moins formel, le destinateur et le destinataire ont déjà fait des affaires ensemble
Bäste John,
Estimata John,
Informel, le destinateur et le destinataire sont amis
Vi skriver till er angående ...
Ni skribas al vi pri...
Formel, pour ouvrir au nom de toute la société
Vi skriver i samband med ...
Ni skribas en rilato kun...
Formel, pour ouvrir au nom de toute la société
Vidare till ...
Plu al...
Formel, pour ouvrir concernant quelque chose que vous avez vu de la part de la société que vous contactez
Med hänvisning till ...
Kun referenco al...
Formel, pour ouvrir concernant quelque chose que vous avez vu de la part de la société que vous contactez
Jag skriver för att fråga om ...
Mi skribas por demandi pri...
Moins formel, pour ouvrir en votre nom de la part de votre société
Jag skriver till dig på uppdrag av ...
Mi skribas al vi nome de...
Formel, écrivant à la place de quelqu'un
Jag blev rekommenderad om ditt företag av ...
Via firmo estis altagrade rekomendita de...
Formel, ouverture poli

Lettre - Corps de texte

Vi skulle vara tacksamma om/ifall ni ...
Ĉu vi kontraŭus, se...
Requête formelle, hésitante
Skulle du kunna vara så vänlig och ...
Ĉu vi estus tiel afabla, ...
Requête formelle, hésitante
Jag skulle vara mycket tacksam om/ifall ...
Mi estus plej dankema, se...
Requête formelle, hésitante
Vi skulle uppskatta om/ifall ni kunde skicka oss mer detaljerad information om/gällande ...
Ni aprezus, se vi povus sendi al ni pli detalajn informojn pri...
Demande formelle, très polie
Jag skulle vara tacksam om/ifall ni kunde ...
Mi estus dankema, se vi povus...
Demande formelle, très polie
Kunde ni vänligen skicka mig ...
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Demande formelle, polie
Vi är intresserade av att få/ta emot ...
Ni estas interesitaj en akiri/ricevi...
Demande formelle, polie
Jag måste fråga er om/angående ...
Mi devas peti vin, ĉu...
Demande formelle, polie
Skulle ni kunna rekommendera ...
Ĉu vi povas rekomendi...
Demande formelle, directe
Skulle ni kunna skicka mig ...
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Demande formelle, directe
Vi ber er omgående att ...
Vi estas urĝe petita al...
Demande formelle, très directe
Vi skulle uppskatta det om/ifall ...
Ni estus dankemaj, se...
Demande formelle, polie, de la part de la société
Vad är ert nuvarande listpris för ...
Kio estas via nuna listoprezo por...
Requête spécifique formelle, directe
Vi är intresserade av ... och vi skulle vilja veta ...
Ni interesiĝas... kaj ni ŝatus scii...
Demande de renseignements formelle, directe
Vi förstår utgående från er annons att ni producerar ...
Ni komprenas de via reklamo, ke vi produktas...
Demande de renseignements formelle, directe
Vi har för avsikt att ...
Ĝi estas nia intenco...
Déclaration d'intention formelle, directe
Vi har noggrant övervägt ditt förslag och ...
Ni atente konsideris vian proponon kaj...
Formel, conduisant vers une décision d'affaires
Vi beklagar att behöva meddela att ...
Ni bedaŭras informi vin, ke...
Formel, refus de faire affaire ou manque d'intérêt envers une offre

Lettre - Fermeture

Om ni ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
Se vi bezonas plian helpon, bonvolu kontakti min.
Formel, très poli
Vänligen meddela oss om vi ​​kan vara till ytterligare hjälp.
Se ni povos helpi pli, bonvolu informi nin.
Formel, très poli
Tack på förhand...
Antaŭdankon…
Formel, très poli
Om ni behöver ytterligare information, vänligen tveka inte med att kontakta mig.
Se vi bezonus pliajn informojn, bonvolu ne heziti kontakti min.
Formel, très poli
Jag vore mycket tacksam om/ifall ni kunde undersöka denna fråga så snart som möjligt.
Mi estus plej dankema, se vi povus rigardi en tiun aferon, kiel eble plej baldaŭ.
Formel, très poli
Svara vänligen så fort som möjligt eftersom ...
Bonvolu respondi kiel eble plej baldaŭ ĉar...
Formel, poli
Ta gärna kontakt mig om du behöver ytterligare information.
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu kontakti min.
Formel, poli
Jag ser fram emot möjligheten att arbeta tillsammans med er.
Mi atendas senpacience la eblon de labori kune.
Formel, poli
Tack för hjälpen med detta ärende.
Dankon pro via helpo en tiu afero.
Formel, poli
Jag ser fram emot att diskutera detta med dig.
Mi atendas senpacience al diskuti tion kun vi.
Formel, direct
Om ni behöver mer information ...
Se vi bezonas pli informon...
Formel, direct
Vi uppskattar att göra affärer med er.
Ni dankas vian negocon.
Formel, direct
Kontakta gärna mig - mitt telefonnummer är ...
Bonvolu kontakti min - mia rekta telefonnombro estas...
Formel, très direct
Jag ser fram emot att höra från er snart.
Mi atendas senpacience al aŭdi de vi baldaŭ.
Moins formel, poli
Med vänlig hälsning,
Altestime,
Formel, destinataire inconnu
Med vänliga hälsningar,
Altestime,
Formel, très utilisé, destinataire connu
Med vänlig hälsning,
Altestime,
Formel, moins utilisé, nom du destinataire connu
Vänliga hälsningar,
Ĉion bonan,
Informel, entre des partenaires d'affaires qui s'appellent par leurs prénoms.
Hälsningar,
Ĉion bonan,
Informel, entre des partenaires d'affaires qui travaillent régulièrement ensemble