Japonais | Phrases - Affaires | Lettre

Lettre - Adresse

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs, CA 92926
Mr. J. Rhodes, Rhodes & Rhodes Corp., 212 Silverback Drive, California Springs CA 92926
Format adresse postale aux États-Unis :
nom du destinataire
numéro de la rue + nom de la rue
nom de la ville + abréviation de l'État + code postal.
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith, Smith's Plastics, 8 Crossfield Road, Selly Oak, Birmingham, West Midlands, B29 1WQ
Format adresse postale en Grande-Bretagne :
nom du destinataire
nom de la société
numéro + nom de la rue
nom de la ville
nom de la région
code postal
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director, Fightstar Corporation, 155 Mountain Rise, Antogonish NS B2G 5T8
Format adresse postale au Canada :
Nom du destinataire
nom de la société
numéro de rue + nom de rue
nom de la ville + nom de la province + code postal.
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones, TZ Motors, 47 Herbert Street, Floreat, Perth WA 6018
Format adresse postale en Belgique :
Nom du destinataire
nom de la société
nom de rue + numéro de rue
code postale + nom de la ville.
Miss. L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall, Aquatechnics Ltd., 745 King Street, West End, Wellington 0680
Format adresse postale en Suisse :
Nom du destinataire
nom de la société
numéro de rue + nom de rue
code postale + nom de la ville.
Per Larsson
Scania AB
Hagagatan 10
114 29 Stockholm
SVERIGE
123-1234
愛知県 名古屋市 中川区12345-6 
株式会社日本 代表取締役社長
佐藤太郎様
Format adresse postale en France :
Nom du destinataire
nom de la société
numéro de rue + nom de rue
code postale + nom de la ville.

Lettre - Ouverture

Bäste herr ordförande,/Bästa fru ordförande,
代表取締役社長 ・・・・様
Très formel, le destinataire a un titre particulier qui doit être utilisé à la place de son nom
Bäste herrn,
拝啓
Formel, destinataire masculin, nom inconnu
Bästa fru,
拝啓
Formel, destinataire féminin, nom inconnu
Bästa herr eller fru,
拝啓
Formel, nom et sexe du destinataire inconnus
Bästa herrar,
株式会社・・・ ・・・・ 御中 
Formel, s'adressant à plusieurs personnes inconnues ou à un département complet
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
関係者各位
Formel, nom et sexe du ou des destinataires inconnus
Bäste herr Smith,
拝啓
・・・・様
Formel, destinataire de sexe masculin, nom connu
Bästa fru Smith,
拝啓
・・・・様
Formel, destinataire de sexe féminin, nom connu
Bästa fröken Smith,
佐藤愛子様
Formel, destinataire de sexe féminin, célibataire, nom connu
Bästa fru Smith,
佐藤愛子様
Formel, destinataire de sexe féminin, statut marital inconnu, nom connu
Bäste John Smith,
佐藤太郎様
Moins formel, le destinateur et le destinataire ont déjà fait des affaires ensemble
Bäste John,
佐藤太郎様
Informel, le destinateur et le destinataire sont amis
Vi skriver till er angående ...
会社を代表してごあいさつ申し上げます。
Formel, pour ouvrir au nom de toute la société
Vi skriver i samband med ...
一同に変わって・・・
Formel, pour ouvrir au nom de toute la société
Vidare till ...
先日の・・・の件ですが、
Formel, pour ouvrir concernant quelque chose que vous avez vu de la part de la société que vous contactez
Med hänvisning till ...
・・・にさらに付け加えますと、
Formel, pour ouvrir concernant quelque chose que vous avez vu de la part de la société que vous contactez
Jag skriver för att fråga om ...
・・・についてお伺いします。
Moins formel, pour ouvrir en votre nom de la part de votre société
Jag skriver till dig på uppdrag av ...
・・・に代わって連絡しております。
Formel, écrivant à la place de quelqu'un
Jag blev rekommenderad om ditt företag av ...
あなたの会社は・・・に高く評価されています。
Formel, ouverture poli

Lettre - Corps de texte

Vi skulle vara tacksamma om/ifall ni ...
・・・・していただけないでしょうか。
Requête formelle, hésitante
Skulle du kunna vara så vänlig och ...
申し訳ありませんが・・・・してくださいませんか?
Requête formelle, hésitante
Jag skulle vara mycket tacksam om/ifall ...
・・・・していただけると大変ありがたいです。
Requête formelle, hésitante
Vi skulle uppskatta om/ifall ni kunde skicka oss mer detaljerad information om/gällande ...
・・・・についての情報をお送りいただけると大変ありがたく思います。
Demande formelle, très polie
Jag skulle vara tacksam om/ifall ni kunde ...
・・・・していただければ幸いです。
Demande formelle, très polie
Kunde ni vänligen skicka mig ...
・・・・していただけますか?
Demande formelle, polie
Vi är intresserade av att få/ta emot ...
是非・・・・を購入したいと思います。
Demande formelle, polie
Jag måste fråga er om/angående ...
・・・・は可能でしょうか。
Demande formelle, polie
Skulle ni kunna rekommendera ...
・・・・を紹介していただけますか。
Demande formelle, directe
Skulle ni kunna skicka mig ...
・・・・をお送りください。
Demande formelle, directe
Vi ber er omgående att ...
至急・・・・してください。
Demande formelle, très directe
Vi skulle uppskatta det om/ifall ...
・・・・していただけませんでしょうか。
Demande formelle, polie, de la part de la société
Vad är ert nuvarande listpris för ...
現在の・・・・のカタログ記載価格はいくらでしょうか?
Requête spécifique formelle, directe
Vi är intresserade av ... och vi skulle vilja veta ...
私どもは・・・・に興味があるので詳細をお知らせいただけるとありがたいです。
Demande de renseignements formelle, directe
Vi förstår utgående från er annons att ni producerar ...
貴社の広告で拝見した、・・・・についての件ですが、
Demande de renseignements formelle, directe
Vi har för avsikt att ...
・・・・することを目的としております。
Déclaration d'intention formelle, directe
Vi har noggrant övervägt ditt förslag och ...
私どもは貴社のご提案を考慮し、・・・・
Formel, conduisant vers une décision d'affaires
Vi beklagar att behöva meddela att ...
大変申し訳ございませんが・・・・
Formel, refus de faire affaire ou manque d'intérêt envers une offre

Lettre - Fermeture

Om ni ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
ご不明な点がございましたらどうぞお気軽にご連絡ください。
Formel, très poli
Vänligen meddela oss om vi ​​kan vara till ytterligare hjälp.
何かお役に立てることがございましたらご連絡ください。
Formel, très poli
Tack på förhand...
・・・・してくださいますようお願いいたします。
Formel, très poli
Om ni behöver ytterligare information, vänligen tveka inte med att kontakta mig.
詳細に関してはどうぞお気軽にご連絡ください。
Formel, très poli
Jag vore mycket tacksam om/ifall ni kunde undersöka denna fråga så snart som möjligt.
この件につきましでできるだけ早くお調べいただけると大変ありがたく思います。
Formel, très poli
Svara vänligen så fort som möjligt eftersom ...
・・・・のため、できるだけ早いお返事をお待ちしております。
Formel, poli
Ta gärna kontakt mig om du behöver ytterligare information.
詳細に関してはどうぞお気軽にご連絡ください。
Formel, poli
Jag ser fram emot möjligheten att arbeta tillsammans med er.
お取り引きを開始させていただきたく思います。
Formel, poli
Tack för hjälpen med detta ärende.
お力添えいただきありがとうございます。
Formel, poli
Jag ser fram emot att diskutera detta med dig.
取り引きを開始できる日を心待ちにしています。
Formel, direct
Om ni behöver mer information ...
さらに情報が必要な場合は・・・・
Formel, direct
Vi uppskattar att göra affärer med er.
ありがとうございました。
Formel, direct
Kontakta gärna mig - mitt telefonnummer är ...
どうぞお問い合わせください。電話番号は・・・・です。
Formel, très direct
Jag ser fram emot att höra från er snart.
お返事を楽しみにしています。
Moins formel, poli
Med vänlig hälsning,
敬具
Formel, destinataire inconnu
Med vänliga hälsningar,
敬具
Formel, très utilisé, destinataire connu
Med vänlig hälsning,
敬白
Formel, moins utilisé, nom du destinataire connu
Vänliga hälsningar,
どうぞよろしくお願いします。
Informel, entre des partenaires d'affaires qui s'appellent par leurs prénoms.
Hälsningar,
どうぞよろしくお願いします。
Informel, entre des partenaires d'affaires qui travaillent régulièrement ensemble