Tchèque | Phrases - Affaires | Lettre

Lettre - Adresse

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs, CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Format adresse postale aux États-Unis :
nom du destinataire
numéro de la rue + nom de la rue
nom de la ville + abréviation de l'État + code postal.
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Format adresse postale en Grande-Bretagne :
nom du destinataire
nom de la société
numéro + nom de la rue
nom de la ville
nom de la région
code postal
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director/Výkonný ředitel
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Format adresse postale au Canada :
Nom du destinataire
nom de la société
numéro de rue + nom de rue
nom de la ville + nom de la province + code postal.
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Format adresse postale en Belgique :
Nom du destinataire
nom de la société
nom de rue + numéro de rue
code postale + nom de la ville.
Miss. L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Format adresse postale en Suisse :
Nom du destinataire
nom de la société
numéro de rue + nom de rue
code postale + nom de la ville.
Per Larsson
Scania AB
Hagagatan 10
114 29 Stockholm
SVERIGE
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Format adresse postale en France :
Nom du destinataire
nom de la société
numéro de rue + nom de rue
code postale + nom de la ville.

Lettre - Ouverture

Bäste herr ordförande,/Bästa fru ordförande,
Vážený pane prezidente,
Très formel, le destinataire a un titre particulier qui doit être utilisé à la place de son nom
Bäste herrn,
Vážený pane,
Formel, destinataire masculin, nom inconnu
Bästa fru,
Vážená paní,
Formel, destinataire féminin, nom inconnu
Bästa herr eller fru,
Vážený pane/Vážená paní,
Formel, nom et sexe du destinataire inconnus
Bästa herrar,
Dobrý den,
Formel, s'adressant à plusieurs personnes inconnues ou à un département complet
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Všem zainteresovaným stranám,
Formel, nom et sexe du ou des destinataires inconnus
Bäste herr Smith,
Vážený pane Smith,
Formel, destinataire de sexe masculin, nom connu
Bästa fru Smith,
Vážená paní Smithová,
Formel, destinataire de sexe féminin, nom connu
Bästa fröken Smith,
Vážená slečno Smithová,
Formel, destinataire de sexe féminin, célibataire, nom connu
Bästa fru Smith,
Vážená paní Smithová,
Formel, destinataire de sexe féminin, statut marital inconnu, nom connu
Bäste John Smith,
Milý Johne Smith,
Moins formel, le destinateur et le destinataire ont déjà fait des affaires ensemble
Bäste John,
Milý Johne,
Informel, le destinateur et le destinataire sont amis
Vi skriver till er angående ...
Obracíme se na vás ohledně...
Formel, pour ouvrir au nom de toute la société
Vi skriver i samband med ...
Píšeme vám ve spojitosti s...
Formel, pour ouvrir au nom de toute la société
Vidare till ...
V návaznosti na...
Formel, pour ouvrir concernant quelque chose que vous avez vu de la part de la société que vous contactez
Med hänvisning till ...
V návaznosti na...
Formel, pour ouvrir concernant quelque chose que vous avez vu de la part de la société que vous contactez
Jag skriver för att fråga om ...
Píši vám, abych vás informoval o...
Moins formel, pour ouvrir en votre nom de la part de votre société
Jag skriver till dig på uppdrag av ...
Píši Vám jménem...
Formel, écrivant à la place de quelqu'un
Jag blev rekommenderad om ditt företag av ...
Vaše společnost mi byla doporučena...
Formel, ouverture poli

Lettre - Corps de texte

Vi skulle vara tacksamma om/ifall ni ...
Vadilo by Vám, kdyby...
Requête formelle, hésitante
Skulle du kunna vara så vänlig och ...
Byl(a) byste tak laskav(á) a...
Requête formelle, hésitante
Jag skulle vara mycket tacksam om/ifall ...
Byli bychom Vám velmi zavázáni, kdyby...
Requête formelle, hésitante
Vi skulle uppskatta om/ifall ni kunde skicka oss mer detaljerad information om/gällande ...
Byli bychom vděční, kdybyste nám mohl poslat podrobnější informace o...
Demande formelle, très polie
Jag skulle vara tacksam om/ifall ni kunde ...
Byl(a) bych Vám vděčný(á), kdybyste mohl(a)...
Demande formelle, très polie
Kunde ni vänligen skicka mig ...
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Demande formelle, polie
Vi är intresserade av att få/ta emot ...
Máme zájem o získání/obdržení...
Demande formelle, polie
Jag måste fråga er om/angående ...
Musím vás požádat, zda...
Demande formelle, polie
Skulle ni kunna rekommendera ...
Mohl(a) byste doporučit...
Demande formelle, directe
Skulle ni kunna skicka mig ...
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Demande formelle, directe
Vi ber er omgående att ...
Naléhavě Vás žádáme, abyste...
Demande formelle, très directe
Vi skulle uppskatta det om/ifall ...
Byli bychom vděční, kdyby...
Demande formelle, polie, de la part de la société
Vad är ert nuvarande listpris för ...
Jaký je váš aktuální ceník pro...
Requête spécifique formelle, directe
Vi är intresserade av ... och vi skulle vilja veta ...
Máme zájem o... a chtěli bychom vědět...
Demande de renseignements formelle, directe
Vi förstår utgående från er annons att ni producerar ...
Pochopili jsme z inzerátu, že váš produkt je...
Demande de renseignements formelle, directe
Vi har för avsikt att ...
Naším záměrem je, aby...
Déclaration d'intention formelle, directe
Vi har noggrant övervägt ditt förslag och ...
Pečlivě jsme zvážili váš návrh a...
Formel, conduisant vers une décision d'affaires
Vi beklagar att behöva meddela att ...
Je nám líto vás informovat, že...
Formel, refus de faire affaire ou manque d'intérêt envers une offre

Lettre - Fermeture

Om ni ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
Pokud budete potřebovat další pomoc, neváhejte se na mě obrátit.
Formel, très poli
Vänligen meddela oss om vi ​​kan vara till ytterligare hjälp.
Jestliže můžeme být jakkoliv nápomocní, dejte nám prosím vědět.
Formel, très poli
Tack på förhand...
Děkuji Vám předem...
Formel, très poli
Om ni behöver ytterligare information, vänligen tveka inte med att kontakta mig.
Pokud budete potřebovat jakékoliv další informace, neváhejte mě kontaktovat.
Formel, très poli
Jag vore mycket tacksam om/ifall ni kunde undersöka denna fråga så snart som möjligt.
Byl(a) bych velmi vděčný(á), pokud byste se podíval(a) na tuto záležitost co nejdříve.
Formel, très poli
Svara vänligen så fort som möjligt eftersom ...
Odpovězte prosím co nejdříve, protože...
Formel, poli
Ta gärna kontakt mig om du behöver ytterligare information.
Pokud máte zájem o další informace, neváhejte mě kontaktovat.
Formel, poli
Jag ser fram emot möjligheten att arbeta tillsammans med er.
Těším se na možnou spolupráci.
Formel, poli
Tack för hjälpen med detta ärende.
Děkuji Vám za Vaši pomoc v této záležitosti.
Formel, poli
Jag ser fram emot att diskutera detta med dig.
Těším se na schůzku, kde to budeme moci probrat.
Formel, direct
Om ni behöver mer information ...
Pokud budete potřebovat více informací...
Formel, direct
Vi uppskattar att göra affärer med er.
Vážíme si vaší práce.
Formel, direct
Kontakta gärna mig - mitt telefonnummer är ...
Prosím, kontaktujte mě - můj telefon s přímou volbou číslo je...
Formel, très direct
Jag ser fram emot att höra från er snart.
Těším se na Vaší odpověď.
Moins formel, poli
Med vänlig hälsning,
S pozdravem,
Formel, destinataire inconnu
Med vänliga hälsningar,
Se srdečným pozdravem,
Formel, très utilisé, destinataire connu
Med vänlig hälsning,
S úctou,
Formel, moins utilisé, nom du destinataire connu
Vänliga hälsningar,
Se srdečným pozdravem,
Informel, entre des partenaires d'affaires qui s'appellent par leurs prénoms.
Hälsningar,
S pozdravem, / Zdravím,
Informel, entre des partenaires d'affaires qui travaillent régulièrement ensemble