Vietnamien | Phrases - Affaires | Lettre

Lettre - Adresse

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs, CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Format adresse postale aux États-Unis :
nom du destinataire
numéro de la rue + nom de la rue
nom de la ville + abréviation de l'État + code postal.
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Format adresse postale en Grande-Bretagne :
nom du destinataire
nom de la société
numéro + nom de la rue
nom de la ville
nom de la région
code postal
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Format adresse postale au Canada :
Nom du destinataire
nom de la société
numéro de rue + nom de rue
nom de la ville + nom de la province + code postal.
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Format adresse postale en Belgique :
Nom du destinataire
nom de la société
nom de rue + numéro de rue
code postale + nom de la ville.
Miss. L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Format adresse postale en Suisse :
Nom du destinataire
nom de la société
numéro de rue + nom de rue
code postale + nom de la ville.
Per Larsson
Scania AB
Hagagatan 10
114 29 Stockholm
SVERIGE
Ông Nguyễn Văn A.
Công ty TNHH Sao Đỏ
Số 219 Đội Cấn
Hà Nội
Format adresse postale en France :
Nom du destinataire
nom de la société
numéro de rue + nom de rue
code postale + nom de la ville.

Lettre - Ouverture

Bäste herr ordförande,/Bästa fru ordförande,
Kính gửi ngài Chủ tịch,
Très formel, le destinataire a un titre particulier qui doit être utilisé à la place de son nom
Bäste herrn,
Thưa ông,
Formel, destinataire masculin, nom inconnu
Bästa fru,
Thưa bà,
Formel, destinataire féminin, nom inconnu
Bästa herr eller fru,
Thưa ông/bà,
Formel, nom et sexe du destinataire inconnus
Bästa herrar,
Thưa các ông bà,
Formel, s'adressant à plusieurs personnes inconnues ou à un département complet
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Thưa ông/bà,
Formel, nom et sexe du ou des destinataires inconnus
Bäste herr Smith,
Kính gửi ông Nguyễn Văn A,
Formel, destinataire de sexe masculin, nom connu
Bästa fru Smith,
Kính gửi bà Trần Thị B,
Formel, destinataire de sexe féminin, nom connu
Bästa fröken Smith,
Kính gửi bà Trần Thị B,
Formel, destinataire de sexe féminin, célibataire, nom connu
Bästa fru Smith,
Kính gửi bà Trần Thị B,
Formel, destinataire de sexe féminin, statut marital inconnu, nom connu
Bäste John Smith,
Gửi ông (Nguyễn Văn) A,
Moins formel, le destinateur et le destinataire ont déjà fait des affaires ensemble
Bäste John,
Gửi ông A,
Informel, le destinateur et le destinataire sont amis
Vi skriver till er angående ...
Chúng tôi xin viết thư liên hệ về...
Formel, pour ouvrir au nom de toute la société
Vi skriver i samband med ...
Chúng tôi viết thư này để liên hệ với ông/bà về...
Formel, pour ouvrir au nom de toute la société
Vidare till ...
Liên quan tới việc/vấn đề...
Formel, pour ouvrir concernant quelque chose que vous avez vu de la part de la société que vous contactez
Med hänvisning till ...
Về việc/vấn đề...
Formel, pour ouvrir concernant quelque chose que vous avez vu de la part de la société que vous contactez
Jag skriver för att fråga om ...
Tôi viết thư này để nói về...
Moins formel, pour ouvrir en votre nom de la part de votre société
Jag skriver till dig på uppdrag av ...
Tôi xin thay mặt... viết thư này
Formel, écrivant à la place de quelqu'un
Jag blev rekommenderad om ditt företag av ...
Qua lời giới thiệu của..., chúng tôi biết đến Quý công ty
Formel, ouverture poli

Lettre - Corps de texte

Vi skulle vara tacksamma om/ifall ni ...
Liệu ông/bà có phiền...
Requête formelle, hésitante
Skulle du kunna vara så vänlig och ...
Không biết ông/bà có vui lòng...
Requête formelle, hésitante
Jag skulle vara mycket tacksam om/ifall ...
Nếu ông/bà..., tôi xin vô cùng cảm ơn
Requête formelle, hésitante
Vi skulle uppskatta om/ifall ni kunde skicka oss mer detaljerad information om/gällande ...
Chúng tôi vô cùng biết ơn nếu ông/bà không phiền cung cấp thêm thông tin về...
Demande formelle, très polie
Jag skulle vara tacksam om/ifall ni kunde ...
Nếu ông/bà có thể..., tôi xin chân thành cảm ơn.
Demande formelle, très polie
Kunde ni vänligen skicka mig ...
Ông/bà có thể vui lòng gửi...
Demande formelle, polie
Vi är intresserade av att få/ta emot ...
Chúng tôi rất quan tâm tới...
Demande formelle, polie
Jag måste fråga er om/angående ...
Tôi xin phép hỏi liệu ông/bà...
Demande formelle, polie
Skulle ni kunna rekommendera ...
Ông/bà có thể giới thiệu... được không?
Demande formelle, directe
Skulle ni kunna skicka mig ...
Ông/bà vui lòng gửi...
Demande formelle, directe
Vi ber er omgående att ...
Chúng tôi mong ông bà nhanh chóng...
Demande formelle, très directe
Vi skulle uppskatta det om/ifall ...
Chúng tôi sẽ vô cùng biết ơn nếu...
Demande formelle, polie, de la part de la société
Vad är ert nuvarande listpris för ...
Xin hỏi bảng giá hiện tại cho... của ông/bà là như thế nào?
Requête spécifique formelle, directe
Vi är intresserade av ... och vi skulle vilja veta ...
Chúng tôi rất quan tâm tới... và muốn biết...
Demande de renseignements formelle, directe
Vi förstår utgående från er annons att ni producerar ...
Theo như chúng tôi được biết qua quảng cáo, ông/bà có sản xuất...
Demande de renseignements formelle, directe
Vi har för avsikt att ...
Chúng tôi dự định...
Déclaration d'intention formelle, directe
Vi har noggrant övervägt ditt förslag och ...
Chúng tôi đã cân nhắc kĩ lưỡng đề xuất từ phía ông/bà và...
Formel, conduisant vers une décision d'affaires
Vi beklagar att behöva meddela att ...
Chúng tôi rất tiếc phải nói rằng...
Formel, refus de faire affaire ou manque d'intérêt envers une offre

Lettre - Fermeture

Om ni ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
Nếu ông/bà có thắc mắc gì, xin vui lòng liên hệ với tôi.
Formel, très poli
Vänligen meddela oss om vi ​​kan vara till ytterligare hjälp.
Nếu chúng tôi có thể hỗ trợ được gì cho ông/bà, xin hãy cho chúng tôi biết.
Formel, très poli
Tack på förhand...
Xin chân thành cảm ơn...
Formel, très poli
Om ni behöver ytterligare information, vänligen tveka inte med att kontakta mig.
Nếu ông bà cần thêm thông tin gì, xin đừng ngần ngại liên lạc với tôi.
Formel, très poli
Jag vore mycket tacksam om/ifall ni kunde undersöka denna fråga så snart som möjligt.
Tôi rất cảm ơn nếu ông/bà có thể xem xét vấn đề này kịp thời.
Formel, très poli
Svara vänligen så fort som möjligt eftersom ...
Tôi rất mong sớm nhận được hồi đáp của ông/bà vì...
Formel, poli
Ta gärna kontakt mig om du behöver ytterligare information.
Nếu ông/bà cần thêm thông tin gì, xin vui lòng liên hệ với tôi.
Formel, poli
Jag ser fram emot möjligheten att arbeta tillsammans med er.
Tôi rất mong chúng ta sẽ có cơ hội hợp tác với nhau.
Formel, poli
Tack för hjälpen med detta ärende.
Cảm ơn sự giúp đỡ của ông/bà.
Formel, poli
Jag ser fram emot att diskutera detta med dig.
Tôi rất mong có cơ hội được thảo luận thêm về vấn đề này với ông/bà.
Formel, direct
Om ni behöver mer information ...
Nếu ông/bà cần thêm thông tin gì...
Formel, direct
Vi uppskattar att göra affärer med er.
Chúng tôi rất vui được phục vụ ông/bà.
Formel, direct
Kontakta gärna mig - mitt telefonnummer är ...
Xin hãy liên hệ trực tiếp với tôi qua số điện thoại...
Formel, très direct
Jag ser fram emot att höra från er snart.
Tôi rất mong sớm nhận được hồi âm của ông/bà.
Moins formel, poli
Med vänlig hälsning,
Kính thư,
Formel, destinataire inconnu
Med vänliga hälsningar,
Kính thư,
Formel, très utilisé, destinataire connu
Med vänlig hälsning,
Trân trọng,
Formel, moins utilisé, nom du destinataire connu
Vänliga hälsningar,
Thân ái,
Informel, entre des partenaires d'affaires qui s'appellent par leurs prénoms.
Hälsningar,
Thân ái,
Informel, entre des partenaires d'affaires qui travaillent régulièrement ensemble