Coréen | Phrases - Affaires | Lettre

Lettre - Adresse

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Format adresse postale aux États-Unis :
nom du destinataire
numéro de la rue + nom de la rue
nom de la ville + abréviation de l'État + code postal.
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Format adresse postale en Grande-Bretagne :
nom du destinataire
nom de la société
numéro + nom de la rue
nom de la ville
nom de la région
code postal
The Managing Director/Výkonný ředitel
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Format adresse postale au Canada :
Nom du destinataire
nom de la société
numéro de rue + nom de rue
nom de la ville + nom de la province + code postal.
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Format adresse postale en Belgique :
Nom du destinataire
nom de la société
nom de rue + numéro de rue
code postale + nom de la ville.
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Format adresse postale en Suisse :
Nom du destinataire
nom de la société
numéro de rue + nom de rue
code postale + nom de la ville.
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
심수정
충청북도 청주시 상당구 율량동
현대 2차 아파트 13동 201호
137-070
Format adresse postale en France :
Nom du destinataire
nom de la société
numéro de rue + nom de rue
code postale + nom de la ville.

Lettre - Ouverture

Vážený pane prezidente,
친애하는 사장님께,
Très formel, le destinataire a un titre particulier qui doit être utilisé à la place de son nom
Vážený pane,
관계자님께 드립니다.
Formel, destinataire masculin, nom inconnu
Vážená paní,
사모님께 드립니다.
Formel, destinataire féminin, nom inconnu
Vážený pane/Vážená paní,
관계자님께 드립니다.
Formel, nom et sexe du destinataire inconnus
Dobrý den,
관계자분들께 드립니다.
Formel, s'adressant à plusieurs personnes inconnues ou à un département complet
Všem zainteresovaným stranám,
관계자분께 드립니다.
Formel, nom et sexe du ou des destinataires inconnus
Vážený pane Smith,
친애하는 김철수님,
Formel, destinataire de sexe masculin, nom connu
Vážená paní Smithová,
친애하는 최수정님,
Formel, destinataire de sexe féminin, nom connu
Vážená slečno Smithová,
친애하는 김미나님,
Formel, destinataire de sexe féminin, célibataire, nom connu
Vážená paní Smithová,
친애하는 신수경님,
Formel, destinataire de sexe féminin, statut marital inconnu, nom connu
Milý Johne Smith,
반가운 김미경님,
Moins formel, le destinateur et le destinataire ont déjà fait des affaires ensemble
Milý Johne,
반가운 철호씨,
Informel, le destinateur et le destinataire sont amis
Obracíme se na vás ohledně...
안녕하세요. ....에 대하여 편지를 드립니다.
Formel, pour ouvrir au nom de toute la société
Píšeme vám ve spojitosti s...
안녕하세요. ....와 관련하여 편지를 드립니다.
Formel, pour ouvrir au nom de toute la société
V návaznosti na...
....에 관하여 말씀드리자면,
Formel, pour ouvrir concernant quelque chose que vous avez vu de la part de la société que vous contactez
V návaznosti na...
....에 대해 말씀드리자면,
Formel, pour ouvrir concernant quelque chose que vous avez vu de la part de la société que vous contactez
Píši vám, abych vás informoval o...
...에 관해 문의하려 편지를 드립니다.
Moins formel, pour ouvrir en votre nom de la part de votre société
Píši Vám jménem...
.....를 대신하여 이 글을 드립니다.
Formel, écrivant à la place de quelqu'un
Vaše společnost mi byla doporučena...
.....께서 귀사를 크게 추천하였습니다.
Formel, ouverture poli

Lettre - Corps de texte

Vadilo by Vám, kdyby...
혹시 폐가 되지 않는다면 ......
Requête formelle, hésitante
Byl(a) byste tak laskav(á) a...
혹시 ...... 해주실 수 있나요
Requête formelle, hésitante
Byli bychom Vám velmi zavázáni, kdyby...
...을 해주신다면 감사하여 몸둘바를 모르겠습니다.
Requête formelle, hésitante
Byli bychom vděční, kdybyste nám mohl poslat podrobnější informace o...
....에 대하여 좀 더 자세한 정보를 보내주신다면 매우 감사하겠습니다.
Demande formelle, très polie
Byl(a) bych Vám vděčný(á), kdybyste mohl(a)...
...을 해주신다면 매우 감사히 생각하겠습니다.
Demande formelle, très polie
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
....을 보내주시겠습니까?
Demande formelle, polie
Máme zájem o získání/obdržení...
....을 받아보고 싶습니다.
Demande formelle, polie
Musím vás požádat, zda...
......이 가능한지 여쭈어 보고 싶습니다.
Demande formelle, polie
Mohl(a) byste doporučit...
...을 추천해주시겠습니까?
Demande formelle, directe
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
...을 보내주시겠습니까?
Demande formelle, directe
Naléhavě Vás žádáme, abyste...
신속히 ...을 하십시오.
Demande formelle, très directe
Byli bychom vděční, kdyby...
....를 해주신다면 저희는 참 고맙겠습니다.
Demande formelle, polie, de la part de la société
Jaký je váš aktuální ceník pro...
....의 현재 정가가 얼마입니까?
Requête spécifique formelle, directe
Máme zájem o... a chtěli bychom vědět...
저희는 ....에 관심이 있으며, ....에 대해 더 알고 싶습니다.
Demande de renseignements formelle, directe
Pochopili jsme z inzerátu, že váš produkt je...
광고를 통해 ....을 생산하신다는 것을 알게 되었습니다.
Demande de renseignements formelle, directe
Naším záměrem je, aby...
저희는 .....을 하고 싶습니다.
Déclaration d'intention formelle, directe
Pečlivě jsme zvážili váš návrh a...
저희는 주의깊게 귀하의 제안을 살펴보았으며 ...
Formel, conduisant vers une décision d'affaires
Je nám líto vás informovat, že...
..... 를 알려드리게 되어 유감을 표합니다.
Formel, refus de faire affaire ou manque d'intérêt envers une offre

Lettre - Fermeture

Pokud budete potřebovat další pomoc, neváhejte se na mě obrátit.
혹시 다른 부가적인 도움이 필요하시면, 언제든지 연락하여 주십시오.
Formel, très poli
Jestliže můžeme být jakkoliv nápomocní, dejte nám prosím vědět.
저희의 다른 도움이 필요하시다면, 언제든지 알려주십시오.
Formel, très poli
Děkuji Vám předem...
... 에 관해 미리 감사드립니다.
Formel, très poli
Pokud budete potřebovat jakékoliv další informace, neváhejte mě kontaktovat.
더 많은 정보가 필요하시다면, 주저하지 마시고 연락주시기 바랍니다.
Formel, très poli
Byl(a) bych velmi vděčný(á), pokud byste se podíval(a) na tuto záležitost co nejdříve.
이 일에 관해 최대한 빨리 토의해 주시고 연락주시면 감사하겠습니다.
Formel, très poli
Odpovězte prosím co nejdříve, protože...
최대한 빨리 답장 주시기 바랍니다. 왜냐햐면 ....
Formel, poli
Pokud máte zájem o další informace, neváhejte mě kontaktovat.
더 많은 정보가 필요하시면, 저에게 연락하여 주세요.
Formel, poli
Těším se na možnou spolupráci.
혹시 같이 일하게 될 날을 기대하고 있겠습니다.
Formel, poli
Děkuji Vám za Vaši pomoc v této záležitosti.
이 일을 도와주셔서 감사합니다.
Formel, poli
Těším se na schůzku, kde to budeme moci probrat.
이 일에 관해 다인과 함꼐 논의 하길 기대합니다.
Formel, direct
Pokud budete potřebovat více informací...
더 많은 정보를 원하시면...
Formel, direct
Vážíme si vaší práce.
당신의 노고에 감사드립니다.
Formel, direct
Prosím, kontaktujte mě - můj telefon s přímou volbou číslo je...
저에게 연락하십시오 - 제 전화번호는 ...
Formel, très direct
Těším se na Vaší odpověď.
곧 답장을 받고 싶습니다.
Moins formel, poli
S pozdravem,
... 드림,
Formel, destinataire inconnu
Se srdečným pozdravem,
... 드림,
Formel, très utilisé, destinataire connu
S úctou,
... 올림,
Formel, moins utilisé, nom du destinataire connu
Se srdečným pozdravem,
... 보냄,
Informel, entre des partenaires d'affaires qui s'appellent par leurs prénoms.
S pozdravem, / Zdravím,
... 가,
Informel, entre des partenaires d'affaires qui travaillent régulièrement ensemble