Finnois | Phrases - Affaires | Lettre

Lettre - Adresse

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J- Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Format adresse postale aux États-Unis :
nom du destinataire
numéro de la rue + nom de la rue
nom de la ville + abréviation de l'État + code postal.
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Format adresse postale en Grande-Bretagne :
nom du destinataire
nom de la société
numéro + nom de la rue
nom de la ville
nom de la région
code postal
The Managing Director/Výkonný ředitel
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Format adresse postale au Canada :
Nom du destinataire
nom de la société
numéro de rue + nom de rue
nom de la ville + nom de la province + code postal.
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Format adresse postale en Belgique :
Nom du destinataire
nom de la société
nom de rue + numéro de rue
code postale + nom de la ville.
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss. L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Format adresse postale en Suisse :
Nom du destinataire
nom de la société
numéro de rue + nom de rue
code postale + nom de la ville.
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Matti Meikäläinen
Myynti Oy
Puistokatu 17 A
01234 Helsinki
Finland
Format adresse postale en France :
Nom du destinataire
nom de la société
numéro de rue + nom de rue
code postale + nom de la ville.

Lettre - Ouverture

Vážený pane prezidente,
Arvoisa Herra Presidentti,
Très formel, le destinataire a un titre particulier qui doit être utilisé à la place de son nom
Vážený pane,
Hyvä Herra,
Formel, destinataire masculin, nom inconnu
Vážená paní,
Hyvä Rouva,
Formel, destinataire féminin, nom inconnu
Vážený pane/Vážená paní,
Hyvä vastaanottaja,
Formel, nom et sexe du destinataire inconnus
Dobrý den,
Hyvät vastaanottajat,
Formel, s'adressant à plusieurs personnes inconnues ou à un département complet
Všem zainteresovaným stranám,
Hyvät vastaanottajat,
Formel, nom et sexe du ou des destinataires inconnus
Vážený pane Smith,
Hyvä herra Smith,
Formel, destinataire de sexe masculin, nom connu
Vážená paní Smithová,
Hyvä rouva Smith,
Formel, destinataire de sexe féminin, nom connu
Vážená slečno Smithová,
Hyvä neiti Smith,
Formel, destinataire de sexe féminin, célibataire, nom connu
Vážená paní Smithová,
Hyvä neiti / rouva Smith,
Formel, destinataire de sexe féminin, statut marital inconnu, nom connu
Milý Johne Smith,
Hyvä John Smith,
Moins formel, le destinateur et le destinataire ont déjà fait des affaires ensemble
Milý Johne,
Hyvä John,
Informel, le destinateur et le destinataire sont amis
Obracíme se na vás ohledně...
Kirjoitamme teille koskien...
Formel, pour ouvrir au nom de toute la société
Píšeme vám ve spojitosti s...
Kirjoitamme teille liittyen...
Formel, pour ouvrir au nom de toute la société
V návaznosti na...
Koskien...
Formel, pour ouvrir concernant quelque chose que vous avez vu de la part de la société que vous contactez
V návaznosti na...
Viitaten...
Formel, pour ouvrir concernant quelque chose que vous avez vu de la part de la société que vous contactez
Píši vám, abych vás informoval o...
Kirjoitan tiedustellakseni...
Moins formel, pour ouvrir en votre nom de la part de votre société
Píši Vám jménem...
Kirjoitan henkilön ... puolesta...
Formel, écrivant à la place de quelqu'un
Vaše společnost mi byla doporučena...
... suositteli yritystänne lämpimästi...
Formel, ouverture poli

Lettre - Corps de texte

Vadilo by Vám, kdyby...
Olisikohan mahdollista...
Requête formelle, hésitante
Byl(a) byste tak laskav(á) a...
Olisitteko ystävällisiä ja...
Requête formelle, hésitante
Byli bychom Vám velmi zavázáni, kdyby...
Olisin erittäin kiitollinen, jos...
Requête formelle, hésitante
Byli bychom vděční, kdybyste nám mohl poslat podrobnější informace o...
Arvostaisimme kovasti, jos voisitte lähettää meille lisätietoja koskien...
Demande formelle, très polie
Byl(a) bych Vám vděčný(á), kdybyste mohl(a)...
Olisin suuresti kiitollinen, jos voisitte...
Demande formelle, très polie
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Voisitteko ystävällisesti lähettää minulle...
Demande formelle, polie
Máme zájem o získání/obdržení...
Olemme kiinnostuneita vastaanottamaan...
Demande formelle, polie
Musím vás požádat, zda...
Haluan kysyä voisiko...
Demande formelle, polie
Mohl(a) byste doporučit...
Voisitteko suositella...
Demande formelle, directe
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Voisitteko ystävällisesti lähettää minulle...
Demande formelle, directe
Naléhavě Vás žádáme, abyste...
Pyydämme teitä välittömästi...
Demande formelle, très directe
Byli bychom vděční, kdyby...
Olisimme kiitollisia jos...
Demande formelle, polie, de la part de la société
Jaký je váš aktuální ceník pro...
Mikä on tämänhetkinen listahintanne...
Requête spécifique formelle, directe
Máme zájem o... a chtěli bychom vědět...
Olemme kiinnostuneita ... ja haluaisimme tietää...
Demande de renseignements formelle, directe
Pochopili jsme z inzerátu, že váš produkt je...
Ymmärsimme mainoksestanne, että tarjoatte...
Demande de renseignements formelle, directe
Naším záměrem je, aby...
Tavoitteemme on...
Déclaration d'intention formelle, directe
Pečlivě jsme zvážili váš návrh a...
Harkitsimme ehdotustanne tarkkaan ja...
Formel, conduisant vers une décision d'affaires
Je nám líto vás informovat, že...
Valitettavasti joudumme ilmoittamaan, että...
Formel, refus de faire affaire ou manque d'intérêt envers une offre

Lettre - Fermeture

Pokud budete potřebovat další pomoc, neváhejte se na mě obrátit.
Jos tarvitsette lisätietoja, ottakaa yhteyttä minuun.
Formel, très poli
Jestliže můžeme být jakkoliv nápomocní, dejte nám prosím vědět.
Ottakaa ystävällisesti yhteyttä jos voimme olla vielä avuksi.
Formel, très poli
Děkuji Vám předem...
Kiittäen jo etukäteen...
Formel, très poli
Pokud budete potřebovat jakékoliv další informace, neváhejte mě kontaktovat.
Olen käytettävissänne jos tarvitsette lisätietoja asiasta.
Formel, très poli
Byl(a) bych velmi vděčný(á), pokud byste se podíval(a) na tuto záležitost co nejdříve.
Olisin äärimmäisen kiitollinen jos voisitte ottaa asiasta selvää niin nopeasti kuin mahdollista.
Formel, très poli
Odpovězte prosím co nejdříve, protože...
Pyydämme teitä vastaamaan viipymättä, sillä...
Formel, poli
Pokud máte zájem o další informace, neváhejte mě kontaktovat.
Jos tarvitsette lisätietoja, ottakaa mieluusti yhteyttä minuun.
Formel, poli
Těším se na možnou spolupráci.
Odotan innolla mahdollisuutta työskennellä kanssanne.
Formel, poli
Děkuji Vám za Vaši pomoc v této záležitosti.
Kiitos avustanne tässä asiassa.
Formel, poli
Těším se na schůzku, kde to budeme moci probrat.
Odotan innolla pääseväni keskustelemaan aiheesta kanssanne.
Formel, direct
Pokud budete potřebovat více informací...
Jos tarvitsette lisätietoja...
Formel, direct
Vážíme si vaší práce.
Arvostamme asiakkuuttanne.
Formel, direct
Prosím, kontaktujte mě - můj telefon s přímou volbou číslo je...
Ottakaa minuun yhteyttä puhelinnumerossa...
Formel, très direct
Těším se na Vaší odpověď.
Odotan innolla pikaista yhteydenottoanne.
Moins formel, poli
S pozdravem,
Ystävällisin terveisin,
Formel, destinataire inconnu
Se srdečným pozdravem,
Ystävällisin terveisin,
Formel, très utilisé, destinataire connu
S úctou,
Kunnioittavasti,
Formel, moins utilisé, nom du destinataire connu
Se srdečným pozdravem,
Parhain terveisin,
Informel, entre des partenaires d'affaires qui s'appellent par leurs prénoms.
S pozdravem, / Zdravím,
Terveisin,
Informel, entre des partenaires d'affaires qui travaillent régulièrement ensemble