Coréen | Phrases - Affaires | Lettre

Lettre - Adresse

คุณ J. Rhodes
บริษัท Rhodes & Rhodes
212 ถนน Silverback Drive
แคลิฟอร์เนียสปริงส์ CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Format adresse postale aux États-Unis :
nom du destinataire
numéro de la rue + nom de la rue
nom de la ville + abréviation de l'État + code postal.
นาย Adam Smith
บริษัท Smith's Plastics
ถนนที่ 8 ถนน Crossfield br>Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Format adresse postale en Grande-Bretagne :
nom du destinataire
nom de la société
numéro + nom de la rue
nom de la ville
nom de la région
code postal
กรรมการจัดการ
บริษัทไฟท์สตาร์
ถนนเลขที่ 155 ถนน Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Format adresse postale au Canada :
Nom du destinataire
nom de la société
numéro de rue + nom de rue
nom de la ville + nom de la province + code postal.
นางสาว Celia Jones
บริษัท TZ Motors
ถนนเลขที่47 ถนนHerbert
จังหวัด Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Format adresse postale en Belgique :
Nom du destinataire
nom de la société
nom de rue + numéro de rue
code postale + nom de la ville.
นางสาว L. Marshall
บริษัทAquatechnics Ltd.
ถนนเลขที่745 ถนนKing Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Format adresse postale en Suisse :
Nom du destinataire
nom de la société
numéro de rue + nom de rue
code postale + nom de la ville.
นาย N. Summerbee
บริษัทTyres of Manhattan.
ถนนเลขที่ 335 ถนนหลัก
New York NY 92926
심수정
충청북도 청주시 상당구 율량동
현대 2차 아파트 13동 201호
137-070
Format adresse postale en France :
Nom du destinataire
nom de la société
numéro de rue + nom de rue
code postale + nom de la ville.

Lettre - Ouverture

เรียน ท่านประธานาธิบดี
친애하는 사장님께,
Très formel, le destinataire a un titre particulier qui doit être utilisé à la place de son nom
เรียนท่าน
관계자님께 드립니다.
Formel, destinataire masculin, nom inconnu
เรียนท่าน
사모님께 드립니다.
Formel, destinataire féminin, nom inconnu
เรียนท่าน
관계자님께 드립니다.
Formel, nom et sexe du destinataire inconnus
เรียน ท่านทั้งหลาย
관계자분들께 드립니다.
Formel, s'adressant à plusieurs personnes inconnues ou à un département complet
ถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง
관계자분께 드립니다.
Formel, nom et sexe du ou des destinataires inconnus
เรียน คุณสมิทธิ์
친애하는 김철수님,
Formel, destinataire de sexe masculin, nom connu
เรียน คุณสมิทธิ์
친애하는 최수정님,
Formel, destinataire de sexe féminin, nom connu
เรียน คุณสมิทธิ์
친애하는 김미나님,
Formel, destinataire de sexe féminin, célibataire, nom connu
เรียน คุณสมิทธิ์
친애하는 신수경님,
Formel, destinataire de sexe féminin, statut marital inconnu, nom connu
เรียน คุณจอห์น สมิทธิ์
반가운 김미경님,
Moins formel, le destinateur et le destinataire ont déjà fait des affaires ensemble
เรียน จอห์น
반가운 철호씨,
Informel, le destinateur et le destinataire sont amis
เราได้เขียนจดหมายมาหาของคุณเนื่องมาจาก...
안녕하세요. ....에 대하여 편지를 드립니다.
Formel, pour ouvrir au nom de toute la société
เราเขียนต่อเนื่องมาจาก...
안녕하세요. ....와 관련하여 편지를 드립니다.
Formel, pour ouvrir au nom de toute la société
เพิ่มเข้ามาจาก...
....에 관하여 말씀드리자면,
Formel, pour ouvrir concernant quelque chose que vous avez vu de la part de la société que vous contactez
อ้างอิงมาจาก...
....에 대해 말씀드리자면,
Formel, pour ouvrir concernant quelque chose que vous avez vu de la part de la société que vous contactez
ฉันเขียนจดหมายมาเพื่อถามว่า...
...에 관해 문의하려 편지를 드립니다.
Moins formel, pour ouvrir en votre nom de la part de votre société
ฉันเขียนถึงคุณมาในฐานะของ...
.....를 대신하여 이 글을 드립니다.
Formel, écrivant à la place de quelqu'un
บริษัทของคุณนั้นได้รับการแนะนำมาจาก...
.....께서 귀사를 크게 추천하였습니다.
Formel, ouverture poli

Lettre - Corps de texte

คุณถือหรือเปล่าถ้า...
혹시 폐가 되지 않는다면 ......
Requête formelle, hésitante
คุณถือหรือเปล่าถ้า...
혹시 ...... 해주실 수 있나요
Requête formelle, hésitante
ฉันจะรู้สึกดีใจอย่างมากถ้า...
...을 해주신다면 감사하여 몸둘바를 모르겠습니다.
Requête formelle, hésitante
เราจะดีใจเป็นอย่างมากถ้าคุณสามารถส่งข้อมูลเพิ่มเติมรายละเอียดเกี่ยวกับ...
....에 대하여 좀 더 자세한 정보를 보내주신다면 매우 감사하겠습니다.
Demande formelle, très polie
ฉันจะรู้สึกดีใจอย่างมากถ้าคุณ...
...을 해주신다면 매우 감사히 생각하겠습니다.
Demande formelle, très polie
คุณช่วยส่ง...ให้ฉันหน่อยได้ไหม
....을 보내주시겠습니까?
Demande formelle, polie
เราสนใจที่จะได้รับ...
....을 받아보고 싶습니다.
Demande formelle, polie
ฉันต้องถามคุณว่า...
......이 가능한지 여쭈어 보고 싶습니다.
Demande formelle, polie
คุณช่วยแนะนำ...
...을 추천해주시겠습니까?
Demande formelle, directe
คุณช่วยกรุณาส่ง...มาให้ฉันหน่อยได้ไหม
...을 보내주시겠습니까?
Demande formelle, directe
คุณได้ถูกขอคำร้องให้...
신속히 ...을 하십시오.
Demande formelle, très directe
เราจะดีใจเป็นอย่างมากถ้า...
....를 해주신다면 저희는 참 고맙겠습니다.
Demande formelle, polie, de la part de la société
ราคาลิสต์ปัจจัยของคุณใน...
....의 현재 정가가 얼마입니까?
Requête spécifique formelle, directe
เราสนใจใน...และเราต้องการที่จะรู้ว่า...
저희는 ....에 관심이 있으며, ....에 대해 더 알고 싶습니다.
Demande de renseignements formelle, directe
เราเข้าใจจากโฆษณาว่าคุณผลิต...
광고를 통해 ....을 생산하신다는 것을 알게 되었습니다.
Demande de renseignements formelle, directe
มันเป็นจุดมุ่งหมายของเราที่...
저희는 .....을 하고 싶습니다.
Déclaration d'intention formelle, directe
เราได้พิจารณาคำขอคุณอย่างจริงจังและ...
저희는 주의깊게 귀하의 제안을 살펴보았으며 ...
Formel, conduisant vers une décision d'affaires
เราขอโทษที่ต้องบอกคุณว่า...
..... 를 알려드리게 되어 유감을 표합니다.
Formel, refus de faire affaire ou manque d'intérêt envers une offre

Lettre - Fermeture

ถ้าคุณต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม กรุณาติดต่อมาที่ฉัน
혹시 다른 부가적인 도움이 필요하시면, 언제든지 연락하여 주십시오.
Formel, très poli
ถ้าเราสามารถช่วยเหลือคุณเพิ่มได้อีก กรุณาติดต่อมาที่เรา
저희의 다른 도움이 필요하시다면, 언제든지 알려주십시오.
Formel, très poli
ขอขอบพระคุณล่วงหน้า
... 에 관해 미리 감사드립니다.
Formel, très poli
ถ้าคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติม อย่าลังเลที่จะติดต่อฉันมา
더 많은 정보가 필요하시다면, 주저하지 마시고 연락주시기 바랍니다.
Formel, très poli
ฉันจะดีใจเป็นอย่างมากถ้าคุณช่วยดูเกี่ยวกับประเด็นนี้อย่างรวดเร็วที่สุด
이 일에 관해 최대한 빨리 토의해 주시고 연락주시면 감사하겠습니다.
Formel, très poli
กรุณาตอบอย่างรวดเร็วที่สุดเพราะ...
최대한 빨리 답장 주시기 바랍니다. 왜냐햐면 ....
Formel, poli
ถ้าคุณต้องการข้อมูลต่างๆเพิ่มเติม กรุณาติดต่อมาที่ฉัน
더 많은 정보가 필요하시면, 저에게 연락하여 주세요.
Formel, poli
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอโอกาสที่เราจะได้ร่วมมือกัน
혹시 같이 일하게 될 날을 기대하고 있겠습니다.
Formel, poli
ขอบคุณที่ช่วยเหลือเราเกี่ยวกับประเด็นนี้
이 일을 도와주셔서 감사합니다.
Formel, poli
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอที่จะมาอภิปรายกับคุณ
이 일에 관해 다인과 함꼐 논의 하길 기대합니다.
Formel, direct
ถ้าคุณต้องการข้อมูลต่างๆเพิ่มเติม...
더 많은 정보를 원하시면...
Formel, direct
เราซาบซึ้งกับธุรกิจของคุณมาก...
당신의 노고에 감사드립니다.
Formel, direct
กรุณาติดต่อฉัน - เบอร์โทรศัพท์โดยตรงคือ...
저에게 연락하십시오 - 제 전화번호는 ...
Formel, très direct
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอคุณอีกครั้ง
곧 답장을 받고 싶습니다.
Moins formel, poli
ด้วยความเคารพ
... 드림,
Formel, destinataire inconnu
ขอแสดงความนับถือ
... 드림,
Formel, très utilisé, destinataire connu
ด้วยความเคารพ
... 올림,
Formel, moins utilisé, nom du destinataire connu
ด้วยความเคารพ
... 보냄,
Informel, entre des partenaires d'affaires qui s'appellent par leurs prénoms.
ด้วยความนับถือ
... 가,
Informel, entre des partenaires d'affaires qui travaillent régulièrement ensemble