Chinois | Phrases - Affaires | Lettre

Lettre - Adresse

Bay J. Rhodes
Rhodes & Rhodes A.Ş.
212 Silverback Drive
Kaliforniya Springs CA 92926
J.Rhodes先生
Rhodes & Rhodes公司
Silverback街212号
斯普林斯,加利福尼亚,92926
Format adresse postale aux États-Unis :
nom du destinataire
numéro de la rue + nom de la rue
nom de la ville + abréviation de l'État + code postal.
Sayın Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith先生
Smith's塑料公司
Crossfield街8号
伯明翰
西米德兰兹郡
B29 1WQ
Format adresse postale en Grande-Bretagne :
nom du destinataire
nom de la société
numéro + nom de la rue
nom de la ville
nom de la région
code postal
İdari Müdür
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
执行董事
Fightstar公司
Mountain Rise路155号
安蒂戈尼什
新斯科舍省
B2G 5T8
Format adresse postale au Canada :
Nom du destinataire
nom de la société
numéro de rue + nom de rue
nom de la ville + nom de la province + code postal.
Bayan Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones女士
TZ电器公司
Herbert街47号
Floreat省
珀斯市 WA 6018
Format adresse postale en Belgique :
Nom du destinataire
nom de la société
nom de rue + numéro de rue
code postale + nom de la ville.
Bayan L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
L.Marshall小姐
Aquatechnics有限公司
国王大街745号
西区
惠灵顿 0680
Format adresse postale en Suisse :
Nom du destinataire
nom de la société
numéro de rue + nom de rue
code postale + nom de la ville.
Sayın Ahmet Koril, Kalapak A.Ş.
Kadife sokak no:17
34705, Bostancı, Kadıköy, İstanbul
N. Summerbee先生
曼哈顿轮胎公司
Main大街335号
纽约 92926
Format adresse postale en France :
Nom du destinataire
nom de la société
numéro de rue + nom de rue
code postale + nom de la ville.

Lettre - Ouverture

Sayın Başkan,
尊敬的主席先生,
Très formel, le destinataire a un titre particulier qui doit être utilisé à la place de son nom
Sayın yetkili,
尊敬的先生,
Formel, destinataire masculin, nom inconnu
Sayın yetkili,
尊敬的女士,
Formel, destinataire féminin, nom inconnu
Sayın yetkili,
尊敬的先生/女士,
Formel, nom et sexe du destinataire inconnus
Sayın yetkililer,
尊敬的先生们,
Formel, s'adressant à plusieurs personnes inconnues ou à un département complet
İlgili şahsa / makama,
尊敬的收信人,
Formel, nom et sexe du ou des destinataires inconnus
Sayın Ahmet Bey,
尊敬的史密斯先生,
Formel, destinataire de sexe masculin, nom connu
Sayın Nihal Hanım,
尊敬的史密斯女士,
Formel, destinataire de sexe féminin, nom connu
Sayın Ayşe Hanım,
尊敬的史密斯小姐,
Formel, destinataire de sexe féminin, célibataire, nom connu
Sayın Melek Hanım,
尊敬的史密斯小姐/女士,
Formel, destinataire de sexe féminin, statut marital inconnu, nom connu
Sayın Ahmet Turgan,
亲爱的约翰 史密斯,
Moins formel, le destinateur et le destinataire ont déjà fait des affaires ensemble
Sevgili Ali,
亲爱的约翰,
Informel, le destinateur et le destinataire sont amis
... konusuyla ilgili olarak size yazıyoruz.
我们因为...给您写信
Formel, pour ouvrir au nom de toute la société
... konusuyla bağlantılı olarak size yazıyoruz.
我们写这封信是因为...
Formel, pour ouvrir au nom de toute la société
...'e istinaden
因贵公司...
Formel, pour ouvrir concernant quelque chose que vous avez vu de la part de la société que vous contactez
...'e atfen
鉴于贵公司...
Formel, pour ouvrir concernant quelque chose que vous avez vu de la part de la société que vous contactez
... hakkında bilgi edinmek için yazıyorum.
我写这封信,想询问关于...的信息
Moins formel, pour ouvrir en votre nom de la part de votre société
... adına yazıyorum.
我代表...给您写信
Formel, écrivant à la place de quelqu'un
Şirketiniz ... tarafından sıkça tavsiye edildi.
...诚挚推荐贵公司
Formel, ouverture poli

Lettre - Corps de texte

Rica etsem acaba ...
请问您是否介意...
Requête formelle, hésitante
Anlayışınıza sığınarak soruyorum ...
您是否能够...
Requête formelle, hésitante
Çok minnettar kalırdım eğer siz ...
如果您能...,我将不胜感激
Requête formelle, hésitante
... hakkında daha detaylı bilgi gönderebilirseniz çok minnettar kalacağız.
如果您能给我们发送更多有关于...详细信息,我们将不胜感激
Demande formelle, très polie
Çok müteşekkir kalırdım eğer ...
如果您能… ,我将非常感激
Demande formelle, très polie
Rica etsem bana ... gönderebilir misiniz?
您能将…发送给我吗
Demande formelle, polie
...'i almak/elde etmek ile ilgileniyoruz.
我们对接受/获得...很有兴趣
Demande formelle, polie
...'ın olup olmadığını size sormak zorundayım.
我必须问您是否...
Demande formelle, polie
...'ı tavsiye edebilir miydiniz?
您能推荐...吗?
Demande formelle, directe
Rica etsem bana ...'ı gönderebilir misiniz?
您能将...发送给我吗?
Demande formelle, directe
Acil olarak ... yapmanız rica olunur.
请您尽快按要求将...
Demande formelle, très directe
Çok memnun olurduk eğer ...
如果您能...,我们将不胜感激
Demande formelle, polie, de la part de la société
... için şu anki liste fiyatınız nedir?
您目前针对...的价格清单是什么样的?
Requête spécifique formelle, directe
... ile ilgileniyoruz ve ...'ı bilmek isterdik.
我们对...感兴趣,我们想进一步知道关于...的信息
Demande de renseignements formelle, directe
Reklamınızdan anladığımız kadarıyla ... üretiyorsunuz.
从您的广告宣传中我们知道,您生产...
Demande de renseignements formelle, directe
Bizim niyetimiz şudur ki ...
我们的意向是...
Déclaration d'intention formelle, directe
Teklifinizi dikkatlice inceledik ve ...
我们仔细考虑了您的建议和...
Formel, conduisant vers une décision d'affaires
Üzgünüz ki ...
很抱歉地通知您...
Formel, refus de faire affaire ou manque d'intérêt envers une offre

Lettre - Fermeture

Daha fazla yardıma ihtiyacınız olursa lütfen benimle irtibata geçin.
如果您需要任何其他帮助,请联系我。
Formel, très poli
Daha fazla yardımda bulunabileceğimizi düşünüyorsanız lütfen bize bildirin.
如果我们能提供任何进一步的帮助,请告诉我们。
Formel, très poli
... için size şimdiden teşekkür ediyorum.
提前谢谢您…
Formel, très poli
Daha fazla bilgiye ihtiyacınız olursa lütfen çekinmeden benimle irtibata geçin.
如果您需要任何进一步的信息,请及时联系我。
Formel, très poli
Bu konuyla olabildiğince çabuk ilgilenirseniz çok minnettar kalırım.
如果您能尽快查看相关问题,我将不胜感激。
Formel, très poli
Lütfen mümkün olduğunca çabuk cevap veriniz çünkü ...
麻烦您请尽快回复,因为...
Formel, poli
Daha fazla bilgiye ihtiyacınız olursa benimle rahatça iletişime geçebilirsiniz.
如果您需要任何进一步的信息,请直接联系我。
Formel, poli
Beraber çalışmayı sabırsızlıkla bekliyorum.
我很期待将来有合作的可能性。
Formel, poli
Bu konudaki yardımınız için teşekkür ederim.
谢谢您在这件事上的帮忙。
Formel, poli
Bu konuyu sizinle görüşmeyi sabırsızlıkla bekliyorum.
我期待着就此事和您进行进一步的商讨。
Formel, direct
Daha fazla bilgi isterseniz ...
如果您需要更多信息...
Formel, direct
Sizinle iş yaptığımız için mutluyuz.
和您做生意,我们觉得很愉快。
Formel, direct
Lütfen benimle irtibata geçin - telefon numaram ...
请联系我,我的电话号码是...
Formel, très direct
En kısa zamanda sizden haber almak dileğiyle.
期待着尽快得到您的回复。
Moins formel, poli
Saygılarımızla,
此致
Formel, destinataire inconnu
Saygılarımla,
此致
敬礼
Formel, très utilisé, destinataire connu
Saygılar,
肃然至上
Formel, moins utilisé, nom du destinataire connu
Saygılarımla,
祝好
Informel, entre des partenaires d'affaires qui s'appellent par leurs prénoms.
Saygılar,
祝好
Informel, entre des partenaires d'affaires qui travaillent régulièrement ensemble