Arabe | Phrases - Affaires | Lettre

Lettre - Adresse

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Format adresse postale aux États-Unis :
nom du destinataire
numéro de la rue + nom de la rue
nom de la ville + abréviation de l'État + code postal.
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Format adresse postale en Grande-Bretagne :
nom du destinataire
nom de la société
numéro + nom de la rue
nom de la ville
nom de la région
code postal
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Format adresse postale au Canada :
Nom du destinataire
nom de la société
numéro de rue + nom de rue
nom de la ville + nom de la province + code postal.
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Format adresse postale en Belgique :
Nom du destinataire
nom de la société
nom de rue + numéro de rue
code postale + nom de la ville.
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Format adresse postale en Suisse :
Nom du destinataire
nom de la société
numéro de rue + nom de rue
code postale + nom de la ville.
Ông Nguyễn Văn A.
Công ty TNHH Sao Đỏ
Số 219 Đội Cấn
Hà Nội
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Format adresse postale en France :
Nom du destinataire
nom de la société
numéro de rue + nom de rue
code postale + nom de la ville.

Lettre - Ouverture

Kính gửi ngài Chủ tịch,
السيد الرئيس المحترم،
Très formel, le destinataire a un titre particulier qui doit être utilisé à la place de son nom
Thưa ông,
سيدي المحترم،
Formel, destinataire masculin, nom inconnu
Thưa bà,
السيدة المحترمة،
Formel, destinataire féminin, nom inconnu
Thưa ông/bà,
السيد المحترم \ السيدة المحترمة،
Formel, nom et sexe du destinataire inconnus
Thưa các ông bà,
السادة المحترمون،
Formel, s'adressant à plusieurs personnes inconnues ou à un département complet
Thưa ông/bà,
إلى مَنْ يهمّه الأمر،
Formel, nom et sexe du ou des destinataires inconnus
Kính gửi ông Nguyễn Văn A,
السيد أحمد المحترم،
Formel, destinataire de sexe masculin, nom connu
Kính gửi bà Trần Thị B,
السيدة نادية المحترمة،
Formel, destinataire de sexe féminin, nom connu
Kính gửi bà Trần Thị B,
عزيزتي الآنسة نادية،
Formel, destinataire de sexe féminin, célibataire, nom connu
Kính gửi bà Trần Thị B,
عزيزتي السيدة نادية،
Formel, destinataire de sexe féminin, statut marital inconnu, nom connu
Gửi ông (Nguyễn Văn) A,
عزيزي أحمد كرم،
Moins formel, le destinateur et le destinataire ont déjà fait des affaires ensemble
Gửi ông A,
عزيزي أحمد،
Informel, le destinateur et le destinataire sont amis
Chúng tôi xin viết thư liên hệ về...
نكتب لكم بخصوص...
Formel, pour ouvrir au nom de toute la société
Chúng tôi viết thư này để liên hệ với ông/bà về...
نكتب لكم بخصوص...
Formel, pour ouvrir au nom de toute la société
Liên quan tới việc/vấn đề...
وعلاوة على ذلك...
Formel, pour ouvrir concernant quelque chose que vous avez vu de la part de la société que vous contactez
Về việc/vấn đề...
بالنسبة إلى...
Formel, pour ouvrir concernant quelque chose que vous avez vu de la part de la société que vous contactez
Tôi viết thư này để nói về...
أكتب للاستفسار عن...
Moins formel, pour ouvrir en votre nom de la part de votre société
Tôi xin thay mặt... viết thư này
أكتب إليك نيابة عن...
Formel, écrivant à la place de quelqu'un
Qua lời giới thiệu của..., chúng tôi biết đến Quý công ty
لقد تم ترشيح شركتم...
Formel, ouverture poli

Lettre - Corps de texte

Liệu ông/bà có phiền...
هل تمانع لو...
Requête formelle, hésitante
Không biết ông/bà có vui lòng...
هلاّ تفضلت بـ...
Requête formelle, hésitante
Nếu ông/bà..., tôi xin vô cùng cảm ơn
سأكون ممتنّا إذا...
Requête formelle, hésitante
Chúng tôi vô cùng biết ơn nếu ông/bà không phiền cung cấp thêm thông tin về...
سنكون في غاية الامتنان إذا تكرمت بإرسال معلومات أكثر بخصوص...
Demande formelle, très polie
Nếu ông/bà có thể..., tôi xin chân thành cảm ơn.
سأكون شاكرا إذا تكرمت...
Demande formelle, très polie
Ông/bà có thể vui lòng gửi...
هل تستطيع من فضلك أن ترسل لي...
Demande formelle, polie
Chúng tôi rất quan tâm tới...
نحن مهتمون بالحصول \ استقبال...
Demande formelle, polie
Tôi xin phép hỏi liệu ông/bà...
يجب أنْ أسألك ما إذا
Demande formelle, polie
Ông/bà có thể giới thiệu... được không?
هل تستطيع أنْ توصي بأن...
Demande formelle, directe
Ông/bà vui lòng gửi...
هل تستطيع أن ترسل لي من فضلك...
Demande formelle, directe
Chúng tôi mong ông bà nhanh chóng...
مطلوب منكم أن... بشكل عاجل
Demande formelle, très directe
Chúng tôi sẽ vô cùng biết ơn nếu...
سنكون مُمتنين لو...
Demande formelle, polie, de la part de la société
Xin hỏi bảng giá hiện tại cho... của ông/bà là như thế nào?
ما هي قائمة أسعارك الحالية لـ...
Requête spécifique formelle, directe
Chúng tôi rất quan tâm tới... và muốn biết...
نحن مهتمون بـ... ونَودّ أن نعرف...
Demande de renseignements formelle, directe
Theo như chúng tôi được biết qua quảng cáo, ông/bà có sản xuất...
نفهم من إعلانك أنك تنتج...
Demande de renseignements formelle, directe
Chúng tôi dự định...
لدينا نية في أنْ...…
Déclaration d'intention formelle, directe
Chúng tôi đã cân nhắc kĩ lưỡng đề xuất từ phía ông/bà và...
لقد درسنا اقتراحك بعناية و...
Formel, conduisant vers une décision d'affaires
Chúng tôi rất tiếc phải nói rằng...
يؤسفنا أن نعلمك أنّ...
Formel, refus de faire affaire ou manque d'intérêt envers une offre

Lettre - Fermeture

Nếu ông/bà có thắc mắc gì, xin vui lòng liên hệ với tôi.
أرجو أنْ تتصل بي، إذا احتجت أي مساعدة إضافية
Formel, très poli
Nếu chúng tôi có thể hỗ trợ được gì cho ông/bà, xin hãy cho chúng tôi biết.
نرجو أن تعلمنا إذا كان بمستطاعنا أن نقدم لك أي مساعدة إضافية.
Formel, très poli
Xin chân thành cảm ơn...
لك منا بالغ الشكر مسبقا...
Formel, très poli
Nếu ông bà cần thêm thông tin gì, xin đừng ngần ngại liên lạc với tôi.
أرجو ألاّ تتردد في الاتصال بي إذا احتجت أي معلومات إضافية.
Formel, très poli
Tôi rất cảm ơn nếu ông/bà có thể xem xét vấn đề này kịp thời.
سأكون ممنونا لك كل الامتنان إذا كان بوسعك أن تنظر في هذا المسألة بأسرع وقت ممكن.
Formel, très poli
Tôi rất mong sớm nhận được hồi đáp của ông/bà vì...
أرجو أن تردّ بأسرع وقت ممكن لأنّ...
Formel, poli
Nếu ông/bà cần thêm thông tin gì, xin vui lòng liên hệ với tôi.
لا تتردّد في الاتصال بي إذا كنت محتاجا لأيّ معلومات إضافية.
Formel, poli
Tôi rất mong chúng ta sẽ có cơ hội hợp tác với nhau.
وإنني لأتطلع إلى إمكانية العمل معا.
Formel, poli
Cảm ơn sự giúp đỡ của ông/bà.
شكرا لمساعدتك في هذه المسألة.
Formel, poli
Tôi rất mong có cơ hội được thảo luận thêm về vấn đề này với ông/bà.
وإنني لأتطلع إلى مناقشة هذا الأمر معك.
Formel, direct
Nếu ông/bà cần thêm thông tin gì...
إذا كنت محتاجا إلى معلومات أكثر ...
Formel, direct
Chúng tôi rất vui được phục vụ ông/bà.
أقدر تعاملك معنا.
Formel, direct
Xin hãy liên hệ trực tiếp với tôi qua số điện thoại...
أرجو أن تتصل بي - رقم تليفوني هو...
Formel, très direct
Tôi rất mong sớm nhận được hồi âm của ông/bà.
وفي انتظار ردّكم، تقبلوا مني فائق عبارات الاحترام.
Moins formel, poli
Kính thư,
مع خالص التحية والاحترام،
Formel, destinataire inconnu
Kính thư,
تقبلوا مني فائق عبارات الإخلاصِ،
Formel, très utilisé, destinataire connu
Trân trọng,
كل المودة والاحترام،
Formel, moins utilisé, nom du destinataire connu
Thân ái,
تحياتي الحارة،
Informel, entre des partenaires d'affaires qui s'appellent par leurs prénoms.
Thân ái,
تحياتي،
Informel, entre des partenaires d'affaires qui travaillent régulièrement ensemble