Grec | Phrases - Affaires | Lettre

Lettre - Adresse

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Format adresse postale aux États-Unis :
nom du destinataire
numéro de la rue + nom de la rue
nom de la ville + abréviation de l'État + code postal.
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Format adresse postale en Grande-Bretagne :
nom du destinataire
nom de la société
numéro + nom de la rue
nom de la ville
nom de la région
code postal
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Format adresse postale au Canada :
Nom du destinataire
nom de la société
numéro de rue + nom de rue
nom de la ville + nom de la province + code postal.
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Format adresse postale en Belgique :
Nom du destinataire
nom de la société
nom de rue + numéro de rue
code postale + nom de la ville.
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Format adresse postale en Suisse :
Nom du destinataire
nom de la société
numéro de rue + nom de rue
code postale + nom de la ville.
Ông Nguyễn Văn A.
Công ty TNHH Sao Đỏ
Số 219 Đội Cấn
Hà Nội
Müller & Sohn GmbH
Herrn Peter Müller
Falkenstraße 28
20140 Hamburg
Deutschland
Format adresse postale en France :
Nom du destinataire
nom de la société
numéro de rue + nom de rue
code postale + nom de la ville.

Lettre - Ouverture

Kính gửi ngài Chủ tịch,
Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,
Très formel, le destinataire a un titre particulier qui doit être utilisé à la place de son nom
Thưa ông,
Αγαπητέ κύριε,
Formel, destinataire masculin, nom inconnu
Thưa bà,
Αγαπητή κυρία,
Formel, destinataire féminin, nom inconnu
Thưa ông/bà,
Αγαπητέ κύριε/κύρια,
Formel, nom et sexe du destinataire inconnus
Thưa các ông bà,
Αγαπητοί κύριοι και κυρίες,
Formel, s'adressant à plusieurs personnes inconnues ou à un département complet
Thưa ông/bà,
Προς κάθε/όποιον ενδιαφερόμενο,
Formel, nom et sexe du ou des destinataires inconnus
Kính gửi ông Nguyễn Văn A,
Αξιότιμε κύριε Ιωάννου,
Formel, destinataire de sexe masculin, nom connu
Kính gửi bà Trần Thị B,
Αξιότιμη κυρία Ιωάννου,
Formel, destinataire de sexe féminin, nom connu
Kính gửi bà Trần Thị B,
Αξιότιμη δεσποινίδα Ιωάννου,
Formel, destinataire de sexe féminin, célibataire, nom connu
Kính gửi bà Trần Thị B,
Αξιότιμη κυρία Ιωάννου,
Formel, destinataire de sexe féminin, statut marital inconnu, nom connu
Gửi ông (Nguyễn Văn) A,
Αγαπητέ κύριε Ιωάννου,
Moins formel, le destinateur et le destinataire ont déjà fait des affaires ensemble
Gửi ông A,
Αγαπητέ Ιωάννη,
Informel, le destinateur et le destinataire sont amis
Chúng tôi xin viết thư liên hệ về...
Σας γράφουμε σχετικά με...
Formel, pour ouvrir au nom de toute la société
Chúng tôi viết thư này để liên hệ với ông/bà về...
Σας γράφουμε αναφορικά με...
Formel, pour ouvrir au nom de toute la société
Liên quan tới việc/vấn đề...
Σχετικά με...
Formel, pour ouvrir concernant quelque chose que vous avez vu de la part de la société que vous contactez
Về việc/vấn đề...
Αναφορικά με...
Formel, pour ouvrir concernant quelque chose que vous avez vu de la part de la société que vous contactez
Tôi viết thư này để nói về...
Σας γράφω για να ζητήσω πληροφορίες σχετικά με...
Moins formel, pour ouvrir en votre nom de la part de votre société
Tôi xin thay mặt... viết thư này
Σας γράφω για λογαριασμό του/της...
Formel, écrivant à la place de quelqu'un
Qua lời giới thiệu của..., chúng tôi biết đến Quý công ty
Η εταιρεία σας μας συνεστήθει ιδιαιτέρως από...
Formel, ouverture poli

Lettre - Corps de texte

Liệu ông/bà có phiền...
Θα ήταν δυνατόν...
Requête formelle, hésitante
Không biết ông/bà có vui lòng...
Θα είχατε την καλοσύνη να...
Requête formelle, hésitante
Nếu ông/bà..., tôi xin vô cùng cảm ơn
Θα το εκτιμούσα πάρα πολύ αν...
Requête formelle, hésitante
Chúng tôi vô cùng biết ơn nếu ông/bà không phiền cung cấp thêm thông tin về...
Θα το εκτιμούσαμε αν θα μπορούσατε να μας στείλετε πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με...
Demande formelle, très polie
Nếu ông/bà có thể..., tôi xin chân thành cảm ơn.
Θα σας ήμουν ευγνώμων αν θα μπορούσατε...
Demande formelle, très polie
Ông/bà có thể vui lòng gửi...
Θα μπορούσατε να μου στείλετε...
Demande formelle, polie
Chúng tôi rất quan tâm tới...
Μας ενδιαφέρει να αποκτήσουμε...
Demande formelle, polie
Tôi xin phép hỏi liệu ông/bà...
Θα ήθελα να σας ρωτήσω αν...
Demande formelle, polie
Ông/bà có thể giới thiệu... được không?
Μπορείτε να μου προτείνετε...
Demande formelle, directe
Ông/bà vui lòng gửi...
Θα είχατε την καλοσύνη να μου στείλετε...
Demande formelle, directe
Chúng tôi mong ông bà nhanh chóng...
Σας ζητείται επειγόντως να...
Demande formelle, très directe
Chúng tôi sẽ vô cùng biết ơn nếu...
Θα ήμασταν ευγνώμονες αν...
Demande formelle, polie, de la part de la société
Xin hỏi bảng giá hiện tại cho... của ông/bà là như thế nào?
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή καταλόγου σας για...
Requête spécifique formelle, directe
Chúng tôi rất quan tâm tới... và muốn biết...
Μας ενδιαφέρει... και θα θέλαμε να μάθουμε...
Demande de renseignements formelle, directe
Theo như chúng tôi được biết qua quảng cáo, ông/bà có sản xuất...
Καταλαβαίνουμε από τη διαφήμιση σας ότι παράγετε...
Demande de renseignements formelle, directe
Chúng tôi dự định...
Η πρόθεσή μας είναι να...
Déclaration d'intention formelle, directe
Chúng tôi đã cân nhắc kĩ lưỡng đề xuất từ phía ông/bà và...
Έχουμε εξετάσει προσεκτικά την πρόταση σας και...
Formel, conduisant vers une décision d'affaires
Chúng tôi rất tiếc phải nói rằng...
Με λύπη μας, σας πληροφορούμε ότι,...
Formel, refus de faire affaire ou manque d'intérêt envers une offre

Lettre - Fermeture

Nếu ông/bà có thắc mắc gì, xin vui lòng liên hệ với tôi.
Για περισσότερες πληροφορίες, είμαστε στη διάθεσή σας.
Formel, très poli
Nếu chúng tôi có thể hỗ trợ được gì cho ông/bà, xin hãy cho chúng tôi biết.
Παρακαλώ ενημερώστε μας αν μπορούμε να προσφέρουμε περαιτέρω βοήθεια.
Formel, très poli
Xin chân thành cảm ơn...
Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων...
Formel, très poli
Nếu ông bà cần thêm thông tin gì, xin đừng ngần ngại liên lạc với tôi.
Σε περίπτωση που χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μου.
Formel, très poli
Tôi rất cảm ơn nếu ông/bà có thể xem xét vấn đề này kịp thời.
Θα ήμουν ευγνώμων αν θα μπορούσατε να εξετάσετε αυτό το θέμα το συντομότερο δυνατό.
Formel, très poli
Tôi rất mong sớm nhận được hồi đáp của ông/bà vì...
Παρακαλώ απαντήστε το συντομότερο δυνατόν, διότι...
Formel, poli
Nếu ông/bà cần thêm thông tin gì, xin vui lòng liên hệ với tôi.
Αν επιθυμείτε περαιτέρω πληροφορίες, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μου.
Formel, poli
Tôi rất mong chúng ta sẽ có cơ hội hợp tác với nhau.
Ανυπομονώ να συνεργαστώ μαζί σας.
Formel, poli
Cảm ơn sự giúp đỡ của ông/bà.
Ευχαριστώ για τη βοήθεια σας σε αυτό το θέμα.
Formel, poli
Tôi rất mong có cơ hội được thảo luận thêm về vấn đề này với ông/bà.
Προσβλέπω στη συζήτηση αυτού του θέματος μαζί σας.
Formel, direct
Nếu ông/bà cần thêm thông tin gì...
Εάν χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες...
Formel, direct
Chúng tôi rất vui được phục vụ ông/bà.
Σας εκτιμούμε ως πελάτη.
Formel, direct
Xin hãy liên hệ trực tiếp với tôi qua số điện thoại...
Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου. Ο αριθμός τηλεφώνου μου είναι...
Formel, très direct
Tôi rất mong sớm nhận được hồi âm của ông/bà.
Ελπίζω να ακούσω από σας σύντομα.
Moins formel, poli
Kính thư,
Με φιλικούς χαιρετισμούς,
Formel, destinataire inconnu
Kính thư,
Μετά τιμής,
Formel, très utilisé, destinataire connu
Trân trọng,
Με εκτίμηση,
Formel, moins utilisé, nom du destinataire connu
Thân ái,
θερμοί χαιρετισμοί,
Informel, entre des partenaires d'affaires qui s'appellent par leurs prénoms.
Thân ái,
Χαιρετισμοί,
Informel, entre des partenaires d'affaires qui travaillent régulièrement ensemble