Thaïlandais | Phrases - Affaires | Lettre

Lettre - Adresse

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
คุณ J. Rhodes
บริษัท Rhodes & Rhodes
212 ถนน Silverback Drive
แคลิฟอร์เนียสปริงส์ CA 92926
Format adresse postale aux États-Unis :
nom du destinataire
numéro de la rue + nom de la rue
nom de la ville + abréviation de l'État + code postal.
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
นาย Adam Smith
บริษัท Smith's Plastics
ถนนที่ 8 ถนน Crossfield br>Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Format adresse postale en Grande-Bretagne :
nom du destinataire
nom de la société
numéro + nom de la rue
nom de la ville
nom de la région
code postal
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
กรรมการจัดการ
บริษัทไฟท์สตาร์
ถนนเลขที่ 155 ถนน Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Format adresse postale au Canada :
Nom du destinataire
nom de la société
numéro de rue + nom de rue
nom de la ville + nom de la province + code postal.
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
นางสาว Celia Jones
บริษัท TZ Motors
ถนนเลขที่47 ถนนHerbert
จังหวัด Floreat
Perth WA 6018
Format adresse postale en Belgique :
Nom du destinataire
nom de la société
nom de rue + numéro de rue
code postale + nom de la ville.
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
นางสาว L. Marshall
บริษัทAquatechnics Ltd.
ถนนเลขที่745 ถนนKing Street
West End
Wellington 0680
Format adresse postale en Suisse :
Nom du destinataire
nom de la société
numéro de rue + nom de rue
code postale + nom de la ville.
Ông Nguyễn Văn A.
Công ty TNHH Sao Đỏ
Số 219 Đội Cấn
Hà Nội
นาย N. Summerbee
บริษัทTyres of Manhattan.
ถนนเลขที่ 335 ถนนหลัก
New York NY 92926
Format adresse postale en France :
Nom du destinataire
nom de la société
numéro de rue + nom de rue
code postale + nom de la ville.

Lettre - Ouverture

Kính gửi ngài Chủ tịch,
เรียน ท่านประธานาธิบดี
Très formel, le destinataire a un titre particulier qui doit être utilisé à la place de son nom
Thưa ông,
เรียนท่าน
Formel, destinataire masculin, nom inconnu
Thưa bà,
เรียนท่าน
Formel, destinataire féminin, nom inconnu
Thưa ông/bà,
เรียนท่าน
Formel, nom et sexe du destinataire inconnus
Thưa các ông bà,
เรียน ท่านทั้งหลาย
Formel, s'adressant à plusieurs personnes inconnues ou à un département complet
Thưa ông/bà,
ถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง
Formel, nom et sexe du ou des destinataires inconnus
Kính gửi ông Nguyễn Văn A,
เรียน คุณสมิทธิ์
Formel, destinataire de sexe masculin, nom connu
Kính gửi bà Trần Thị B,
เรียน คุณสมิทธิ์
Formel, destinataire de sexe féminin, nom connu
Kính gửi bà Trần Thị B,
เรียน คุณสมิทธิ์
Formel, destinataire de sexe féminin, célibataire, nom connu
Kính gửi bà Trần Thị B,
เรียน คุณสมิทธิ์
Formel, destinataire de sexe féminin, statut marital inconnu, nom connu
Gửi ông (Nguyễn Văn) A,
เรียน คุณจอห์น สมิทธิ์
Moins formel, le destinateur et le destinataire ont déjà fait des affaires ensemble
Gửi ông A,
เรียน จอห์น
Informel, le destinateur et le destinataire sont amis
Chúng tôi xin viết thư liên hệ về...
เราได้เขียนจดหมายมาหาของคุณเนื่องมาจาก...
Formel, pour ouvrir au nom de toute la société
Chúng tôi viết thư này để liên hệ với ông/bà về...
เราเขียนต่อเนื่องมาจาก...
Formel, pour ouvrir au nom de toute la société
Liên quan tới việc/vấn đề...
เพิ่มเข้ามาจาก...
Formel, pour ouvrir concernant quelque chose que vous avez vu de la part de la société que vous contactez
Về việc/vấn đề...
อ้างอิงมาจาก...
Formel, pour ouvrir concernant quelque chose que vous avez vu de la part de la société que vous contactez
Tôi viết thư này để nói về...
ฉันเขียนจดหมายมาเพื่อถามว่า...
Moins formel, pour ouvrir en votre nom de la part de votre société
Tôi xin thay mặt... viết thư này
ฉันเขียนถึงคุณมาในฐานะของ...
Formel, écrivant à la place de quelqu'un
Qua lời giới thiệu của..., chúng tôi biết đến Quý công ty
บริษัทของคุณนั้นได้รับการแนะนำมาจาก...
Formel, ouverture poli

Lettre - Corps de texte

Liệu ông/bà có phiền...
คุณถือหรือเปล่าถ้า...
Requête formelle, hésitante
Không biết ông/bà có vui lòng...
คุณถือหรือเปล่าถ้า...
Requête formelle, hésitante
Nếu ông/bà..., tôi xin vô cùng cảm ơn
ฉันจะรู้สึกดีใจอย่างมากถ้า...
Requête formelle, hésitante
Chúng tôi vô cùng biết ơn nếu ông/bà không phiền cung cấp thêm thông tin về...
เราจะดีใจเป็นอย่างมากถ้าคุณสามารถส่งข้อมูลเพิ่มเติมรายละเอียดเกี่ยวกับ...
Demande formelle, très polie
Nếu ông/bà có thể..., tôi xin chân thành cảm ơn.
ฉันจะรู้สึกดีใจอย่างมากถ้าคุณ...
Demande formelle, très polie
Ông/bà có thể vui lòng gửi...
คุณช่วยส่ง...ให้ฉันหน่อยได้ไหม
Demande formelle, polie
Chúng tôi rất quan tâm tới...
เราสนใจที่จะได้รับ...
Demande formelle, polie
Tôi xin phép hỏi liệu ông/bà...
ฉันต้องถามคุณว่า...
Demande formelle, polie
Ông/bà có thể giới thiệu... được không?
คุณช่วยแนะนำ...
Demande formelle, directe
Ông/bà vui lòng gửi...
คุณช่วยกรุณาส่ง...มาให้ฉันหน่อยได้ไหม
Demande formelle, directe
Chúng tôi mong ông bà nhanh chóng...
คุณได้ถูกขอคำร้องให้...
Demande formelle, très directe
Chúng tôi sẽ vô cùng biết ơn nếu...
เราจะดีใจเป็นอย่างมากถ้า...
Demande formelle, polie, de la part de la société
Xin hỏi bảng giá hiện tại cho... của ông/bà là như thế nào?
ราคาลิสต์ปัจจัยของคุณใน...
Requête spécifique formelle, directe
Chúng tôi rất quan tâm tới... và muốn biết...
เราสนใจใน...และเราต้องการที่จะรู้ว่า...
Demande de renseignements formelle, directe
Theo như chúng tôi được biết qua quảng cáo, ông/bà có sản xuất...
เราเข้าใจจากโฆษณาว่าคุณผลิต...
Demande de renseignements formelle, directe
Chúng tôi dự định...
มันเป็นจุดมุ่งหมายของเราที่...
Déclaration d'intention formelle, directe
Chúng tôi đã cân nhắc kĩ lưỡng đề xuất từ phía ông/bà và...
เราได้พิจารณาคำขอคุณอย่างจริงจังและ...
Formel, conduisant vers une décision d'affaires
Chúng tôi rất tiếc phải nói rằng...
เราขอโทษที่ต้องบอกคุณว่า...
Formel, refus de faire affaire ou manque d'intérêt envers une offre

Lettre - Fermeture

Nếu ông/bà có thắc mắc gì, xin vui lòng liên hệ với tôi.
ถ้าคุณต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม กรุณาติดต่อมาที่ฉัน
Formel, très poli
Nếu chúng tôi có thể hỗ trợ được gì cho ông/bà, xin hãy cho chúng tôi biết.
ถ้าเราสามารถช่วยเหลือคุณเพิ่มได้อีก กรุณาติดต่อมาที่เรา
Formel, très poli
Xin chân thành cảm ơn...
ขอขอบพระคุณล่วงหน้า
Formel, très poli
Nếu ông bà cần thêm thông tin gì, xin đừng ngần ngại liên lạc với tôi.
ถ้าคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติม อย่าลังเลที่จะติดต่อฉันมา
Formel, très poli
Tôi rất cảm ơn nếu ông/bà có thể xem xét vấn đề này kịp thời.
ฉันจะดีใจเป็นอย่างมากถ้าคุณช่วยดูเกี่ยวกับประเด็นนี้อย่างรวดเร็วที่สุด
Formel, très poli
Tôi rất mong sớm nhận được hồi đáp của ông/bà vì...
กรุณาตอบอย่างรวดเร็วที่สุดเพราะ...
Formel, poli
Nếu ông/bà cần thêm thông tin gì, xin vui lòng liên hệ với tôi.
ถ้าคุณต้องการข้อมูลต่างๆเพิ่มเติม กรุณาติดต่อมาที่ฉัน
Formel, poli
Tôi rất mong chúng ta sẽ có cơ hội hợp tác với nhau.
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอโอกาสที่เราจะได้ร่วมมือกัน
Formel, poli
Cảm ơn sự giúp đỡ của ông/bà.
ขอบคุณที่ช่วยเหลือเราเกี่ยวกับประเด็นนี้
Formel, poli
Tôi rất mong có cơ hội được thảo luận thêm về vấn đề này với ông/bà.
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอที่จะมาอภิปรายกับคุณ
Formel, direct
Nếu ông/bà cần thêm thông tin gì...
ถ้าคุณต้องการข้อมูลต่างๆเพิ่มเติม...
Formel, direct
Chúng tôi rất vui được phục vụ ông/bà.
เราซาบซึ้งกับธุรกิจของคุณมาก...
Formel, direct
Xin hãy liên hệ trực tiếp với tôi qua số điện thoại...
กรุณาติดต่อฉัน - เบอร์โทรศัพท์โดยตรงคือ...
Formel, très direct
Tôi rất mong sớm nhận được hồi âm của ông/bà.
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอคุณอีกครั้ง
Moins formel, poli
Kính thư,
ด้วยความเคารพ
Formel, destinataire inconnu
Kính thư,
ขอแสดงความนับถือ
Formel, très utilisé, destinataire connu
Trân trọng,
ด้วยความเคารพ
Formel, moins utilisé, nom du destinataire connu
Thân ái,
ด้วยความเคารพ
Informel, entre des partenaires d'affaires qui s'appellent par leurs prénoms.
Thân ái,
ด้วยความนับถือ
Informel, entre des partenaires d'affaires qui travaillent régulièrement ensemble