Danois | Phrases - Affaires | Rendez-vous

Rendez-vous - Arrangement

I would like an appointment with Mr Smith please.
Jeg vil gerne have en aftale med Hr. Smith, tak.
Formel, très poli
When would it suit you?
Hvornår passer det dig?
Formel, poli
Can we arrange a meeting?
Kan vi arrangere et møde?
Formel, poli
I think we should meet.
Jeg synes vi skal mødes.
Formel, direct

Rendez-vous - Ajournement

I wonder whether we can postpone our meeting?
Jeg spekulerer på om vi kan udskyde vores møde?
Formel, très poli
I can't make it tomorrow at 2pm. Can we make it a bit later, say 4pm?
Jeg kan ikke nå at være der klokken 14 i morgen. Kan vi gøre det lidt senere, for eksempel klokken 16?
Formel, poli
Would it be possible to set another date?
Vil det være muligt at aftale en anden dato?
Formel, poli
I have to postpone our meeting until…
Jeg er nødt til at udskyde vores møde til...
Formel, poli
Unfortunately I am double booked on the day we arranged to meet. Would it be possible to make another date?
Jeg er desværre kommet til at dobbel booke den dag vi har aftalt at mødes. Vil det være muligt at aftale en anden dag?
Formel, poli
I am forced to change the date of our meeting.
Jeg er tvunget til at ændre datoen for vores møde.
Formel, direct
Could we make it a bit earlier/later?
Kan vi mødes lidt tidligere/senere?
Formel, direct

Rendez-vous - Annulation

I could not reach you on the phone, so I am writing you this mail to tell you I have to cancel your appointment for tomorrow. I'm extremely sorry for any inconvenience caused.
Jeg kunne ikke få fat i dig over telefonen, så jeg skriver denne mail for at fortælle dig at jeg er nødt til at aflyse vores aftale i morgen. Jeg er i særdeles ked af enhver form for ulejlighed det har forårsaget.
Formel, poli
Regretfully, I have to inform you that I will not be able to attend our proposed meeting, and shall therefore have to cancel.
Beklageligt, er jeg nødt til at informere dig om at jeg ikke er i stand til at deltage i vores foreslået møde, og er derfor nødt til at aflyse.
Formel, poli
I'm afraid I have to cancel our appointment for tomorrow.
Jeg er bange for jeg er nødt til at aflyse vores aftale i morgen.
Formel, poli
Owing to…, I'm afraid I have to cancel our appointment.
På grund af..., er jeg bange for jeg er nødt til at aflyse vores aftale.
Formel, poli