Italien | Phrases - Affaires | Rendez-vous

Rendez-vous - Arrangement

Mi ŝatus kunvenon kun sinjoro Smith bonvolu.
Vorrei fissare un appuntamento con il Sig. Giustinelli.
Formel, très poli
Kiam ĉu konvenas al vi?
Quando è disponibile?
Formel, poli
Ĉu ni povas aranĝi renkontiĝon?
È possibile fissare un appuntamento?
Formel, poli
Mi pensas, ke ni devus renkonti.
Credo che dovremmo fissare un appuntamento.
Formel, direct

Rendez-vous - Ajournement

Mi scivolas ĉu oni povas prokrasti nian kunvenon?
Vorrei chiederLe se è possibile spostare l'appuntamento.
Formel, très poli
Mi ne povas morgaŭ ĉe 2pm. Ĉu ni povas fari ĝin iom poste, diru 4pm?
Non mi è possibile incontrarLa alle 14, è possibile incontrarci più tardi? Diciamo alle 16?
Formel, poli
Ĉu estus ebla starigi alian daton?
È possibile fissare un'altra data?
Formel, poli
Mi devas prokrasti nian renkontiĝon ĝis...
Mi trovo costretto/a a spostare il nostro appuntamento al...
Formel, poli
Bedaŭrinde mi havas alian kunvenon sur la tago, ke ni aranĝis renkonti. Ĉu estus ebla renkonti ĉe alia dato?
Sfortunatamente mi sono accorto/a di aver fissato due appuntamenti per lo stesso giorno. Pensa sia possibile stabilire un'altra data?
Formel, poli
Mi devas ŝanĝi la daton de nia kunveno.
Mi trovo costretto/a a spostare la data del nostro appuntamento.
Formel, direct
Povus ni renkontri pli frue/poste?
Potremmo incontrarci un po' prima/più tardi?
Formel, direct

Rendez-vous - Annulation

Mi ne povis atingi vin telefone, do mi skribas al vi tiun mesaĝon por diri al vi, ke mi devas nuligi vian kunvenon por morgaŭ. Mi ege bedaŭras por ajna kaŭzita ĝeno.
Non sono riuscito/a a raggiungerLa, mi trovo pertanto a scriverLe per disidre il nostro appuntamento di domani. Mi scuso per l'inconveniente.
Formel, poli
Bedaŭre, mi devas informi vin, ke mi ne povos ĉeesti nian proponita kunveno, kaj tial devas nuligi.
Sono desolato/a di doverLa informare che non sarò in grado di presentarmi al nostro appuntamento e che pertanto mi trovo costretto/a a cancellarlo.
Formel, poli
Mi timas, ke mi devos nuligi nian kunvenon por morgaŭ.
Mi trovo costretto/a a cancellare il nostro appuntamento di domani.
Formel, poli
Pro..., mi timas ke mi devas nuligi nian kunvenon.
A causa di..., mi trovo costretto a cancellare il nostro appuntamento.
Formel, poli