Anglais | Phrases - Affaires | Rendez-vous

Rendez-vous - Arrangement

Szeretnénk egy időpontot egyeztetni Smith Úrral.
I would like an appointment with Mr Smith please.
Formel, très poli
Mikor lenne jó Önnek?
When would it suit you?
Formel, poli
Megbeszélhetünk egy találkozót?
Can we arrange a meeting?
Formel, poli
Véleményem szerint találkoznunk kellene.
I think we should meet.
Formel, direct

Rendez-vous - Ajournement

Azon gondolkoztam, hogy el tudnánk-e halasztani a találkozónkat?
I wonder whether we can postpone our meeting?
Formel, très poli
Nem fogok tudni odaérni holnap kettőre. Tudunk egy kicsit később találkozni, mondjuk négykor?
I can't make it tomorrow at 2pm. Can we make it a bit later, say 4pm?
Formel, poli
Lehetséges lenne egy másik időpont megbeszélése?
Would it be possible to set another date?
Formel, poli
El kell halasztanom a találkozónkat .....
I have to postpone our meeting until…
Formel, poli
Sajnos közbejött valami a megbeszélt időpontra. Tudnánk egy másik időpontban találkozni?
Unfortunately I am double booked on the day we arranged to meet. Would it be possible to make another date?
Formel, poli
Kénytelen vagyok megváltoztatni a megbeszélt időpontot.
I am forced to change the date of our meeting.
Formel, direct
Találkozhatnánk egy kicsit korábban/később?
Could we make it a bit earlier/later?
Formel, direct

Rendez-vous - Annulation

Nem tudtam telefonon elérni, ezért írok most emailt, hogy értesítsem, hogy sajnos vissza kell mondanom a holnapi találkozót. Nagyon sajnálom.
I could not reach you on the phone, so I am writing you this mail to tell you I have to cancel your appointment for tomorrow. I'm extremely sorry for any inconvenience caused.
Formel, poli
Értesítenem kell, hogy sajnos nem fogok tudni megjelenni a megbeszélt találkozón, így törölnöm kell azt.
Regretfully, I have to inform you that I will not be able to attend our proposed meeting, and shall therefore have to cancel.
Formel, poli
Attól félek, hogy kénytelen vagyok visszamondani a holnapi találkozót.
I'm afraid I have to cancel our appointment for tomorrow.
Formel, poli
.... köszönhetően kénytelen vagy visszamondani a találkozónkat.
Owing to…, I'm afraid I have to cancel our appointment.
Formel, poli