Hongrois | Phrases - Affaires | Rendez-vous

Rendez-vous - Arrangement

Ik zou graag een afspraak met de heer Jansen willen maken.
Szeretnénk egy időpontot egyeztetni Smith Úrral.
Formel, très poli
Wanneer schikt het u?
Mikor lenne jó Önnek?
Formel, poli
Kunnen wij een ontmoeting afspreken?
Megbeszélhetünk egy találkozót?
Formel, poli
Ik denk dat wij elkaar moeten ontmoeten.
Véleményem szerint találkoznunk kellene.
Formel, direct

Rendez-vous - Ajournement

Zou het mogelijk zijn om onze afspraak te verzetten?
Azon gondolkoztam, hogy el tudnánk-e halasztani a találkozónkat?
Formel, très poli
Morgen om 14 uur kan ik helaas niet. Zou het misschien wat later kunnen, zo rond 16 uur?
Nem fogok tudni odaérni holnap kettőre. Tudunk egy kicsit később találkozni, mondjuk négykor?
Formel, poli
Zou het mogelijk zijn om een andere datum te prikken?
Lehetséges lenne egy másik időpont megbeszélése?
Formel, poli
Ik moet onze afspraak naar ... verzetten.
El kell halasztanom a találkozónkat .....
Formel, poli
Helaas heb ik op de dag van onze ontmoeting twee afspraken tegelijkertijd ingepland. Zou het mogelijk zijn om een andere datum af te spreken?
Sajnos közbejött valami a megbeszélt időpontra. Tudnánk egy másik időpontban találkozni?
Formel, poli
Ik ben genoodzaakt de datum van onze afspraak te veranderen.
Kénytelen vagyok megváltoztatni a megbeszélt időpontot.
Formel, direct
Zouden wij ons wat vroeger/later kunnen ontmoeten?
Találkozhatnánk egy kicsit korábban/később?
Formel, direct

Rendez-vous - Annulation

Helaas kon ik u telefonisch niet bereiken en daarom schrijf ik u nu deze e-mail, om u mede te delen dat ik onze afspraak van morgen moet afzeggen. Ik verontschuldig mij voor eventuele ongemakken.
Nem tudtam telefonon elérni, ezért írok most emailt, hogy értesítsem, hogy sajnos vissza kell mondanom a holnapi találkozót. Nagyon sajnálom.
Formel, poli
Helaas moet ik u meedelen dat ik onze voor morgen geplande afspraak niet kan bijwonen en daarom moet afzeggen.
Értesítenem kell, hogy sajnos nem fogok tudni megjelenni a megbeszélt találkozón, így törölnöm kell azt.
Formel, poli
Helaas moet ik onze afspraak voor morgen afzeggen.
Attól félek, hogy kénytelen vagyok visszamondani a holnapi találkozót.
Formel, poli
Ten gevolge van ... moet ik onze afspraak helaas afzeggen.
.... köszönhetően kénytelen vagy visszamondani a találkozónkat.
Formel, poli