Chinois | Phrases - Affaires | Rendez-vous

Rendez-vous - Arrangement

Chciałbym umówić się na spotkanie z Panem Michalikiem.
我想和史密斯先生预约一个时间。
Formel, très poli
Kiedy Panu odpowiada?
什么时间适合您?
Formel, poli
Czy możemy się umówić na spotkanie?
我们能约见一个会面吗?
Formel, poli
Myślę, że powinniśmy się spotkać.
我认为我们应该见一面。
Formel, direct

Rendez-vous - Ajournement

Chciałbym się dowiedzieć, czy możemy przełożyć nasze spotkanie.
我想知道我们是否能推迟会面呢?
Formel, très poli
Nie uda mi się spotkać jutro o 14.00. Czy możemy przełożyć nasze spotkanie na późniejszą godzinę, na przykład na 16.00?
明天下午2点我可能不行,晚一点可以吗?4点钟怎么样?
Formel, poli
Czy jest możliwe, by przełożyć spotkanie na inny dzień?
我们可以另约一个时间吗?
Formel, poli
Muszę odłożyć nasze spotkanie do czasu...
我不得不把会面推迟到...
Formel, poli
Niestety, już wcześniej byłem umówiony na spotkanie tego samego dnia, na który się umówiliśmy. Czy możemy zmienić datę naszego spotkania?
不好意思,我们预约的那天我另外有约,我们另约一个时间好吗?
Formel, poli
Jestem zmuszony zmienić datę naszego spotkania.
我不得不更改我们会面的日期。
Formel, direct
Czy możemy się spotkać trochę wcześniej/później?
我们的会面能提前/推迟一点吗?
Formel, direct

Rendez-vous - Annulation

Nie mogłem się dodzwonić do Pana, dlatego też piszę wiadomość. Pragnę poinformować, że muszę odwołać nasze jutrzejsze spotkanie. Przepraszam bardzo za wszelkie niedogodności.
您的电话无法接通,所以给您写邮件告诉您我不得不取消明天的预约,对因此造成的任何不便,我表示十分抱歉。
Formel, poli
Z żalem muszę poinformować, iż muszę odwołać zaproponowane spotkanie, gdyż nie będę w stanie w nim uczestniczyć.
非常抱歉地告诉您,我无法参加我们约定的会面,因而不得不取消预约。
Formel, poli
Obawiam się, że będę musiał odwołać nasze jutrzejsze spotkanie.
恐怕我必须取消明天的预约。
Formel, poli
Z powodu..., obawiam się, że muszę odwołać nasze spotkanie.
因为...,恐怕我不得不取消会面。
Formel, poli