Hongrois | Phrases - Affaires | Rendez-vous

Rendez-vous - Arrangement

Chciałbym umówić się na spotkanie z Panem Michalikiem.
Szeretnénk egy időpontot egyeztetni Smith Úrral.
Formel, très poli
Kiedy Panu odpowiada?
Mikor lenne jó Önnek?
Formel, poli
Czy możemy się umówić na spotkanie?
Megbeszélhetünk egy találkozót?
Formel, poli
Myślę, że powinniśmy się spotkać.
Véleményem szerint találkoznunk kellene.
Formel, direct

Rendez-vous - Ajournement

Chciałbym się dowiedzieć, czy możemy przełożyć nasze spotkanie.
Azon gondolkoztam, hogy el tudnánk-e halasztani a találkozónkat?
Formel, très poli
Nie uda mi się spotkać jutro o 14.00. Czy możemy przełożyć nasze spotkanie na późniejszą godzinę, na przykład na 16.00?
Nem fogok tudni odaérni holnap kettőre. Tudunk egy kicsit később találkozni, mondjuk négykor?
Formel, poli
Czy jest możliwe, by przełożyć spotkanie na inny dzień?
Lehetséges lenne egy másik időpont megbeszélése?
Formel, poli
Muszę odłożyć nasze spotkanie do czasu...
El kell halasztanom a találkozónkat .....
Formel, poli
Niestety, już wcześniej byłem umówiony na spotkanie tego samego dnia, na który się umówiliśmy. Czy możemy zmienić datę naszego spotkania?
Sajnos közbejött valami a megbeszélt időpontra. Tudnánk egy másik időpontban találkozni?
Formel, poli
Jestem zmuszony zmienić datę naszego spotkania.
Kénytelen vagyok megváltoztatni a megbeszélt időpontot.
Formel, direct
Czy możemy się spotkać trochę wcześniej/później?
Találkozhatnánk egy kicsit korábban/később?
Formel, direct

Rendez-vous - Annulation

Nie mogłem się dodzwonić do Pana, dlatego też piszę wiadomość. Pragnę poinformować, że muszę odwołać nasze jutrzejsze spotkanie. Przepraszam bardzo za wszelkie niedogodności.
Nem tudtam telefonon elérni, ezért írok most emailt, hogy értesítsem, hogy sajnos vissza kell mondanom a holnapi találkozót. Nagyon sajnálom.
Formel, poli
Z żalem muszę poinformować, iż muszę odwołać zaproponowane spotkanie, gdyż nie będę w stanie w nim uczestniczyć.
Értesítenem kell, hogy sajnos nem fogok tudni megjelenni a megbeszélt találkozón, így törölnöm kell azt.
Formel, poli
Obawiam się, że będę musiał odwołać nasze jutrzejsze spotkanie.
Attól félek, hogy kénytelen vagyok visszamondani a holnapi találkozót.
Formel, poli
Z powodu..., obawiam się, że muszę odwołać nasze spotkanie.
.... köszönhetően kénytelen vagy visszamondani a találkozónkat.
Formel, poli