Italien | Phrases - Affaires | Rendez-vous

Rendez-vous - Arrangement

Chciałbym umówić się na spotkanie z Panem Michalikiem.
Vorrei fissare un appuntamento con il Sig. Giustinelli.
Formel, très poli
Kiedy Panu odpowiada?
Quando è disponibile?
Formel, poli
Czy możemy się umówić na spotkanie?
È possibile fissare un appuntamento?
Formel, poli
Myślę, że powinniśmy się spotkać.
Credo che dovremmo fissare un appuntamento.
Formel, direct

Rendez-vous - Ajournement

Chciałbym się dowiedzieć, czy możemy przełożyć nasze spotkanie.
Vorrei chiederLe se è possibile spostare l'appuntamento.
Formel, très poli
Nie uda mi się spotkać jutro o 14.00. Czy możemy przełożyć nasze spotkanie na późniejszą godzinę, na przykład na 16.00?
Non mi è possibile incontrarLa alle 14, è possibile incontrarci più tardi? Diciamo alle 16?
Formel, poli
Czy jest możliwe, by przełożyć spotkanie na inny dzień?
È possibile fissare un'altra data?
Formel, poli
Muszę odłożyć nasze spotkanie do czasu...
Mi trovo costretto/a a spostare il nostro appuntamento al...
Formel, poli
Niestety, już wcześniej byłem umówiony na spotkanie tego samego dnia, na który się umówiliśmy. Czy możemy zmienić datę naszego spotkania?
Sfortunatamente mi sono accorto/a di aver fissato due appuntamenti per lo stesso giorno. Pensa sia possibile stabilire un'altra data?
Formel, poli
Jestem zmuszony zmienić datę naszego spotkania.
Mi trovo costretto/a a spostare la data del nostro appuntamento.
Formel, direct
Czy możemy się spotkać trochę wcześniej/później?
Potremmo incontrarci un po' prima/più tardi?
Formel, direct

Rendez-vous - Annulation

Nie mogłem się dodzwonić do Pana, dlatego też piszę wiadomość. Pragnę poinformować, że muszę odwołać nasze jutrzejsze spotkanie. Przepraszam bardzo za wszelkie niedogodności.
Non sono riuscito/a a raggiungerLa, mi trovo pertanto a scriverLe per disidre il nostro appuntamento di domani. Mi scuso per l'inconveniente.
Formel, poli
Z żalem muszę poinformować, iż muszę odwołać zaproponowane spotkanie, gdyż nie będę w stanie w nim uczestniczyć.
Sono desolato/a di doverLa informare che non sarò in grado di presentarmi al nostro appuntamento e che pertanto mi trovo costretto/a a cancellarlo.
Formel, poli
Obawiam się, że będę musiał odwołać nasze jutrzejsze spotkanie.
Mi trovo costretto/a a cancellare il nostro appuntamento di domani.
Formel, poli
Z powodu..., obawiam się, że muszę odwołać nasze spotkanie.
A causa di..., mi trovo costretto a cancellare il nostro appuntamento.
Formel, poli