Français | Phrases - Affaires | Rendez-vous

Rendez-vous - Arrangement

Chtěl(a) bych si sjednat schůzku s panem Smithem, prosím
Je souhaiterais un rendez-vous avec M. Blanc, s'il vous plaît.
Formel, très poli
Kdyby Vám to vyhovovalo?
Quand serait-ce le mieux pour vous ?
Formel, poli
Můžeme si sjednat schůzku?
Pouvons-nous fixer un rendez-vous ?
Formel, poli
Myslím, že bychom se měli setkat.
Je pense que nous devrions nous rencontrer.
Formel, direct

Rendez-vous - Ajournement

Chtěl(a) bych se zeptat, zda můžeme odložit naše setkání?
Je me demandais si nous pouvions ajourner notre rendez-vous ?
Formel, très poli
Zítra se mi to ve 2 nehodí. Můžeme se sejít trochu později, řekněme ve 4?
Je ne pourrai pas être présent demain à 14h. Pouvons-nous nous voir un peu plus tard, disons 16h ?
Formel, poli
Bylo by možné stanovit jiné datum?
Serait-il possible de fixer une autre date ?
Formel, poli
Musím odložit naši schůzku do...
Je dois ajourner notre rendez-vous jusqu'au...
Formel, poli
Bohužel jsem si domluvil(a) příliš mnoho schůzek na den, kdy jsme se domluvili na setkání. Bylo by možné se sejít další den?
Je suis malheureusement déjà occupé le jour où nous avions prévu de nous rencontrer. Serait-il possible de se voir à une autre date ?
Formel, poli
Bohužel jsem nucen změnit termín našeho setkání.
Je suis dans l'obligation de changer la date de notre rendez-vous.
Formel, direct
Mohli bychom se sejít dříve/později?
Pourrions-nous nous voir un peu plus tôt/tard ?
Formel, direct

Rendez-vous - Annulation

Nemohl(a) jsem se Vás dostihnout na telefonu, proto píši tento e-mail, abych Vám řekl(a), že naší zítřejší schůzku musím zrušit. Omlouvám se za jakékoli vzniklé nepříjemnosti.
Comme je n'ai pas réussi à vous joindre au téléphone, je vous écris ce courriel pour vous dire que je dois annuler votre rendez-vous de demain. Je vous présente mes excuses pour la gêne occasionnée.
Formel, poli
Bohužel Vám musím oznámit, že se nebudu moci zúčastnit našeho domluveného setkání, a proto naší schůzku musím zrušit.
Je regrette de vous annoncer que je ne serai pas en mesure d'assister à la réunion proposée et dois par conséquent annuler.
Formel, poli
Obávám se, že naší zítřejší schůzku budu muset zrušit.
Je dois malheureusement annuler notre rendez-vous de demain.
Formel, poli
Kvůli... se obávám, že budu muset naší schůzku zrušit.
En raison de..., je dois malheureusement annuler notre rendez-vous.
Formel, poli