Néerlandais | Phrases - Affaires | Réservations

Réservations - Réservation

我想预订...
Ik zou graag ... reserveren ...
Formel, poli
我希望预订...
Ik wil graag ... reserveren ...
Formel, poli
在...的时候还有空位吗?
Heeft u een vrije kamer op ...
Formel, poli
我想在...的时候预订一个房间
Ik wil graag een kamer reserveren op ...
Formel, poli
我们想预订一个能容纳100人的会议室。
Wij willen graag één van uw conferentieruimtes met 100 zitplaatsen reserveren.
Formel, poli
我想以...的名字预订一个...
Ik wil graag ... reserveren namens ...
Formel, poli
我们还需要下列设备和服务:
Wij hebben daarnaast de volgende uitrusting en diensten nodig:
Formel, poli

Réservations - Changement

将预订时间改为...可以吗?
Zou het mogelijk zijn om de datum van de reservering te wijzigen naar ...
Formel, poli
不好意思,我们预约那天我另外有约,将此房间的预约改为另外一天可以吗?
Helaas heb ik op de afgesproken dag twee afspraken tegerlijkertijd ingepland. Zou het mogelijk zijn om de kamer voor een andere dag te reserveren?
Formel, poli
恐怕我不得不请您将预订由...改为...
Ik moet u helaas vragen mijn reservering van ... naar ... te wijzigen.
Formel, très poli
我想再多预订一个房间,可以会后用于供应午餐。
Ik wil graag een extra kamer reserveren, waar na de bespreking de lunch wordt geserveerd.
Formel, poli

Réservations - Annulation

恐怕我不得不取消...时的预订,因为...
Helaas moet ik mijn reservering voor ... annuleren, omdat ...
Formel, poli
因为...,恐怕我不得不取消预订。
Ten gevolge van ... moet ik mijn reservering helaas annuleren.
Formel, poli
抱歉的是我不得不取消我们一个小会议室和三道菜晚餐的预订。
Helaas moet ik onze reservering voor een kleine conferentieruimte en een driegangendiner annuleren.
Formel, poli
您的电话无法接通,所以给您写邮件告诉您我不得不取消关于会议室的预订。对因此造成的任何不便,请你见谅。
Helaas kon ik u telefonisch niet bereiken en daarom schrijf ik u nu deze e-mail, om u mede te delen dat ik onze reservering van de conferentieruimte moet annuleren. Ik verontschuldig mij voor eventuele ongemakken.
Formel, poli