Polonais | Phrases - Affaires | Réservations

Réservations - Réservation

Mi ŝatus rezervi...
Chciałbym zarezerwować...
Formel, poli
Mi deziras rezervi...
Chcę zarezerwować...
Formel, poli
Ĉu vi havas malplenaĵoj la...
Czy ma Pan jakieś wolne miejsca na...
Formel, poli
Mi ŝatus rezervi ĉambron la...
Chciałbym zarezerwować pokój na...
Formel, poli
Ni ŝatus rezervi unu el viaj konferencsalonoj por 100 personoj.
Pragniemy dokonać rezerwacji jednej z Państwa sal konferencyjnych mieszczącej 100 osób.
Formel, poli
Mi ŝatus rezervi... en la nomo de...
Chciałbym zarezerwować...na nazwisko...
Formel, poli
Ni ankaŭ bezonas la sekvajn teamon kaj servojn:
Potrzebne nam będzie także następujące wyposażenie i obsługa:
Formel, poli

Réservations - Changement

Ĉu estus eble ŝanĝi la daton de la rezervigo al...
Czy jest możiwe, by zmienić datę rezerwacji na...
Formel, poli
Bedaŭrinde mi havas alian kunvenon sur la tago, ke ni aranĝis. Ĉu estus ebla rezervi la ĉambron ĉe alia dato?
Niestety, mam już zarezerwowaną salę na dzień, o którym mówiliśmy. Czy można zarezerwować salę w innym terminie?
Formel, poli
Mi timas, ke mi devas peti vin ŝanĝi mian rezervigon de... al...
Obawiam się, że będę musiał Pana poprosić o zmianę w mojej rezerwacji z... na...
Formel, très poli
Mi ŝatus rezervi plian ĉambron, kie lunĉo estos servita post la kunveno.
Chciałbym zarezerwować dodatkową salę, w której po spotkaniu będzie serwowany obiad.
Formel, poli

Réservations - Annulation

Mi timas, ke mi devos nuligi nian rezervadon por... ĉar...
Obawiam się, że będę musiał odwołać naszą rezerwację na..., ponieważ...
Formel, poli
Pro..., mi timas, ke mi devas nuligi mian rezervigon.
Z powodu..., obawiam się, że będę musiał odwołać moją rezerwację.
Formel, poli
Bedaŭrinde mi devas nuligi nian rezervadon por malgranda salono de konferenco kaj vespermanĝo.
Niestety, muszę anulować naszą rezerwację na małą salę konferencyjną oraz trzydaniowy obiad.
Formel, poli
Mi ne povis atingi vin telefone, do mi skribas al vi tiun mesaĝon por diri al vi, ke mi devas nuligi nian rezervadon por la salono de konferenco. Mi ege bedaŭras por ajna kaŭzita ĝeno.
Nie mogłem się dodzwonić do Pana, dlatego też piszę wiadomość. Chcę poinformować, że muszę odwołać naszą rezerwację na salę konferencyjną. Przepraszam bardzo za wszelkie niedogodności.
Formel, poli