Tchèque | Phrases - Affaires | Réservations

Réservations - Réservation

Mi ŝatus rezervi...
Chtěl(a) bych si zarezervovat...
Formel, poli
Mi deziras rezervi...
Přál bych si zarezervovat...
Formel, poli
Ĉu vi havas malplenaĵoj la...
Máte volná místa na...
Formel, poli
Mi ŝatus rezervi ĉambron la...
Chtěl(a) bych si zarezervovat pokoj na...
Formel, poli
Ni ŝatus rezervi unu el viaj konferencsalonoj por 100 personoj.
Chtěl(a) bych si zarezervovat jednu z Vašich konferenčních místností s kapacitou sedadel pro 100 lidí.
Formel, poli
Mi ŝatus rezervi... en la nomo de...
Chtěla bych si zarezervovat... na jméno...
Formel, poli
Ni ankaŭ bezonas la sekvajn teamon kaj servojn:
Potřebujeme také následující vybavení a služby:
Formel, poli

Réservations - Changement

Ĉu estus eble ŝanĝi la daton de la rezervigo al...
Bylo by možné změnit datum rezervace na...
Formel, poli
Bedaŭrinde mi havas alian kunvenon sur la tago, ke ni aranĝis. Ĉu estus ebla rezervi la ĉambron ĉe alia dato?
Bohužel jsem si domluvil příliš mnoho, než mohu stihnout, na den, kdy jsme se dohodli. Bylo by možné rezervovat místnost na další den?
Formel, poli
Mi timas, ke mi devas peti vin ŝanĝi mian rezervigon de... al...
Obávám se, že Vám musím požádat o změnu rezervace od... do...
Formel, très poli
Mi ŝatus rezervi plian ĉambron, kie lunĉo estos servita post la kunveno.
Chtěla bych rezervovat další pokoj, kde se bude po zasedání podávat oběd.
Formel, poli

Réservations - Annulation

Mi timas, ke mi devos nuligi nian rezervadon por... ĉar...
Obávám se, že musím zrušit naší rezervaci na..., protože...
Formel, poli
Pro..., mi timas, ke mi devas nuligi mian rezervigon.
Kvůli... se obávám, že budu muset zrušit mojí rezervaci.
Formel, poli
Bedaŭrinde mi devas nuligi nian rezervadon por malgranda salono de konferenco kaj vespermanĝo.
Bohužel musím zrušit naší rezervaci na malou konferenční místnost a večeři o třech chodech.
Formel, poli
Mi ne povis atingi vin telefone, do mi skribas al vi tiun mesaĝon por diri al vi, ke mi devas nuligi nian rezervadon por la salono de konferenco. Mi ege bedaŭras por ajna kaŭzita ĝeno.
Nemohl(a) jsem se Vás dostihnout na telefonu, proto píši tento e-mail, abych Vám řekl(a), že musím zrušit naší rezervaci na konferenční místnost. Omlouvám se za jakékoli vzniklé nepříjemnosti.
Formel, poli