Polonais | Phrases - Affaires | Réservations

Réservations - Réservation

Je voudrais réserver...
Chciałbym zarezerwować...
Formel, poli
Je souhaiterais réserver...
Chcę zarezerwować...
Formel, poli
Avez-vous des chambres libres ?
Czy ma Pan jakieś wolne miejsca na...
Formel, poli
Je voudrais réserver une chambre pour le...
Chciałbym zarezerwować pokój na...
Formel, poli
Nous aimerions réserver une de vos salles de conférence avec une capacité de 100 places assises.
Pragniemy dokonać rezerwacji jednej z Państwa sal konferencyjnych mieszczącej 100 osób.
Formel, poli
Je voudrais réserver... au nom de...
Chciałbym zarezerwować...na nazwisko...
Formel, poli
Nous avons également besoin de l'équipement et services suivants :
Potrzebne nam będzie także następujące wyposażenie i obsługa:
Formel, poli

Réservations - Changement

Serait-il possible de changer la date de réservation au...
Czy jest możiwe, by zmienić datę rezerwacji na...
Formel, poli
Je suis malheureusement déjà occupé le jour que nous avions prévu. Serait-il possible de réserver la salle à une autre date ?
Niestety, mam już zarezerwowaną salę na dzień, o którym mówiliśmy. Czy można zarezerwować salę w innym terminie?
Formel, poli
Je vais devoir vous demander de modifier ma réservation du... au...
Obawiam się, że będę musiał Pana poprosić o zmianę w mojej rezerwacji z... na...
Formel, très poli
J'aimerais réserver une salle supplémentaire où le déjeuner serait servi après la réunion.
Chciałbym zarezerwować dodatkową salę, w której po spotkaniu będzie serwowany obiad.
Formel, poli

Réservations - Annulation

J'ai bien peur de devoir annuler notre réservation de... parce que...
Obawiam się, że będę musiał odwołać naszą rezerwację na..., ponieważ...
Formel, poli
Suite à..., je vais de devoir annuler ma réservation.
Z powodu..., obawiam się, że będę musiał odwołać moją rezerwację.
Formel, poli
Je dois malheureusement annuler ma réservation de la petite salle de conférence et du dîner complet.
Niestety, muszę anulować naszą rezerwację na małą salę konferencyjną oraz trzydaniowy obiad.
Formel, poli
Comme je n'ai pas réussi à vous joindre au téléphone, je vous écris ce courriel pour vous dire que je dois annuler votre rendez-vous de demain. Je vous présente mes excuses pour la gêne occasionnée.
Nie mogłem się dodzwonić do Pana, dlatego też piszę wiadomość. Chcę poinformować, że muszę odwołać naszą rezerwację na salę konferencyjną. Przepraszam bardzo za wszelkie niedogodności.
Formel, poli