Suédois | Phrases - Affaires | Réservations

Réservations - Réservation

Θα ήθελα να κρατήσω...
Jag skulle vilja boka ...
Formel, poli
Θα ήθελα να κάνω κράτηση...
Jag önskar boka ...
Formel, poli
Έχετε διαθέσιμα δωμάτια για...
Har ni några lediga rum för ...
Formel, poli
Θα ήθελα να κρατήσω ένα δωμάτιο για...
Jag skulle vilja boka ett rum för ...
Formel, poli
Θα θέλαμε να κρατήσουμε μια από τις αίθουσες συνεδριάσεων σας με χωρητικότητα 100 άτομα.
Vi skulle vilja boka ett av era konferensrum med sittplatser för 100 personer.
Formel, poli
Θα ήθελα να κρατήσω... στο όνομα του/της...
Jag skulle vilja boka ... på namnet ...
Formel, poli
Επίσης χρειαζόμαστε τον παρακάτω εξοπλισμό και υπηρεσίες:
Vi behöver också följande utrustning och tilläggstjänster:
Formel, poli

Réservations - Changement

Θα ήταν δυνατό να αλλάξουμε την ημερομηνία της κράτησης για τις...
Skulle det vara möjligt att ändra datumet för vår bokning till ...
Formel, poli
Δυστυχώς, θα είμαι απασχολημένος τη μέρα που συμφωνήσαμε. Θα μπορούσαμε να αφήσουμε την κράτηση για άλλη μέρα;
Tyvärr är jag dubbelbokad dagen vi bestämde oss för. Skulle det vara möjligt att reservera rummet till ett annat datum?
Formel, poli
Φοβάμαι ότι πρέπει να σας ζητήσω να αλλάξετε την κράτηση μου από τις... στις...
Jag är rädd för att jag måste be er om att ändra min bokning från ... till ...
Formel, très poli
Θα ήθελα να κρατήσω ένα επιπρόσθετο δωμάτιο για το σερβίρισμα του γεύματος μετά την συνάντηση.
Jag skulle vilja boka ytterligare ett rum där lunch skulle serveras efter mötet.
Formel, poli

Réservations - Annulation

Φοβάμαι ότι θα πρέπει να ακυρώσω την κράτηση μας για τις... επειδή...
Jag är rädd för att jag måste avboka vår reservation för ... eftersom ...
Formel, poli
Λόγω..., φοβάμαι ότι θα πρέπει να ακυρώσω την κράτηση μου.
På grund av ... är jag rädd för att jag måste avboka min reservation.
Formel, poli
Δυστυχώς, θα πρέπει να ακυρώσω την κράτηση μου για μια μικρή αίθουσα συνεδριάσεων με γεύμα τριών πιάτων.
Tyvärr måste jag avboka vår reservation för ett litet konferensrum och en trerättersmiddag.
Formel, poli
Δεν μπορούσα να σας τηλεφωνήσω, γι' αυτό σας γράφω αυτό το email για να σας ειδοποιήσω ότι πρέπει να ακυρώσω την κράτηση μου για μια αίθουσα συνεδριάσεων. Λυπούμε πάρα πολύ για οιανδήποτε ενόχληση έχω προκαλέσει.
Jag kunde inte nå dig per telefon, och därför skriver jag detta e-postmeddelande för att meddela att jag måste avboka vår reservation av konferensrummet. Jag ber om ursäkt för eventuella besvär som detta ger upphov till.
Formel, poli