Suédois | Phrases - Affaires | Réservations

Réservations - Réservation

Ik zou graag ... reserveren ...
Jag skulle vilja boka ...
Formel, poli
Ik wil graag ... reserveren ...
Jag önskar boka ...
Formel, poli
Heeft u een vrije kamer op ...
Har ni några lediga rum för ...
Formel, poli
Ik wil graag een kamer reserveren op ...
Jag skulle vilja boka ett rum för ...
Formel, poli
Wij willen graag één van uw conferentieruimtes met 100 zitplaatsen reserveren.
Vi skulle vilja boka ett av era konferensrum med sittplatser för 100 personer.
Formel, poli
Ik wil graag ... reserveren namens ...
Jag skulle vilja boka ... på namnet ...
Formel, poli
Wij hebben daarnaast de volgende uitrusting en diensten nodig:
Vi behöver också följande utrustning och tilläggstjänster:
Formel, poli

Réservations - Changement

Zou het mogelijk zijn om de datum van de reservering te wijzigen naar ...
Skulle det vara möjligt att ändra datumet för vår bokning till ...
Formel, poli
Helaas heb ik op de afgesproken dag twee afspraken tegerlijkertijd ingepland. Zou het mogelijk zijn om de kamer voor een andere dag te reserveren?
Tyvärr är jag dubbelbokad dagen vi bestämde oss för. Skulle det vara möjligt att reservera rummet till ett annat datum?
Formel, poli
Ik moet u helaas vragen mijn reservering van ... naar ... te wijzigen.
Jag är rädd för att jag måste be er om att ändra min bokning från ... till ...
Formel, très poli
Ik wil graag een extra kamer reserveren, waar na de bespreking de lunch wordt geserveerd.
Jag skulle vilja boka ytterligare ett rum där lunch skulle serveras efter mötet.
Formel, poli

Réservations - Annulation

Helaas moet ik mijn reservering voor ... annuleren, omdat ...
Jag är rädd för att jag måste avboka vår reservation för ... eftersom ...
Formel, poli
Ten gevolge van ... moet ik mijn reservering helaas annuleren.
På grund av ... är jag rädd för att jag måste avboka min reservation.
Formel, poli
Helaas moet ik onze reservering voor een kleine conferentieruimte en een driegangendiner annuleren.
Tyvärr måste jag avboka vår reservation för ett litet konferensrum och en trerättersmiddag.
Formel, poli
Helaas kon ik u telefonisch niet bereiken en daarom schrijf ik u nu deze e-mail, om u mede te delen dat ik onze reservering van de conferentieruimte moet annuleren. Ik verontschuldig mij voor eventuele ongemakken.
Jag kunde inte nå dig per telefon, och därför skriver jag detta e-postmeddelande för att meddela att jag måste avboka vår reservation av konferensrummet. Jag ber om ursäkt för eventuella besvär som detta ger upphov till.
Formel, poli