Tchèque | Phrases - Affaires | Réservations

Réservations - Réservation

Ik zou graag ... reserveren ...
Chtěl(a) bych si zarezervovat...
Formel, poli
Ik wil graag ... reserveren ...
Přál bych si zarezervovat...
Formel, poli
Heeft u een vrije kamer op ...
Máte volná místa na...
Formel, poli
Ik wil graag een kamer reserveren op ...
Chtěl(a) bych si zarezervovat pokoj na...
Formel, poli
Wij willen graag één van uw conferentieruimtes met 100 zitplaatsen reserveren.
Chtěl(a) bych si zarezervovat jednu z Vašich konferenčních místností s kapacitou sedadel pro 100 lidí.
Formel, poli
Ik wil graag ... reserveren namens ...
Chtěla bych si zarezervovat... na jméno...
Formel, poli
Wij hebben daarnaast de volgende uitrusting en diensten nodig:
Potřebujeme také následující vybavení a služby:
Formel, poli

Réservations - Changement

Zou het mogelijk zijn om de datum van de reservering te wijzigen naar ...
Bylo by možné změnit datum rezervace na...
Formel, poli
Helaas heb ik op de afgesproken dag twee afspraken tegerlijkertijd ingepland. Zou het mogelijk zijn om de kamer voor een andere dag te reserveren?
Bohužel jsem si domluvil příliš mnoho, než mohu stihnout, na den, kdy jsme se dohodli. Bylo by možné rezervovat místnost na další den?
Formel, poli
Ik moet u helaas vragen mijn reservering van ... naar ... te wijzigen.
Obávám se, že Vám musím požádat o změnu rezervace od... do...
Formel, très poli
Ik wil graag een extra kamer reserveren, waar na de bespreking de lunch wordt geserveerd.
Chtěla bych rezervovat další pokoj, kde se bude po zasedání podávat oběd.
Formel, poli

Réservations - Annulation

Helaas moet ik mijn reservering voor ... annuleren, omdat ...
Obávám se, že musím zrušit naší rezervaci na..., protože...
Formel, poli
Ten gevolge van ... moet ik mijn reservering helaas annuleren.
Kvůli... se obávám, že budu muset zrušit mojí rezervaci.
Formel, poli
Helaas moet ik onze reservering voor een kleine conferentieruimte en een driegangendiner annuleren.
Bohužel musím zrušit naší rezervaci na malou konferenční místnost a večeři o třech chodech.
Formel, poli
Helaas kon ik u telefonisch niet bereiken en daarom schrijf ik u nu deze e-mail, om u mede te delen dat ik onze reservering van de conferentieruimte moet annuleren. Ik verontschuldig mij voor eventuele ongemakken.
Nemohl(a) jsem se Vás dostihnout na telefonu, proto píši tento e-mail, abych Vám řekl(a), že musím zrušit naší rezervaci na konferenční místnost. Omlouvám se za jakékoli vzniklé nepříjemnosti.
Formel, poli