Anglais | Phrases - Affaires | Réservations

Réservations - Réservation

Chciałbym zarezerwować...
I would like to book…
Formel, poli
Chcę zarezerwować...
I wish to book…
Formel, poli
Czy ma Pan jakieś wolne miejsca na...
Do you have any vacancies on…
Formel, poli
Chciałbym zarezerwować pokój na...
I would like to reserve a room on the…
Formel, poli
Pragniemy dokonać rezerwacji jednej z Państwa sal konferencyjnych mieszczącej 100 osób.
We would like to reserve one of your conference rooms with seating capacity for 100 people.
Formel, poli
Chciałbym zarezerwować...na nazwisko...
I would like to reserve…in the name of...
Formel, poli
Potrzebne nam będzie także następujące wyposażenie i obsługa:
We also need the following equipment and services:
Formel, poli

Réservations - Changement

Czy jest możiwe, by zmienić datę rezerwacji na...
Would it be possible to change the date of the booking to…
Formel, poli
Niestety, mam już zarezerwowaną salę na dzień, o którym mówiliśmy. Czy można zarezerwować salę w innym terminie?
Unfortunately I am double booked on the day we arranged. Would it be possible to reserve the room for another date?
Formel, poli
Obawiam się, że będę musiał Pana poprosić o zmianę w mojej rezerwacji z... na...
I am afraid I must ask you to alter my booking from…to…
Formel, très poli
Chciałbym zarezerwować dodatkową salę, w której po spotkaniu będzie serwowany obiad.
I would like to reserve an additional room, where lunch will be served after the meeting.
Formel, poli

Réservations - Annulation

Obawiam się, że będę musiał odwołać naszą rezerwację na..., ponieważ...
I'm afraid I have to cancel our reservation for…because…
Formel, poli
Z powodu..., obawiam się, że będę musiał odwołać moją rezerwację.
Owing to…, I am afraid that I must cancel my booking.
Formel, poli
Niestety, muszę anulować naszą rezerwację na małą salę konferencyjną oraz trzydaniowy obiad.
Unfortunately I have to cancel our reservation for a small conference room and a three course dinner.
Formel, poli
Nie mogłem się dodzwonić do Pana, dlatego też piszę wiadomość. Chcę poinformować, że muszę odwołać naszą rezerwację na salę konferencyjną. Przepraszam bardzo za wszelkie niedogodności.
I could not reach you on the phone, so I am writing you this mail to tell you I have to cancel our reservation for the conference room. I'm extremely sorry for any inconvenience caused.
Formel, poli