Espagnol | Phrases - Affaires | Réservations

Réservations - Réservation

Chciałbym zarezerwować...
Quisiera reservar...
Formel, poli
Chcę zarezerwować...
Me gustaría reservar...
Formel, poli
Czy ma Pan jakieś wolne miejsca na...
¿Tiene una habitación disponible para...
Formel, poli
Chciałbym zarezerwować pokój na...
Quisiera reservar una habitación para el...
Formel, poli
Pragniemy dokonać rezerwacji jednej z Państwa sal konferencyjnych mieszczącej 100 osób.
Quisiéramos reservar una de sus salas de conferencias con capacidad para 100 asistentes.
Formel, poli
Chciałbym zarezerwować...na nazwisko...
Quisiera reservar... a nombre de...
Formel, poli
Potrzebne nam będzie także następujące wyposażenie i obsługa:
También necesitamos los siguientes equipos y servicios:
Formel, poli

Réservations - Changement

Czy jest możiwe, by zmienić datę rezerwacji na...
¿Sería posible cambiar la fecha de la reservación para el día...
Formel, poli
Niestety, mam już zarezerwowaną salę na dzień, o którym mówiliśmy. Czy można zarezerwować salę w innym terminie?
Lamentablemente tengo un compromiso para el día que estipulamos. ¿Sería posible reservar la habitación para otra fecha?
Formel, poli
Obawiam się, że będę musiał Pana poprosić o zmianę w mojej rezerwacji z... na...
Temo que tendré que pedirle que modifique mi reservación del día... para el día...
Formel, très poli
Chciałbym zarezerwować dodatkową salę, w której po spotkaniu będzie serwowany obiad.
Quisiera reservar una sala adicional para servir el almuerzo después de la reunión.
Formel, poli

Réservations - Annulation

Obawiam się, że będę musiał odwołać naszą rezerwację na..., ponieważ...
Me temo que tendré que cancelar nuestra reservación del... debido a...
Formel, poli
Z powodu..., obawiam się, że będę musiał odwołać moją rezerwację.
Debido a..., me temo que tendré que cancelar mi reservación.
Formel, poli
Niestety, muszę anulować naszą rezerwację na małą salę konferencyjną oraz trzydaniowy obiad.
Lamentablemente tendré que cancelar nuestra reservación para una sala de conferencias pequeña y una cena de tres platos.
Formel, poli
Nie mogłem się dodzwonić do Pana, dlatego też piszę wiadomość. Chcę poinformować, że muszę odwołać naszą rezerwację na salę konferencyjną. Przepraszam bardzo za wszelkie niedogodności.
No pude contactarlo por teléfono, por eso le escribo este email para informarle que tendré que cancelar nuestra reservación para mañana. Siento mucho el inconveniente causado.
Formel, poli