Italien | Phrases - Affaires | Réservations

Réservations - Réservation

Chciałbym zarezerwować...
Vorrei riservare...
Formel, poli
Chcę zarezerwować...
Vorrei prenotare...
Formel, poli
Czy ma Pan jakieś wolne miejsca na...
Ci sono ancora dei posti liberi per...
Formel, poli
Chciałbym zarezerwować pokój na...
Vorrei prenotare una stanza al...
Formel, poli
Pragniemy dokonać rezerwacji jednej z Państwa sal konferencyjnych mieszczącej 100 osób.
Vorremmo prenotare una delle vostre sale conferenza con una capacità di almeno 100 persone.
Formel, poli
Chciałbym zarezerwować...na nazwisko...
Vorrei effettuare una prenotazione a nome...
Formel, poli
Potrzebne nam będzie także następujące wyposażenie i obsługa:
Vorremmo avere a disposizione i seguenti servizi e la seguente apparecchiatura:
Formel, poli

Réservations - Changement

Czy jest możiwe, by zmienić datę rezerwacji na...
Sarebbe possibile cambiare la data della prenotazione al...
Formel, poli
Niestety, mam już zarezerwowaną salę na dzień, o którym mówiliśmy. Czy można zarezerwować salę w innym terminie?
Per errore ho riservato la stessa sala due volte. Pensa sia possibile riservare la sala per un'altra data?
Formel, poli
Obawiam się, że będę musiał Pana poprosić o zmianę w mojej rezerwacji z... na...
Mi trovo costretto a chiederLe di modificare la data della mia prenotazione dal... al...
Formel, très poli
Chciałbym zarezerwować dodatkową salę, w której po spotkaniu będzie serwowany obiad.
Vorrei aggiungere una sala alla mia prenotazione, dove vorremmo venisse servito il pranzo dopo l'incontro.
Formel, poli

Réservations - Annulation

Obawiam się, że będę musiał odwołać naszą rezerwację na..., ponieważ...
Mi dispiace dover disdire la mia prenotazione del... a causa di...
Formel, poli
Z powodu..., obawiam się, że będę musiał odwołać moją rezerwację.
A causa di..., mi trovo costretto/a a cancellare la mia prenotazione.
Formel, poli
Niestety, muszę anulować naszą rezerwację na małą salę konferencyjną oraz trzydaniowy obiad.
Sfortunatamente devo cancellare la nostra prenotazione per una sala conferenze piccola e per una cena a tre portate.
Formel, poli
Nie mogłem się dodzwonić do Pana, dlatego też piszę wiadomość. Chcę poinformować, że muszę odwołać naszą rezerwację na salę konferencyjną. Przepraszam bardzo za wszelkie niedogodności.
Non essendo riuscito/a a raggiungerLa telefonicamente, Le scrivo per annullare la prenotazione della sala conferenze. Mi scuso per l'inconveniente.
Formel, poli