Polonais | Phrases - Affaires | Réservations

Réservations - Réservation

Eu gostaria de reservar...
Chciałbym zarezerwować...
Formel, poli
Eu desejo reservar...
Chcę zarezerwować...
Formel, poli
Existe alguma vaga para o dia...
Czy ma Pan jakieś wolne miejsca na...
Formel, poli
Eu gostaria de reservar um quarto/ um lugar no(a)...
Chciałbym zarezerwować pokój na...
Formel, poli
Nós gostaríamos de reservar uma das suas salas de conferências com capacidade para 100 pessoas.
Pragniemy dokonać rezerwacji jednej z Państwa sal konferencyjnych mieszczącej 100 osób.
Formel, poli
Eu gostaria de reservar... em nome de...
Chciałbym zarezerwować...na nazwisko...
Formel, poli
Também precisamos dos seguintes equipamentos e serviços:
Potrzebne nam będzie także następujące wyposażenie i obsługa:
Formel, poli

Réservations - Changement

Seria possível alterar a data da reserva para...
Czy jest możiwe, by zmienić datę rezerwacji na...
Formel, poli
Infelizmente tenho outra reserva no dia em que combinamos. Seria possível reservar o quarto/ lugar em outra data?
Niestety, mam już zarezerwowaną salę na dzień, o którym mówiliśmy. Czy można zarezerwować salę w innym terminie?
Formel, poli
Desculpe-me mas devo solicitar a alteração da minha reserva de...para...
Obawiam się, że będę musiał Pana poprosić o zmianę w mojej rezerwacji z... na...
Formel, très poli
Gostaria de reservar um espaço / lugar/ quarto/ adicional onde possa ser servido o almoço após a reunião.
Chciałbym zarezerwować dodatkową salę, w której po spotkaniu będzie serwowany obiad.
Formel, poli

Réservations - Annulation

Lamento ter que cancelar a nossa reserva de...pois...
Obawiam się, że będę musiał odwołać naszą rezerwację na..., ponieważ...
Formel, poli
Devido a..., sinto informar que devo cancelar minha reserva.
Z powodu..., obawiam się, że będę musiał odwołać moją rezerwację.
Formel, poli
Infelizmente tenho que cancelar nossa reserva de uma sala de conferências pequena e jantar com três pratos distintos.
Niestety, muszę anulować naszą rezerwację na małą salę konferencyjną oraz trzydaniowy obiad.
Formel, poli
Não consegui falar com o senhor por telefone, portanto escrevo este e-mail para informar-lhe que devo cancelar nossa reserva da sala de conferências. Lamento muito por qualquer inconveniência causada.
Nie mogłem się dodzwonić do Pana, dlatego też piszę wiadomość. Chcę poinformować, że muszę odwołać naszą rezerwację na salę konferencyjną. Przepraszam bardzo za wszelkie niedogodności.
Formel, poli