Suédois | Phrases - Affaires | Réservations

Réservations - Réservation

Я хотел бы забронировать...
Jag skulle vilja boka ...
Formel, poli
Я хотел бы забронировать...
Jag önskar boka ...
Formel, poli
У вас есть свободные места на...
Har ni några lediga rum för ...
Formel, poli
Я хотел бы забронировать комнату на...
Jag skulle vilja boka ett rum för ...
Formel, poli
Мы хотели бы зарезервировать конференц. зал вместительностью 100 человек.
Vi skulle vilja boka ett av era konferensrum med sittplatser för 100 personer.
Formel, poli
Я хотел бы забронировать... на имя...
Jag skulle vilja boka ... på namnet ...
Formel, poli
Нам также потребуется следующее оснащение и услуги:
Vi behöver också följande utrustning och tilläggstjänster:
Formel, poli

Réservations - Changement

Возможно ли изменить дату резервации на...
Skulle det vara möjligt att ändra datumet för vår bokning till ...
Formel, poli
К сожалению, мой день забит оговоренного числа. Возможно ли зарезервировать помещение на другую дату?
Tyvärr är jag dubbelbokad dagen vi bestämde oss för. Skulle det vara möjligt att reservera rummet till ett annat datum?
Formel, poli
Боюсь, я вынужден просить вас перенести мой заказ с... на...
Jag är rädd för att jag måste be er om att ändra min bokning från ... till ...
Formel, très poli
Я хотел бы забронировать дополнительное помещение для ланча после переговоров
Jag skulle vilja boka ytterligare ett rum där lunch skulle serveras efter mötet.
Formel, poli

Réservations - Annulation

Боюсь, мне придется отказаться от забронированного... , поскольку...
Jag är rädd för att jag måste avboka vår reservation för ... eftersom ...
Formel, poli
Ввиду..., боюсь, мне придется отказаться от зарезервированного мной...
På grund av ... är jag rädd för att jag måste avboka min reservation.
Formel, poli
К сожалению, я вынужден отказаться от забронированного мной малого конференц. зала и обеда из трех блюд
Tyvärr måste jag avboka vår reservation för ett litet konferensrum och en trerättersmiddag.
Formel, poli
Я не смог дозвониться до вас, поэтому сообщаю вам по электронной почте, что вынужден отменить нашу завтрашнюю встречу. Приношу извинения за возможные неудобства.
Jag kunde inte nå dig per telefon, och därför skriver jag detta e-postmeddelande för att meddela att jag måste avboka vår reservation av konferensrummet. Jag ber om ursäkt för eventuella besvär som detta ger upphov till.
Formel, poli