Chinois | Phrases - Affaires | Réservations

Réservations - Réservation

Jag skulle vilja boka ...
我想预订...
Formel, poli
Jag önskar boka ...
我希望预订...
Formel, poli
Har ni några lediga rum för ...
在...的时候还有空位吗?
Formel, poli
Jag skulle vilja boka ett rum för ...
我想在...的时候预订一个房间
Formel, poli
Vi skulle vilja boka ett av era konferensrum med sittplatser för 100 personer.
我们想预订一个能容纳100人的会议室。
Formel, poli
Jag skulle vilja boka ... på namnet ...
我想以...的名字预订一个...
Formel, poli
Vi behöver också följande utrustning och tilläggstjänster:
我们还需要下列设备和服务:
Formel, poli

Réservations - Changement

Skulle det vara möjligt att ändra datumet för vår bokning till ...
将预订时间改为...可以吗?
Formel, poli
Tyvärr är jag dubbelbokad dagen vi bestämde oss för. Skulle det vara möjligt att reservera rummet till ett annat datum?
不好意思,我们预约那天我另外有约,将此房间的预约改为另外一天可以吗?
Formel, poli
Jag är rädd för att jag måste be er om att ändra min bokning från ... till ...
恐怕我不得不请您将预订由...改为...
Formel, très poli
Jag skulle vilja boka ytterligare ett rum där lunch skulle serveras efter mötet.
我想再多预订一个房间,可以会后用于供应午餐。
Formel, poli

Réservations - Annulation

Jag är rädd för att jag måste avboka vår reservation för ... eftersom ...
恐怕我不得不取消...时的预订,因为...
Formel, poli
På grund av ... är jag rädd för att jag måste avboka min reservation.
因为...,恐怕我不得不取消预订。
Formel, poli
Tyvärr måste jag avboka vår reservation för ett litet konferensrum och en trerättersmiddag.
抱歉的是我不得不取消我们一个小会议室和三道菜晚餐的预订。
Formel, poli
Jag kunde inte nå dig per telefon, och därför skriver jag detta e-postmeddelande för att meddela att jag måste avboka vår reservation av konferensrummet. Jag ber om ursäkt för eventuella besvär som detta ger upphov till.
您的电话无法接通,所以给您写邮件告诉您我不得不取消关于会议室的预订。对因此造成的任何不便,请你见谅。
Formel, poli