Finnois | Phrases - Candidature | Lettre de motivation

Lettre de motivation | CV | Lettre de recommandation

Lettre de motivation - Ouverture

尊敬的先生,
Hyvä Herra,
Formel, destinataire de sexe masculin, nom inconnu
尊敬的女士,
Hyvä Rouva,
Formel, destinataire de sexe féminin, nom inconnu
尊敬的先生/女士,
Hyvä vastaanottaja,
Formel, nom et sexe du destinataire inconnus
尊敬的先生们,
Hyvät vastaanottajat,
Formel, s'adressant à plusieurs personnes inconnues ou à un département complet
尊敬的收信人,
Hyvät vastaanottajat,
Formel, nom et sexe du ou des destinataires inconnus
尊敬的史密斯先生,
Hyvä herra Smith,
Formel, destinataire de sexe masculin, nom connu
尊敬的史密斯女士,
Hyvä rouva Smith,
Formel, destinataire de sexe féminin, nom connu
尊敬的史密斯小姐,
Hyvä neiti Smith,
Formel, destinataire de sexe féminin, célibataire, nom connu
尊敬的史密斯小姐/女士,
Hyvä neiti / rouva Smith,
Formel, destinataire de sexe féminin, statut inconnu, nom connu
亲爱的约翰 史密斯,
Hyvä John Smith,
Moins formel, le destinateur et le destinataire ont déjà fait des affaires ensemble
我想申请您于...在...上刊登的...招聘信息
Haluaisin ilmaista kiinnostukseni … paikkaa varten, josta ilmoititte …
Formule standard utilisée pour postuler à un poste dont vous avez vu l'annonce dans un journal ou un magazine.
我写这封信是看到您在...上登的招聘信息
Kirjoitamme teille liittyen...
Formule standard utilisée pour répondre à une annonce vue en ligne
我看到您于...在...上登的招聘信息
Viittaan ilmoitukseenne... päiväykseltä...
Formule standard utilisée pour expliquer où vous avez trouvé l'offre d'emploi
我对您在...杂志,第...期上刊登的招聘有经验的...一职很感兴趣
Luin ilmoituksenne kokeneesta ... lehdestä ... ja kiinnostuin suuresti.
Formule standard utilisée pour poser sa candidature pour un poste dont vous avez trouvé l'annonce dans un magazine ou un périodique
很高兴申请您所刊登的...职位招聘
Minulla on ilo hakea tätä ilmoitettua paikkaa, sillä...
Formule standard pour postuler à un emploi
我想申请...一职
Haluaisin hakea ... paikkaa...
Formule standard pour postuler à un emploi
目前我在...工作,我的主要职责包括...
Työskentelen tällä hetkellä ... ja vastuualueisiini kuuluu...
Utilisé comme phrase d'ouverture pour décrire votre poste actuel et en quoi il consiste

Lettre de motivation - Arguments

我对此工作很感兴趣,因为...
Olen kiinnostunut tästä työstä erityisesti siksi, että...
Utilisé pour expliquer pourquoi le poste en question vous intéresse
我想为您工作,因为...
Haluaisin työskennellä teillä, koska...
Utilisé pour expliquer pourquoi le poste vous intéresse
我的强项是...
Vahvuuksiini kuuluvat...
Utilisé pour montrer vos attributs principaux
我要说我唯一的缺点/缺点是...,但我期待着改进此/这些方面。
Ainut / ainoat heikkouteni on / ovat ..., mutta teen töitä parantaakseni näitä.
Utilisé pour réfléchir sur vos faiblesses mais aussi montrer que vous souhaitez vous améliorer
我很适合这个职位,因为...
Sopisin hyvin tähän tehtävään, koska...
Utilisé pour expliquer ce qui fait de vous un bon candidat pour le poste
尽管我过去没有...领域的经验,但是有...
Vaikka minulla ei ole aikaisempaa kokemusta kyseisestä alasta, olen työskennellyt...
Utilisé si vous n'avez jamais eu l'opportunité de travailler dans un certain domaine professionnel mais que vous avez des qualités tirées d'expériences passées
我的专业素质/技能和贵公司的要求非常匹配。
Ammatilliset edellytykseni vaikuttavat sopivan yrityksenne vaatimuksiin.
Utilisé pour expliquer quelles sont les compétences qui font de vous un bon candidat pour le poste
做...工作期间,我改进/增强/扩展了...领域的知识
Työskennellessäni ... paransin / edistin / laajensin tietojani ...
Utilisé pour prouver votre expérience dans un certain domaine et votre faculté à développer de nouvelles compétences
我的专长是…
Asiantuntemukseni keskittyy...
Utilisé pour montrer dans quel domaine vous avez le plus d'expérience et de compétences
在...工作期间,我很能胜任...方面的工作
Työskennellessäni... hankin pätevyyden...
Utilisé pour prouver votre expérience dans un certain domaine et votre faculté à développer de nouvelles compétences
即使工作节奏很快,我也没有忽视过准确性,因此特别适合...的工作要求
Edes kiivaan työtahdin edessä en laiminlyö tarkkaavaisuutta, ja olisin siksi erittäin sopiva tämän työn vaatimuksiin...
Utilisé pour expliquer pourquoi vous seriez bon dans le travail proposé en vous servant de l'expérience acquise dans vos précédents emplois
即使在压力下我也能保持高标准。
Saavutan korkeatasoisia tuloksia myös kovan paineen alla
Utilisé pour montrer que vous pouvez travailler dans un environnement professionnel exigeant
这样我有机会将个人兴趣和此职位结合起来。
Siksi haluaisinkin mahdollisuuden yhdistää kiinnostuksen kohteeni tähän työhön.
Utilisé pour montrer votre intérêt personnel pour le poste
我对...很有兴趣,很珍惜和您共事的机会以拓展个人视野。
Olen erittäin kiinnostunut ... ja arvostaisin suuresti mahdollisuutta laajentaa tietämystäni aiheesta työskentelemällä kanssanne.
Utilisé pour montrer votre intérêt personnel pour le poste
从我附上的简历您可以看出,我的经历和素质很符合这个职位的要求。
Kuten liitteenä olevasta ansioluettelosta näkyy, kokemukseni sekä edellytykseni vastaavat haetun paikan vaatimuksia.
Utilisé pour mettre en valeur votre CV et montrer que le poste est fait pour vous
我现在在...公司的...职位让我有机会在一个高压的团队环境下工作,为了按时完成任务,我必须和同事们紧密合作。
Tämänhetkinen asemani ... yrityksessä ... on tarjonnut mahdollisuuden työskennellä korkeassa paineessa ryhmäympäristössä, jossa on tärkeää tehdä töitä tiimissä jotta aikataulut tulisi saavutettua
Utilisé pour mettre en valeur les compétences que vous avez acquises dans votre emploi actuel
除了作为...的职责,我还锻炼了...的技能。
Omien vastuualueideni lisäksi olen omaksunut myös taitoja ...
Utilisé pour montrer les autres compétences acquises durant votre emploi actuel mais qui ne devraient normalement pas être associées avec votre poste.

Lettre de motivation - Compétences

我的母语是...,但我也会说...
Äidinkieleni on ..., mutta puhun myös...
Utilisé pour montrer quelle est votre langue maternelle et les autres langues que vous parlez couramment
我熟练掌握...
Hallitsen ...kielen loistavasti...
Utilisé pour montrer les autres langues que vous parlez à un niveau avancé
我能用...语进行工作交流
Minulla on hyvät perustaidot...
Utilisé pour montrer les langues que vous parlez à un niveau intermédiaire
我在...领域有...年工作经验
Minulla on ... vuoden kokemus työskentelystä...
Utilisé pour montrer vos connaissances dans un domaine particulier
我是...的熟练使用者
Olen käyttänyt paljon ohjelmia...
Utilisé pour montrer vos compétences en informatique
我相信我是...和...技能的良好结合
Uskoakseni minulta löytyy sopiva yhdistelmä ... ja ...
Utilisé pour montrer la polyvalence de vos compétences
出色的沟通技能
Erinomainen kyky kommunikoida
La capacité à partager des informations avec vos collègues et à leur expliquer ces informations
演绎推理能力
Deduktiivinen ajattelu
La capacité à comprendre et expliquer les choses de manière concise et rapide
逻辑性思考
Looginen ajattelu
La capacité à construire ses idées de façon ordonnée et précise
分析技能
Analyyttiset taidot
La capacité à évaluer les faits en détail
良好的人际交往技能
Hyvät ihmissuhdetaidot
La capacité à communiquer avec ses collègues efficacement
谈判技能
Neuvottelukyvyt
La capacité à faire des affaires avec d'autres entreprises
观点陈述能力
Esiintymistaidot
La capacité à communiquer ses idées efficacement en public

Lettre de motivation - Fermeture

我积极性很高,很期待贵公司该职位所能提供的丰富的工作内容。
Olen äärimmäisen motivoitunut ja odotan suuresti monipuolisia tehtäviä, joita yrityksenne tarjoama paikka tarjoaisi.
Utilisé pour réaffirmer son désir de travailler pour l'entreprise
我把新任务/这个职位看作挑战,并且很期待获得这个职位。
Näen uudet tehtävät / tämän paikan tervetulleena haasteena, jota odotan suuresti.
Utilisé pour réaffirmer son désir de travailler pour l'entreprise
我很期待有机会和您进一步讨论职位细节。
Haluaisin mielelläni mahdollisuuden keskustella tehtävien yksityiskohdista kanssanne henkilökohtaisesti.
Utilisé pour suggérer un entretien prochain
附件中含有我的个人简历。
Hakemuksen liitteenä myös ansioluettelo
Formule standard utilisée pour dire à l'employeur que votre CV est inclut avec la lettre de motivation
如有需要,我可以从...处提供推荐信。
Voin toimittaa myös suosituksia tarpeen tullen...
Formule standard utilisée pour dire à l'employeur que vous êtes prêt à fournir vos références
可以从...处获得推荐信
Suosituksia voi pyytää...
Formule standard utilisée pour dire à l'employeur que vous êtes prêt à fournir des références et qui contacter pour se les procurer
我可以在...的时候接受面试
Olen saatavilla haastatteluun...
Utilisé pour indiquer votre disponibilité pour un entretien
感谢您的时间和考虑,我期待着有机会和您讨论为什么我很适合这个职位。您可以通过...联系我
Kiitos ajastanne ja harkinnastanne. Odotan suuresti mahdollisuutta päästä keskustelemaan henkilökohtaisesti kanssanne siitä, miksi olisin sopiva juuri tähän tehtävään.
Utilisé pour donner vos coordonnées et remercier l'employeur d'avoir considéré votre candidature
此致
Ystävällisin terveisin,
Formel, nom du destinataire inconnu
此致
敬礼
Ystävällisin terveisin,
Formel, très utilisé, destinataire connu
肃然至上
Kunnioittavasti,
Formel, moins utilisé, nom du destinataire connu
祝好
Parhain terveisin,
Informel, entre des partenaires d'affaires qui s'appellent par leurs prénoms.