Tchèque | Phrases - Candidature | Lettre de motivation

Lettre de motivation | CV | Lettre de recommandation

Lettre de motivation - Ouverture

尊敬的先生,
Vážený pane,
Formel, destinataire de sexe masculin, nom inconnu
尊敬的女士,
Vážená paní,
Formel, destinataire de sexe féminin, nom inconnu
尊敬的先生/女士,
Vážený pane / Vážená paní,
Formel, nom et sexe du destinataire inconnus
尊敬的先生们,
Dobrý den,
Formel, s'adressant à plusieurs personnes inconnues ou à un département complet
尊敬的收信人,
Všem zainteresovaným stranám,
Formel, nom et sexe du ou des destinataires inconnus
尊敬的史密斯先生,
Vážený pane Smith,
Formel, destinataire de sexe masculin, nom connu
尊敬的史密斯女士,
Vážená paní Smithová,
Formel, destinataire de sexe féminin, nom connu
尊敬的史密斯小姐,
Vážená slečno Smithová,
Formel, destinataire de sexe féminin, célibataire, nom connu
尊敬的史密斯小姐/女士,
Vážená paní Smithová,
Formel, destinataire de sexe féminin, statut inconnu, nom connu
亲爱的约翰 史密斯,
Milý Johne Smith,
Moins formel, le destinateur et le destinataire ont déjà fait des affaires ensemble
我想申请您于...在...上刊登的...招聘信息
Chtěl(a) bych se ucházet o na pracovní pozici ..., která byla inzerována v... dne....
Formule standard utilisée pour postuler à un poste dont vous avez vu l'annonce dans un journal ou un magazine.
我写这封信是看到您在...上登的招聘信息
Píši Vám ohledně inzerátu zveřejněný dne...
Formule standard utilisée pour répondre à une annonce vue en ligne
我看到您于...在...上登的招聘信息
Reaguji na Váš inzerát v... ze dne...
Formule standard utilisée pour expliquer où vous avez trouvé l'offre d'emploi
我对您在...杂志,第...期上刊登的招聘有经验的...一职很感兴趣
Četl jsem Váš inzerát ohledně pozice oblasti... a mám o toto místo velký zájem.
Formule standard utilisée pour poser sa candidature pour un poste dont vous avez trouvé l'annonce dans un magazine ou un périodique
很高兴申请您所刊登的...职位招聘
Mám velký zájem o inzerovanou pozici, a to...
Formule standard pour postuler à un emploi
我想申请...一职
Chtěl(a) bych se ucházet o pozici...
Formule standard pour postuler à un emploi
目前我在...工作,我的主要职责包括...
V současné době pracuji pro... a mezi mé zodpovědnosti patří...
Utilisé comme phrase d'ouverture pour décrire votre poste actuel et en quoi il consiste

Lettre de motivation - Arguments

我对此工作很感兴趣,因为...
Mám zájem zejména o tuto práci, jelikož...
Utilisé pour expliquer pourquoi le poste en question vous intéresse
我想为您工作,因为...
Chtěl(a) bych pracovat u Vaší společnosti, protože...
Utilisé pour expliquer pourquoi le poste vous intéresse
我的强项是...
Moje silné stránky jsou...
Utilisé pour montrer vos attributs principaux
我要说我唯一的缺点/缺点是...,但我期待着改进此/这些方面。
Řekl(a) bych, že moje jediná slabá stránka / slabé stránky jsou... . Ale snažím se na této oblasti / těchto oblastech pracovat.
Utilisé pour réfléchir sur vos faiblesses mais aussi montrer que vous souhaitez vous améliorer
我很适合这个职位,因为...
Na tuto pozici jsem ideální kandidát, protože...
Utilisé pour expliquer ce qui fait de vous un bon candidat pour le poste
尽管我过去没有...领域的经验,但是有...
I když nemám předchozí zkušenosti v..., měl(a) jsem...
Utilisé si vous n'avez jamais eu l'opportunité de travailler dans un certain domaine professionnel mais que vous avez des qualités tirées d'expériences passées
我的专业素质/技能和贵公司的要求非常匹配。
Moje profesní kvalifikace / schopnosti se zdají být dobře hodí k požadavkům vaší společnosti.
Utilisé pour expliquer quelles sont les compétences qui font de vous un bon candidat pour le poste
做...工作期间,我改进/增强/扩展了...领域的知识
Na pozici... jsem si zlepšil(a) v/ jsem udělal(a) pokroky v/ rozšířila své znalosti v...
Utilisé pour prouver votre expérience dans un certain domaine et votre faculté à développer de nouvelles compétences
我的专长是…
Moje oblast odborných znalostí je...
Utilisé pour montrer dans quel domaine vous avez le plus d'expérience et de compétences
在...工作期间,我很能胜任...方面的工作
Při práci na... jsem získal(a) kompetence v...
Utilisé pour prouver votre expérience dans un certain domaine et votre faculté à développer de nouvelles compétences
即使工作节奏很快,我也没有忽视过准确性,因此特别适合...的工作要求
I když pracujete ve vysoké rychlosti, je důležité nezanedbávat přesnost, a proto by bylo vhodné kvůli daným požadavky pracovat jako...
Utilisé pour expliquer pourquoi vous seriez bon dans le travail proposé en vous servant de l'expérience acquise dans vos précédents emplois
即使在压力下我也能保持高标准。
Dokáži i pod tlakem udržet vysoké standardy své práce.
Utilisé pour montrer que vous pouvez travailler dans un environnement professionnel exigeant
这样我有机会将个人兴趣和此职位结合起来。
Na této pozici bych měl možnost spojit své zájmy s touto prací.
Utilisé pour montrer votre intérêt personnel pour le poste
我对...很有兴趣,很珍惜和您共事的机会以拓展个人视野。
Mám velký zájem o... a oceňuji možnost / příležitost rozšířit své znalosti na této pozici.
Utilisé pour montrer votre intérêt personnel pour le poste
从我附上的简历您可以看出,我的经历和素质很符合这个职位的要求。
Jak můžete vidět z mého přiloženého životopisu, moje zkušenosti a kvalifikace odpovídají požadavkům dané pracovní pozice.
Utilisé pour mettre en valeur votre CV et montrer que le poste est fait pour vous
我现在在...公司的...职位让我有机会在一个高压的团队环境下工作,为了按时完成任务,我必须和同事们紧密合作。
Moje aktuální pozice jako... pro... mi poskytla příležitost pracovat v náročném týmovém prostředí, kde je nezbytně nutné úzce spolupracovat se svými kolegy, aby byly splněny všechny termíny včas.
Utilisé pour mettre en valeur les compétences que vous avez acquises dans votre emploi actuel
除了作为...的职责,我还锻炼了...的技能。
Kromě svých zodpovědností jako... jsem si také osvojil dovednosti jako... .
Utilisé pour montrer les autres compétences acquises durant votre emploi actuel mais qui ne devraient normalement pas être associées avec votre poste.

Lettre de motivation - Compétences

我的母语是...,但我也会说...
Můj rodný jazyk je..., ale mohu také mluvit...
Utilisé pour montrer quelle est votre langue maternelle et les autres langues que vous parlez couramment
我熟练掌握...
Mám výbornou znalost...
Utilisé pour montrer les autres langues que vous parlez à un niveau avancé
我能用...语进行工作交流
Mám znalost...
Utilisé pour montrer les langues que vous parlez à un niveau intermédiaire
我在...领域有...年工作经验
Mám... roky/let zkušeností z práce...
Utilisé pour montrer vos connaissances dans un domaine particulier
我是...的熟练使用者
Jsem pokročilý uživatel programů jako...
Utilisé pour montrer vos compétences en informatique
我相信我是...和...技能的良好结合
Věřím, že dokonale kombinuji... a... .
Utilisé pour montrer la polyvalence de vos compétences
出色的沟通技能
Výborné komunikační schopnosti
La capacité à partager des informations avec vos collègues et à leur expliquer ces informations
演绎推理能力
Dedukce
La capacité à comprendre et expliquer les choses de manière concise et rapide
逻辑性思考
Logické myšlení
La capacité à construire ses idées de façon ordonnée et précise
分析技能
Analytické schopnosti
La capacité à évaluer les faits en détail
良好的人际交往技能
Dobré interpersonální schopnosti
La capacité à communiquer avec ses collègues efficacement
谈判技能
Vyjednávací schopnosti
La capacité à faire des affaires avec d'autres entreprises
观点陈述能力
Prezentační dovednosti
La capacité à communiquer ses idées efficacement en public

Lettre de motivation - Fermeture

我积极性很高,很期待贵公司该职位所能提供的丰富的工作内容。
Mám velkou motivaci pracovat ve vaší společnosti a těším se na rozmanitou práci, kterou mi tato pozice může nabídnout.
Utilisé pour réaffirmer son désir de travailler pour l'entreprise
我把新任务/这个职位看作挑战,并且很期待获得这个职位。
Vidím nové úkoly/tuto pozici jako pozitivní výzvu, na kterou se těším.
Utilisé pour réaffirmer son désir de travailler pour l'entreprise
我很期待有机会和您进一步讨论职位细节。
Rád(a) bych prodiskutoval(a) další informace o mých zkušenostech a detailech o dané pozici na eventuálním pohovoru.
Utilisé pour suggérer un entretien prochain
附件中含有我的个人简历。
Můj životopis naleznete v příloze.
Formule standard utilisée pour dire à l'employeur que votre CV est inclut avec la lettre de motivation
如有需要,我可以从...处提供推荐信。
V případě potřeby mohu dodat reference od... .
Formule standard utilisée pour dire à l'employeur que vous êtes prêt à fournir vos références
可以从...处获得推荐信
Ohledně referencí se obraťte na...
Formule standard utilisée pour dire à l'employeur que vous êtes prêt à fournir des références et qui contacter pour se les procurer
我可以在...的时候接受面试
Na pohovor se mohu dostavit dne...
Utilisé pour indiquer votre disponibilité pour un entretien
感谢您的时间和考虑,我期待着有机会和您讨论为什么我很适合这个职位。您可以通过...联系我
Děkuji za Váš čas a zvážení mé žádosti. Těším se na eventuální osobní setkání, kde bych měl(a) příležitost ukázat, že jsem ideální kandidát pro tuto pozici. Prosím kontaktujte mě na...
Utilisé pour donner vos coordonnées et remercier l'employeur d'avoir considéré votre candidature
此致
S pozdravem,
Formel, nom du destinataire inconnu
此致
敬礼
S pozdravem,
Formel, très utilisé, destinataire connu
肃然至上
S úctou,
Formel, moins utilisé, nom du destinataire connu
祝好
Se srdečným pozdravem,
Informel, entre des partenaires d'affaires qui s'appellent par leurs prénoms.