Allemand | Phrases - Candidature | Lettre de motivation

Lettre de motivation | CV | Lettre de recommandation

Lettre de motivation - Ouverture

Kære Hr.,
Sehr geehrter Herr,
Formel, destinataire de sexe masculin, nom inconnu
Kære Fru.,
Sehr geehrte Frau,
Formel, destinataire de sexe féminin, nom inconnu
Kære Hr./Fru.,
Sehr geehrte Damen und Herren,
Formel, nom et sexe du destinataire inconnus
Kære Hr./Fru.,
Sehr geehrte Damen und Herren,
Formel, s'adressant à plusieurs personnes inconnues ou à un département complet
Til hvem dette ankommer,
Sehr geehrte Damen und Herren,
Formel, nom et sexe du ou des destinataires inconnus
Kære Hr. Smith,
Sehr geehrter Herr Schmidt,
Formel, destinataire de sexe masculin, nom connu
Kære Fru. Smith,
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Formel, destinataire de sexe féminin, nom connu
Kære Frk. Smith,
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Formel, destinataire de sexe féminin, célibataire, nom connu
Kære Fr. Smith,
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Formel, destinataire de sexe féminin, statut inconnu, nom connu
Kære John Smith,
Lieber Herr Schmidt,
Moins formel, le destinateur et le destinataire ont déjà fait des affaires ensemble
Jeg ønsker at søge stillingen som... som I opslog i... den... .
Hiermit bewerbe ich mich um die Stelle als ..., die Sie in ... vom ... ausgeschrieben haben.
Formule standard utilisée pour postuler à un poste dont vous avez vu l'annonce dans un journal ou un magazine.
Jeg skriver som svar på jeres jobopslag opslået på...
Bezugnehmend auf Ihre Anzeige auf ... schreibe ich Ihnen...
Formule standard utilisée pour répondre à une annonce vue en ligne
Jeg henviser til jeres jobopslag i... dateret... .
Bezugnehmend auf Ihre Anzeige in ... vom...
Formule standard utilisée pour expliquer où vous avez trouvé l'offre d'emploi
Jeg læste jeres jobopslag om en erfaren... i... nummer... med stor interesse.
Mit großem Interesse habe ich Ihre Anzeige für die Position eines erfahrenen ... in der Ausgabe ... vom ... gelesen.
Formule standard utilisée pour poser sa candidature pour un poste dont vous avez trouvé l'annonce dans un magazine ou un périodique
Det er mig en fornøjelse at søge den annonceret stilling, som...
Auf das von Ihnen ausgeschriebene Stellenangebot bewerbe ich mich gerne, weil...
Formule standard pour postuler à un emploi
Jeg ville søge stillingen som...
Ich bewerbe mich um die Stelle als...
Formule standard pour postuler à un emploi
På nuværende tidspunkt arbejder jeg for... og jeg er ansvarlig for...
Derzeit arbeite ich für... . Zu meinen Aufgaben zählen...
Utilisé comme phrase d'ouverture pour décrire votre poste actuel et en quoi il consiste

Lettre de motivation - Arguments

Jeg er især interesseret i dette job, fordi...
Die Stelle ist für mich von großem Interesse, weil...
Utilisé pour expliquer pourquoi le poste en question vous intéresse
Jeg vil gerne arbejde for jer, for at...
Gerne würde ich für Sie arbeiten, um...
Utilisé pour expliquer pourquoi le poste vous intéresse
Mine styrker er...
Zu meinen Stärken zählen...
Utilisé pour montrer vos attributs principaux
Jeg vil sige at min eneste svaghed/svagheder er... Men jeg vil gerne forbedre dette/disse område/områder.
Ich denke, zu meinen Schwächen zählen... . Aber ich arbeite daran, mich in diesem Bereich / diesen Bereichen zu verbessern.
Utilisé pour réfléchir sur vos faiblesses mais aussi montrer que vous souhaitez vous améliorer
Jeg vil være velegnet til stillingen fordi...
Ich eigne mich für diese Position, weil...
Utilisé pour expliquer ce qui fait de vous un bon candidat pour le poste
Selvom jeg ikke har tidligere erfaring i..., har jeg haft...
Zwar kann ich keine Erfahrung in... vorweisen; dafür habe ich...
Utilisé si vous n'avez jamais eu l'opportunité de travailler dans un certain domaine professionnel mais que vous avez des qualités tirées d'expériences passées
Mine professionelle kvalifikationer/færdigheder virker til at være passende til jeres virksomheds krav.
Meine beruflichen Qualifikationen entsprechen den Anforderungen Ihres Unternehmens.
Utilisé pour expliquer quelles sont les compétences qui font de vous un bon candidat pour le poste
I løbet af min tid som..., forbedrede jeg/ fremmede jeg/ forlængede jeg/ min viden om...
Während meiner Zeit als... habe ich meine Kenntnisse in... verbessert / erweitert / vertieft.
Utilisé pour prouver votre expérience dans un certain domaine et votre faculté à développer de nouvelles compétences
Mit ekspertområde er...
Mein Fachgebiet ist...
Utilisé pour montrer dans quel domaine vous avez le plus d'expérience et de compétences
Mens jeg arbejdede hos...Blev jeg meget kvalificeret i...
Während meiner Arbeit bei... bin ich in ... sehr sachkundig geworden...
Utilisé pour prouver votre expérience dans un certain domaine et votre faculté à développer de nouvelles compétences
Selv når jeg arbejder i et højt tempo, forsømmer jeg ikke nøjagtighed og vil derfor i særdeleshed være egenet til de krav der er for at arbejde som...
Auch in stressigen Situationen vernachlässige ich nicht Sorgfalt und Genauigkeit. Daher wäre ich besonders geeignet für die Anforderungen als...
Utilisé pour expliquer pourquoi vous seriez bon dans le travail proposé en vous servant de l'expérience acquise dans vos précédents emplois
Selv under pres kan jeg opretholde høje standarder.
Auch unter Belastung behalte ich hohe Qualitätsstandards bei.
Utilisé pour montrer que vous pouvez travailler dans un environnement professionnel exigeant
Jeg vil derfor have muligheded for at kombinere mine interesser med denne anbringelse.
Somit würde sich für mich die Gelegenheit ergeben, meine Interessen mit dieser Position zu verknüpfen.
Utilisé pour montrer votre intérêt personnel pour le poste
Jeg har en livlig interesse i... og jeg ville sætte pris på at få muligheden/ chancen for at udvide min viden ved ar bejde for jer.
Ich interessiere mich ganz besonders für diese Stelle und würde mich sehr über die Gelegenheit freuen, in der Zusammenarbeit mit Ihnen mein Wissen zu erweitern.
Utilisé pour montrer votre intérêt personnel pour le poste
Som du kan se fra mit vedlagte CV, matcher mine erfaringer og kvalifikationer denne stillings krav.
Wie Sie meinem beigefügten Lebenslauf entnehmen können, entsprechen meine Erfahrung und meine Qualifikationen den Anforderungen dieser Position.
Utilisé pour mettre en valeur votre CV et montrer que le poste est fait pour vous
Min nuværende stilling som... for... har givet mig muligheden for at arbejde i et højt tempo, teammiljø hvor det er essentielt at være i stand til at arbejde tæt med mine kollegaer for at nå en deadline.
Meine derzeitige Position als... bietet mir die Gelegenheit, in einem anspruchsvollen Umfeld zu arbeiten, wo die enge Zusammenarbeit mit meinen Kollegen unverzichtbar ist, um vereinbarte Fristen einzuhalten.
Utilisé pour mettre en valeur les compétences que vous avez acquises dans votre emploi actuel
Udover mine ansvarsområder som..., har jeg også udviklet... færdigheder.
Zusätzlich zu meinen Verantwortlichkeiten als... habe ich auch Fähigkeiten in... erworben.
Utilisé pour montrer les autres compétences acquises durant votre emploi actuel mais qui ne devraient normalement pas être associées avec votre poste.

Lettre de motivation - Compétences

Mit modersmål er..., men jeg kan også snakke...
... ist meine Muttersprache; darüber hinaus spreche ich...
Utilisé pour montrer quelle est votre langue maternelle et les autres langues que vous parlez couramment
Jeg råder fremragende over...
Ich verfüge über sehr gute Kenntnisse in...
Utilisé pour montrer les autres langues que vous parlez à un niveau avancé
Jeg har en fungerende viden om...
Ich besitze solide Grundkenntnisse in...
Utilisé pour montrer les langues que vous parlez à un niveau intermédiaire
Jeg har... års erfaring indenfor...
Ich verfüge über ... Jahre Erfahrung als...
Utilisé pour montrer vos connaissances dans un domaine particulier
Jeg er en erfaren bruger af...
Ich verfüge über gute Kenntnisse in...
Utilisé pour montrer vos compétences en informatique
Jeg mener at jeg besidder den rigtige kombination af... og...
Ich denke, dass ich über die geeignete Kombination aus... und ... verfüge.
Utilisé pour montrer la polyvalence de vos compétences
Fremragende kommunikations evner
ausgezeichnete Kommunikationsfähigkeiten
La capacité à partager des informations avec vos collègues et à leur expliquer ces informations
Deduktiv argumentation
schlussfolgerndes Denken
La capacité à comprendre et expliquer les choses de manière concise et rapide
Logisk tænkning
logisches Denken
La capacité à construire ses idées de façon ordonnée et précise
Analytiske evner
analytische Fähigkeiten
La capacité à évaluer les faits en détail
Gode interpersonel evner
hohe soziale Kompetenz
La capacité à communiquer avec ses collègues efficacement
Forhandlings evner
Verhandlungsgeschick
La capacité à faire des affaires avec d'autres entreprises
Præsentations evner
Präsentationsfähigkeiten
La capacité à communiquer ses idées efficacement en public

Lettre de motivation - Fermeture

Jeg er meget motiveret og ser frem til det varieret arbejde som en stilling i jeres virksomhed kan tilbyde mig.
Ich bin hochmotiviert und freue mich auf die vielseitige Tätigkeit, die mir eine Position in Ihrem Unternehmen bieten würde.
Utilisé pour réaffirmer son désir de travailler pour l'entreprise
Jeg ser nye opgaver / denne stilling som en velkommen udfordring, som jeg ser frem til.
Ich sehe die neuen Aufgaben / diese Position als willkommene Herausforderung, auf die ich mich freue.
Utilisé pour réaffirmer son désir de travailler pour l'entreprise
Jeg tager gerne imod muligheden for at diskutere yderligere detaljer om stillingen med dig personligt.
Ich würde mich sehr über die Gelegenheit freuen, weitere Details zu der Position mit Ihnen persönlich zu besprechen.
Utilisé pour suggérer un entretien prochain
Du kan finde mit resumé / CV vedlagt.
Anbei erhalten Sie meinen Lebenslauf.
Formule standard utilisée pour dire à l'employeur que votre CV est inclut avec la lettre de motivation
Jeg kan skaffe referencer fra... Hvis nødvendigt.
Auf Wunsch sende ich Ihnen gerne die Zeugnisse von ... zu.
Formule standard utilisée pour dire à l'employeur que vous êtes prêt à fournir vos références
Referencer kan rekvieres fra...
Zeugnisse können bei ... angefordert werden.
Formule standard utilisée pour dire à l'employeur que vous êtes prêt à fournir des références et qui contacter pour se les procurer
Jeg er ledig til et interview den...
Für ein Vorstellungsgespräch stehe ich am ... zur Verfügung.
Utilisé pour indiquer votre disponibilité pour un entretien
Tak for din tid og overvejelse. Jeg ser frem til muligheden for en personlig samtale om hvorfor jeg i særdeleshed passer til denne stilling. Kontakt mig venligst via...
Vielen Dank für Ihr Interesse. Ich würde mich sehr über die Gelegenheit freuen, Sie in einem persönlichen Gespräch davon zu überzeugen, dass ich der geeignete Kandidat für diese Position bin. Bitte kontaktieren Sie mich per...
Utilisé pour donner vos coordonnées et remercier l'employeur d'avoir considéré votre candidature
Med venlig hilsen
Mit freundlichen Grüßen
Formel, nom du destinataire inconnu
Med venlig hilsen
Mit freundlichen Grüßen
Formel, très utilisé, destinataire connu
Med respekt,
Hochachtungsvoll
Formel, moins utilisé, nom du destinataire connu
Med venlig hilsen
Herzliche Grüße
Informel, entre des partenaires d'affaires qui s'appellent par leurs prénoms.