Anglais | Phrases - Candidature | Lettre de motivation

Lettre de motivation | CV | Lettre de recommandation

Lettre de motivation - Ouverture

Kære Hr.,
Dear Sir,
Formel, destinataire de sexe masculin, nom inconnu
Kære Fru.,
Dear Madam,
Formel, destinataire de sexe féminin, nom inconnu
Kære Hr./Fru.,
Dear Sir / Madam,
Formel, nom et sexe du destinataire inconnus
Kære Hr./Fru.,
Dear Sirs,
Formel, s'adressant à plusieurs personnes inconnues ou à un département complet
Til hvem dette ankommer,
To whom it may concern,
Formel, nom et sexe du ou des destinataires inconnus
Kære Hr. Smith,
Dear Mr. Smith,
Formel, destinataire de sexe masculin, nom connu
Kære Fru. Smith,
Dear Mrs. Smith,
Formel, destinataire de sexe féminin, nom connu
Kære Frk. Smith,
Dear Miss Smith,
Formel, destinataire de sexe féminin, célibataire, nom connu
Kære Fr. Smith,
Dear Ms. Smith,
Formel, destinataire de sexe féminin, statut inconnu, nom connu
Kære John Smith,
Dear John Smith,
Moins formel, le destinateur et le destinataire ont déjà fait des affaires ensemble
Jeg ønsker at søge stillingen som... som I opslog i... den... .
I wish to apply for the post of…which you advertised in…on… .
Formule standard utilisée pour postuler à un poste dont vous avez vu l'annonce dans un journal ou un magazine.
Jeg skriver som svar på jeres jobopslag opslået på...
I am writing in response to your advertisement posted on…
Formule standard utilisée pour répondre à une annonce vue en ligne
Jeg henviser til jeres jobopslag i... dateret... .
I refer to your advertisement in…dated… .
Formule standard utilisée pour expliquer où vous avez trouvé l'offre d'emploi
Jeg læste jeres jobopslag om en erfaren... i... nummer... med stor interesse.
I read your advertisement for an experienced…in the…issue of…with great interest.
Formule standard utilisée pour poser sa candidature pour un poste dont vous avez trouvé l'annonce dans un magazine ou un périodique
Det er mig en fornøjelse at søge den annonceret stilling, som...
I have pleasure in applying for the advertised position, as…
Formule standard pour postuler à un emploi
Jeg ville søge stillingen som...
I would like to apply for the position of…
Formule standard pour postuler à un emploi
På nuværende tidspunkt arbejder jeg for... og jeg er ansvarlig for...
Currently I am working for… and my responsibilities include…
Utilisé comme phrase d'ouverture pour décrire votre poste actuel et en quoi il consiste

Lettre de motivation - Arguments

Jeg er især interesseret i dette job, fordi...
I am particularly interested in this job, as…
Utilisé pour expliquer pourquoi le poste en question vous intéresse
Jeg vil gerne arbejde for jer, for at...
I would like to work for you, in order to…
Utilisé pour expliquer pourquoi le poste vous intéresse
Mine styrker er...
My strengths are…
Utilisé pour montrer vos attributs principaux
Jeg vil sige at min eneste svaghed/svagheder er... Men jeg vil gerne forbedre dette/disse område/områder.
I would say that my only weakness / weaknesses are… . But I am looking to improve in this / these area/s.
Utilisé pour réfléchir sur vos faiblesses mais aussi montrer que vous souhaitez vous améliorer
Jeg vil være velegnet til stillingen fordi...
I would be well suited to the position because…
Utilisé pour expliquer ce qui fait de vous un bon candidat pour le poste
Selvom jeg ikke har tidligere erfaring i..., har jeg haft...
Although I have no previous experience in…, I have had…
Utilisé si vous n'avez jamais eu l'opportunité de travailler dans un certain domaine professionnel mais que vous avez des qualités tirées d'expériences passées
Mine professionelle kvalifikationer/færdigheder virker til at være passende til jeres virksomheds krav.
My professional qualifications / skills appear to be well suited to your company's requirements.
Utilisé pour expliquer quelles sont les compétences qui font de vous un bon candidat pour le poste
I løbet af min tid som..., forbedrede jeg/ fremmede jeg/ forlængede jeg/ min viden om...
During my time as ..., I improved / furthered / extended / my knowledge of…
Utilisé pour prouver votre expérience dans un certain domaine et votre faculté à développer de nouvelles compétences
Mit ekspertområde er...
My area of expertise is…
Utilisé pour montrer dans quel domaine vous avez le plus d'expérience et de compétences
Mens jeg arbejdede hos...Blev jeg meget kvalificeret i...
Whilst working at… I became highly competent in…
Utilisé pour prouver votre expérience dans un certain domaine et votre faculté à développer de nouvelles compétences
Selv når jeg arbejder i et højt tempo, forsømmer jeg ikke nøjagtighed og vil derfor i særdeleshed være egenet til de krav der er for at arbejde som...
Even when working at high speed, I do not neglect accuracy and would therefore be particularly suitable for the demands of working as ….
Utilisé pour expliquer pourquoi vous seriez bon dans le travail proposé en vous servant de l'expérience acquise dans vos précédents emplois
Selv under pres kan jeg opretholde høje standarder.
Even under pressure I can maintain high standards.
Utilisé pour montrer que vous pouvez travailler dans un environnement professionnel exigeant
Jeg vil derfor have muligheded for at kombinere mine interesser med denne anbringelse.
And thus I would have the opportunity to combine my interests with this placement.
Utilisé pour montrer votre intérêt personnel pour le poste
Jeg har en livlig interesse i... og jeg ville sætte pris på at få muligheden/ chancen for at udvide min viden ved ar bejde for jer.
I have a lively interest in … and would appreciate the opportunity / chance to broaden my knowledge by working with you.
Utilisé pour montrer votre intérêt personnel pour le poste
Som du kan se fra mit vedlagte CV, matcher mine erfaringer og kvalifikationer denne stillings krav.
As you can see from my enclosed résumé, my experience and qualifications match this position's requirements.
Utilisé pour mettre en valeur votre CV et montrer que le poste est fait pour vous
Min nuværende stilling som... for... har givet mig muligheden for at arbejde i et højt tempo, teammiljø hvor det er essentielt at være i stand til at arbejde tæt med mine kollegaer for at nå en deadline.
My current position as…for...has provided me with the opportunity to work in a high-pressure, team environment, where it is essential to be able to work closely with my colleagues in order to meet deadlines.
Utilisé pour mettre en valeur les compétences que vous avez acquises dans votre emploi actuel
Udover mine ansvarsområder som..., har jeg også udviklet... færdigheder.
In addition to my responsibilities as..., I also developed…skills.
Utilisé pour montrer les autres compétences acquises durant votre emploi actuel mais qui ne devraient normalement pas être associées avec votre poste.

Lettre de motivation - Compétences

Mit modersmål er..., men jeg kan også snakke...
My native language is…, but I can also speak…
Utilisé pour montrer quelle est votre langue maternelle et les autres langues que vous parlez couramment
Jeg råder fremragende over...
I have an excellent command of…
Utilisé pour montrer les autres langues que vous parlez à un niveau avancé
Jeg har en fungerende viden om...
I have a working knowledge of…
Utilisé pour montrer les langues que vous parlez à un niveau intermédiaire
Jeg har... års erfaring indenfor...
I have …years experience of working…
Utilisé pour montrer vos connaissances dans un domaine particulier
Jeg er en erfaren bruger af...
I am an experienced user of…
Utilisé pour montrer vos compétences en informatique
Jeg mener at jeg besidder den rigtige kombination af... og...
I believe I possess the right combination of...and… .
Utilisé pour montrer la polyvalence de vos compétences
Fremragende kommunikations evner
Excellent communication skills
La capacité à partager des informations avec vos collègues et à leur expliquer ces informations
Deduktiv argumentation
Deductive reasoning
La capacité à comprendre et expliquer les choses de manière concise et rapide
Logisk tænkning
Logical thinking
La capacité à construire ses idées de façon ordonnée et précise
Analytiske evner
Analytical skills
La capacité à évaluer les faits en détail
Gode interpersonel evner
Good interpersonal skills
La capacité à communiquer avec ses collègues efficacement
Forhandlings evner
Negotiation skills
La capacité à faire des affaires avec d'autres entreprises
Præsentations evner
Presentation skills
La capacité à communiquer ses idées efficacement en public

Lettre de motivation - Fermeture

Jeg er meget motiveret og ser frem til det varieret arbejde som en stilling i jeres virksomhed kan tilbyde mig.
I am highly motivated and look forward to the varied work which a position in your company would offer me.
Utilisé pour réaffirmer son désir de travailler pour l'entreprise
Jeg ser nye opgaver / denne stilling som en velkommen udfordring, som jeg ser frem til.
I see new tasks / this position as a welcome challenge, which I look forward to.
Utilisé pour réaffirmer son désir de travailler pour l'entreprise
Jeg tager gerne imod muligheden for at diskutere yderligere detaljer om stillingen med dig personligt.
I would welcome the opportunity to discuss further details of the position with you personally.
Utilisé pour suggérer un entretien prochain
Du kan finde mit resumé / CV vedlagt.
Please find my résumé / CV attached.
Formule standard utilisée pour dire à l'employeur que votre CV est inclut avec la lettre de motivation
Jeg kan skaffe referencer fra... Hvis nødvendigt.
I can supply references from…if required.
Formule standard utilisée pour dire à l'employeur que vous êtes prêt à fournir vos références
Referencer kan rekvieres fra...
References can be requested from…
Formule standard utilisée pour dire à l'employeur que vous êtes prêt à fournir des références et qui contacter pour se les procurer
Jeg er ledig til et interview den...
I am available for interview on…
Utilisé pour indiquer votre disponibilité pour un entretien
Tak for din tid og overvejelse. Jeg ser frem til muligheden for en personlig samtale om hvorfor jeg i særdeleshed passer til denne stilling. Kontakt mig venligst via...
Thank you for your time and consideration. I look forward to the opportunity to personally discuss why I am particularly suited to this position. Please contact me via…
Utilisé pour donner vos coordonnées et remercier l'employeur d'avoir considéré votre candidature
Med venlig hilsen
Yours faithfully,
Formel, nom du destinataire inconnu
Med venlig hilsen
Yours sincerely,
Formel, très utilisé, destinataire connu
Med respekt,
Respectfully yours,
Formel, moins utilisé, nom du destinataire connu
Med venlig hilsen
Kind/Best regards,
Informel, entre des partenaires d'affaires qui s'appellent par leurs prénoms.